A Szentlélek az Egyház erőforrása – Pünkösd a Káptalandombon – FRISSÍTVE

2018. május 30. (szerda) 15:00

Kategória: Főpásztorok

Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be május 20-án, pünkösdvasárnap a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise keretében az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, valamint a Tulipános Általános Iskola mintegy ötven diákjának szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a Győri Egyházmegye főpásztora. A szentmisén koncelebrált Németh József, az orsolyita oktatási intézmény igazgatója, valamint Kaposi Gábor győr-révfalui plébános, egyetemi lelkész. 

Veres András püspök szentbeszédében emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy Pünkösd a Szentlélek eljövetelének és az Egyház születésének ünnepe. Jézus azért küldte a Szentlelket, hogy elindítsa az Egyházat. Az Egyház Isten által alapított közösség. Az is bizonyítja, hogy Istentől való, hogy ma is létezik mindazon bűnök ellenére, amelyeket az Egyház tagjai a kétezer év folyamán elkövettek. Mindig voltak, akik megpróbálták az Egyházat eltiporni, de Jézus ígérete beigazolódott: még a pokol erői sem tudnak úrrá lenni az Egyházon. Mindnyájunk feladata az, hogy ezt a közösséget egyre méltóbbá tegyük Istenhez. Törekedjünk arra, hogy ne gyengítsük bűneinkkel, gyengeségeinkkel az Egyház szentségét! Pünkösd ünnepén meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen kapcsolatban állunk az Egyházzal. A keresztség által az Egyház tagjai vagyunk, így nem lehet számunkra közömbös, hogy miként működik és milyen képet mutat a világ felé. Mindez attól függ, hogy mi, hívő emberek milyen módon veszünk részt az Egyház életében, és mennyire igyekszünk Jézus szándéka szerint közösségünk erejét megmutatni, az evangéliumot hirdetni a világ számára. 

Az Egyház ereje nem a struktúráján, hanem rajtunk, hívő embereken múlik. Jézus az apostolokat állította az Egyház élére, hogy végezzék feladatukat, szervezzék, növeljék, gondozzák az Egyházat, hogy abban minden hívő megtalálja a maga helyét, feladatát. Minden egyes tag az Istentől elrendelt módon tud ennek a közösségnek erejévé, építőjévé válni. Veres András püspök Mindszenty József bíborost idézve rámutatott a jó lelkipásztorok jelenlétének fontosságára: ha egy közösségből hiányzik a pap, tagjai lassan eltávolodnak a hittől. 

Napjainkban az Egyháznak komoly nehézséget jelent, hogy kevesen vannak olyanok, akik papként, szerzetesként, elkötelezett keresztényként vállalják a közösség szolgálatát. Pedig ezen múlik Egyházunk jelene és jövője – figyelmeztetett Veres András püspök atya. 

A Szentlélek  Egyházunk és mindannyiunk állandó erőforrása. Az Egyház azért tud újra és újra megújulni, mert a Szentlélek adja az erőt, hogy tagjai megújuljanak. Az Egyház tagjai megújulásával újul meg, akik mindig készek arra, hogy jobb keresztényekké, Krisztus egyre elkötelezettebb követőivé váljanak. Nekünk, hívőknek napról napra meg kell újulnunk ahhoz, hogy Egyházunk ma is eleven, élhető és éltető közösség legyen minden embertársunk számára. Különös módon azok számára, akik keresik Istent. 

„Kedves bérmálkozók! A mai naptól immár rajtatok is múlik, hogy milyen lesz az Egyház jelene és jövője. Hiszen küldetést is kaptok a Lélek erejével, hogy Krisztus tanúiként éljetek ott, ahová a Gondviselés küld benneteket. Nincsen az életnek olyan területe, ahol ne tehetnénk tanúságot Isten szeretetéről, Jézus evangéliumáról” – buzdította a fiatalokat a főpásztor. Szükségünk van arra, hogy már itt, a földön is megtaláljuk az istengyermeki élet boldogságát. Hiszen üdvösségünk már a földi életben elkezdődik, ha Jézus evangéliumát teljesen befogadva élünk. Állandóan figyelnünk kell a Lélek üzenetére: Mit mond nekünk akkor, amikor döntés előtt állunk? Mit üzen nekünk abban a pillanatban, amikor az emberek segítséget várnak tőlünk?  Mire bátorít bennünket, amikor találkozunk a rosszal?  A Lélek megvilágosít bennünket, hogy felismerjük az igazságot. Az értelem, amit Isten nekünk adott, sok igazság, sok jó felismerésére képessé tesz bennünket. De a Szentlélekre van szükségünk ahhoz, hogy megismerjük a valódi igazságot, hogy a jó, az igaz mellett tudjunk dönteni. 

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Berczeli Brigitta, Komjáthy Kata