Személyi változások a Győri Egyházmegyében – FRISSÍTVE

2018. június 16. (szombat) 17:00

Kategória: Főpásztorok

Dr. Veres András megyéspüspök a Győri Egyházmegyében 2018. augusztus 1-jei hatállyal az alábbi változtatásokat rendelte el.


A Soproni Szent György Plébánia összevonásra kerül a Soproni Szentlélek és Szent Mihály Plébániával (Városplébánia). Eddigi állomáshelyének meghagyása mellett megbízta Horváth Imre plébánost a Soproni Szent György Plébánia lelkipásztori ellátásával. 

Bognár István plébánost felkérte Győr-Kisbácsa plébánia oldallagos ellátására. 

Dömötör László plébániai kormányzót felmentette Petőháza és Fertőújlak lelkipásztori ellátása alól. Egyúttal kinevezte Mosonszolnok plébániai kormányzójává Újrónafő és Várbalog oldallagos ellátásával. 

Dr. Lukácsi Zoltán rektort felmentette a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet rektori megbízatása alól, és kinevezte Győr-Sziget plébánosává Győr-Újváros és Győr-Pinnyéd oldallagos ellátásával. 

Dr. Martos Levente Balázs atyát felmentette a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet prefektusi megbízatása alól. Dr. Martos Levente Balázs atya visszatér Szombathelyre, és teológiai tanári feladatköre mellett a Szombathelyi Egyházmegye felnőttképzési püspöki referenseként folytatja szolgálatát.

Dr. Németh Gábor plébánost felmentette Győr-Kisbácsa, Győr-Sziget, Győr-Újváros és Győr-Pinnyéd lelkipásztori ellátása alól.  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága irodavezetőjének második mandátuma idén nyáron lejár, a tisztséget Dr. Németh Gábor atya veszi át. 

Dr. Reisner Ferenc plébánost felmentette Hegykő, Hidegség és Fertőhomok lelkipásztori ellátása alól, és kinevezte a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet rektorává. 

Dr. Szalai Gábor plébánost felmentette Sopronkövesd és Nagycenk lelkipásztori ellátása alól. Egyúttal kinevezte Ács plébánosává Bábolna, Csém és Vaspuszta oldallagos ellátásával. 

Győri Imre plébános nyugdíjazási kérelmét elfogadta és felkérte, hogy plébániai kormányzóként továbbra is lássa el a Győr-Gyárvárosi Plébániát. 

Henczel Szabolcs plébánost felmentette a Soproni Szent György Plébánia lelkipásztori ellátása alól, valamint a Szent Pál Katolikus Szakkollégium lelkészi és igazgatói megbízatása alól. Egyúttal kinevezte Szany plébánosává Rábaszentandrás, Egyházaskesző és Várkesző plébániák oldallagos ellátásával. 

Holpár István Balázs újmisés első állomáshelyéül a Tatai Szent Imre Plébániát (Tata II.) jelölte ki, ahol segédlelkészként végzi szolgálatát.

Kálmán Imre plébánost felmentette a Soproni Szent Imre Plébánia lelkipásztori ellátása alól, és kinevezte a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet prefektusává. 

Kaposi Gábor plébánost megbízta a győri Szent Erzsébet Plébánia oldallagos ellátásával.

Kovács Csaba Albert plébánost kinevezte a Komáromi Esperesi Kerület esperesévé. 

Kovács Gergő Vilmos templomigazgatót felmentette a soproni Szent Orsolya-templom templomigazgatói és a Szent István Plébánia kisegítő lelkészi megbízatása alól, és kinevezte a soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégium lelkészévé és egyetemi lelkésszé, iskolalelkészi feladatkörének meghagyásával. Lakóhelyéül a Soproni Szent György Plébániát jelölte ki.

Lőrincz Béla plébános nyugdíjazási kérelmét elfogadta és felkérte, hogy plébániai kormányzóként továbbra is lássa el Vitnyéd, Csapod és Pusztacsalád plébániákat. 

Magyaros László segédlelkészt felmentette a Győri Székesegyházi Plébánia segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte a Mosonmagyaróvári Nepomuki Szent János Plébánia (Mosonmagyaróvár II.) segédlelkészévé. 

Németh István plébánost felmentette Fertőszentmiklós, Röjtökmuzsaj és Ebergőc plébániák lelkipásztori ellátása alól, és kinevezte a Soproni Szent Imre Plébánia plébánosává.

Németh József igazgatót felmentette a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda igazgatói megbízatása alól és a Győri Szent Erzsébet Plébánia lelkipásztori ellátása alól. Kinevezte Hegykő plébánosává Fertőhomok és Hidegség oldallagos ellátásával. 

Simonics Péter esperesplébánost felmentette Tárkány, Nagyigmánd, Kisigmánd és Csép plébániák lelkipásztori ellátása alól, valamint a Komáromi Esperesi Kerület esperesi megbízatása alól. Egyúttal kinevezte Fertőszentmiklós plébánosává Röjtökmuzsaj és Ebergőc oldallagos ellátásával. 

Szalai Kálmán plébános nyugdíjazási kérelmét elfogadta és felkérte, hogy plébániai kormányzóként továbbra is lássa el Hegyeshalom, Bezenye és Levél plébániákat. 

Szarka Gábor plébánost felmentette Agyagosszergény és Fertőendréd lelkipásztori ellátása alól. Egyúttal kinevezte Sopronkövesd plébánosává Nagycenk oldallagos ellátásával. 

Takács Péter plébánost felmentette Szany, Rábaszentandrás, Egyházaskesző és Várkesző lelkipásztori ellátása alól. Egyúttal kinevezte Tárkány plébánosává, Nagyigmánd, Kisigmánd és Csép plébániák oldallagos ellátásával. 

Varga Imre plébánost felmentette Ács, Bábolna, Csém és Vaspuszta lelkipásztori ellátása alól. Egyúttal kinevezte Agyagosszergény plébánosává Fertőendréd, Petőháza és Fertőújlak plébániák oldallagos ellátásával.

Vlaj Márk segédlelkészt felmentette a Mosonmagyaróvári Nepomuki Szent János Plébánia (Mosonmagyaróvár II.) segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte a Győri Székesegyházi Plébánia segédlelkészévé.