Ifjúságihittan-bemutatóóra Mosonmagyaróváron

2018. május 28. (hétfő) 20:00

Május 5-én ifjúságihittan-bemutatóórát tekinthettek meg az érdeklődők a mosoni Nepomuki Szent János Plébánia közösségi termében. A foglalkozást, melynek témája a hivatás volt, Vlaj Márk mosoni segédlelkész és Weiszné Sáling Éva hittanár tartották. Kapui Jenő mosoni plébános köszöntőjében elmondta, hogy a plébániához tartozó ifjúsági hittancsoport tagjai mindannyian részesültek már a bérmálás szentségében, többségük középiskolás korú. Az ifjúsági hittanra járók valamennyien saját döntésük alapján tagjai a csoportnak, nem kötelező jelleggel látogatják az alkalmakat.  

Vlaj Márk atya az ifjúsági csoport működésével kapcsolatban  hangsúlyozta, hogy a fiatalok életkorukból adódóan az önálló személyiség és a saját világnézet kialakításának, valamint a felnőtté válás korszakát élik. Ebből eredően az ifjúsági hittannak két fontos összetevője van: az oktatási  (ismeretszerzés, hitismeret bővítése, hiszen tanulmányaikat középiskolákban folytatják, hitismereteiket is ennek megfelelően bővítik) és a nevelési rész  (önismereti, világnézeti, lelki nevelés). Az ismeretszerzést, ismeretbővítést az adott téma bemutatása, előadása (vagyis a hittanóra első része) jelenti, a nevelési rész pedig a feltett kérdések, a beszélgetések (a hittanóra második fele), illetve a különböző plébániai lelkigyakorlatokon, zarándoklatokon, keresztutakon való részvétel által valósul meg.

A bemutatóóra a Weiszné Sáling Éva hitoktató által kezdeményezett beszélgetéssel kezdődött. A fiatalok közösen  fogalmazták meg a hivatás fogalmát, lelkesen beszéltek arról, hogy kinek mi az elképzelése jövőbeni hivatásáról,  hogyan használja fel azt a talentumot, amellyel rendelkezik. Konkrét hivatások megnevezésével elmondták, hogy szerintük milyen egy jó orvos, tanár, pap vagy éppen egy hitoktató.  A csoport vezetői  által összeállított feladatok lendületessé és hatékonnyá tették a foglalkozást, amelynek befejező részében a  fiatalok rövid prezentáció segítségével mutatták be az elmúlt időszak plébániai eseményeit. 

Az  ifjúsági hittanosok tevékenyen kiveszik részüket a plébániai közösség életéből: imaórákat vezetnek (keresztút, szentségimádási nap), segítenek a hitoktatásban (elsőáldozók, bérmálkozók felkészítésekor, nagy terhet vesznek le a hitoktatók válláról a „háttérmunkával”), valamint a gyermekeknek szóló nyári tábor szervezésében és lebonyolításában. Jelenlétük bizonyítja, hogy az Egyház él és van jövője.

A foglalkozást követően Vlaj Márk atya tartott módszertani előadást a résztvevők számára. Kiemelte, hogy az ifjúsági hittancsoport működésének alapvető célja  a közösség megteremtése: a résztvevők egymást erősítik, támogatják a Krisztus melletti döntésben. Pedagógiai célként az önálló személyiség, világnézet és lelki élet kialakítását, valamint a krisztusi felnőtté válásban való segítséget nevezte meg. A fiataloknál a nevelés első szakasza az általános iskolával lezárult. Ezt követően már nincs akkora szerepe a tanárnak (nevelőnek, hitoktatónak), mint korábban.  A vezetés még jelen van az adott témák, segédanyagok, magyarázat révén, de egyre fontosabbá válik, hogy a fiatalok maguk adjanak választ a feltett kérdésekre. Elengedhetetlen, hogy az önnevelés szakaszát egész életre kiterjesszék. Ennek előfeltétele, hogy kialakuljon az önnevelési képesség és igény: hogy hitismereteiket önmaguktól bővítsék könyvek, cikkek, előadások segítségével. A legfontosabb pedig az, hogy hitüket gyakorló, közösségüket építő keresztényekké váljanak.

Forrás és fotó: Nepomuki Szent János Plébánia, Mosonmagyaróvár