Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium érettségiző diákjai

2018. május 16. (szerda) 8:00

Kategória: Iskolák

Május 5-én elballagtak a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium végzős diákjai. Veres András győri megyéspüspök a ballagás alkalmából ünnepi szentmisét mutatott be a Szent György-templomban Kovács Gergő Vilmos iskolalelkész, Butsy Lajos fertőrákosi plébános, Kaposi Gábor győr-révfalui plébános, valamint Orsos Zoltán csákánydoroszlói plébános koncelebrálásával. 

A Győri Egyházmegye főpásztora prédikációjában Jézus szavait idézte Szent János evangéliumából: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). Veres András püspök atya hangsúlyozta: a ballagó diákok a gimnázium kapuján kilépve továbbindulnak útjukon. Miként egy autóban a GPS, úgy életükben Jézus legyen a vezető, az iránymutató, aki mindig jó útra vezet, új irányt mutat a nehézségeknél, az akadályoknál. Vannak, akik a karriert, a hatalmat, a befolyást, a pénz keresik, de talán magunkban mindannyian igazat adunk azoknak, akik  „kevesebbel” is beérik: ők igaz barátokra, családra, boldog életre vágynak. – Mert ne feledjük – zárta szentbeszédét a püspök atya –, csak a szeretet maradandó!

A szentmise után Kis Gergely Máté igazgatóhelyettes felolvasta Matkovics Mária Emerica nővér, a Szent Orsolya Rend magyarországi tartományfőnöknőjének levelét. Ezt követően Boda Brigitta a 11. évfolyam nevében személyes hangú beszédben köszönt el a végzősöktől. Felelevenítette a közös élményeket, emlékeket a kisiskolás évektől a 12. év számtalan történéséig, kiemelve: mindig úgy tekintettek a „nagyokra” mint példaképekre, a közösségkovácsolás, a tanulás és a versenyek terén is. 

Sinka Dóra a végzősök képviseletében Reményik Sándor A költözők című versével búcsúzott: „Mi elmegyünk, de lelkünk itt marad / S körüllengi titkon a falakat”. A 12. osztályos Pödör Dóra köszönetet mondott az iskola vezetőinek, tanárainak, diáktársainak a közös élményekért, külön kifejezve háláját az évfolyamtársak képviseletében osztályfőnökeiknek, Németh-Szabó Helga tanárnőnek és Nagy Árpád tanár úrnak. A 11. évfolyamos Golnerits Anna Sík Sándor Szénaillat című versét szavalta búcsúzóul a ballagóknak. Kovács András igazgató arra kérte az érettségizőket, hogy mindig maradjanak hűek a Szent Orsolya Gimnáziumban tanultakhoz, és legyenek büszkék arra, hogy orsolyás diákok voltak. Merici Szent Angélának, a Szent Orsolya Rend alapítójának szavait adta lelki útravalóul a diákoknak: „A megkezdett utat követve éljetek új életet!”

Forrás: Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
Fotó: Szalay Márton, Zsigó Fanni

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai

Elballagtak a soproni Szent Orsolya Gimnázium végzős diákjai