Főegyházmegyei zarándoklat Veszprémben Boldog Gizella tiszteletére

2018. május 14. (hétfő) 8:00

Kategória: Főpásztorok

Május 12-én rendezték meg a hagyományos főegyházmegyei zarándoklatot Veszprémben Boldog Gizella, a Veszprémi Főegyházmegye társvédőszentjének tiszteletére. Az ünnepi szentmisét, melynek főcelebránsa és szónoka Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt, az Óváros téren tartották.

A főegyházmegyei zarándoklat kezdetén a Magyar Honvédség Légierő Zenekarának kíséretében díszes körmenetben vonult le a várból a főegyházmegye papsága Boldog Gizella ereklyéjével az Óváros térre, ahol az eucharisztikus kongresszus országjáró missziós keresztjét már korábban felállították a színpadon.

Az ünnepi szentmisét Veres András győri megyéspüspök Márfi Gyula érsekkel, Szerenka Miklós helynökkel, Mail József gazdasági helynökkel, Varga István bírósági helynökkel, a főegyházmegye jelenlevő papságával és a papnövendékek asszisztenciájával mutatta be.

A szentmise kezdetén Márfi Gyula érsek köszöntötte a zarándokokat, Veszprém Város Önkormányzatának képviselőit, a passaui vendégeket, köztük Gerhard Hettler atyát. 

Nemzeteinket és országainkat nemcsak a geográfiai adottságok, a történelmi és kulturális örökségek kötik össze, hanem a közös krisztusi hit és azok a szentek, akik hozzájárultak keresztény értékrendben való növekedésünkhöz. Az önfeladás miatt a keresztény értékek mára veszélybe kerültek, nélkülük félő, hogy a jövőnk szertefoszlik – kezdte szentbeszédét Veres András püspök. Kiemelte: a szentek a világegyház közös kincsei, ők fogják össze az Egyház nagy családjában a világ különböző népeit.

Minden nép számára fontosak a saját szentjeik, hiszen ők növelik az adott nemzet Krisztusban való elkötelezettségét. A több nemzethez kötődő szentek szorosabbra fűzik az országok közötti testvéri kapcsolatot. Ilyen összekötő a német és a magyar nép között Árpád-házi Szent Erzsébet és Boldog Gizella.

Hálásan kell emlékeznünk Boldog Gizellára, Szent István királyunk feleségére, aki rendkívüli mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a krisztusi hit gyökeret verjen a magyar nép szívében. Mint feleség, mint édesanya és mint királyné lelkületével, mély hitével sokat tett azért, hogy a királyi családból szentek egész sora származzék az évszázadok során – hangsúlyozta Veres András püspök. Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből idézett: „ha szent a gyökér, szentek az ágak is” (Róm 11,16). Ez a kinyilatkoztatott igazság István és Gizella életében is gazdagon beigazolódott. „De jó lenne, ha a mai édesapák és édesanyák is tudatában lennének ennek az életformáló igazságnak. Kétségbeejtő néha hallani a fiataloktól, hogy nem tudnak felnézni szüleikre, életvitelük miatt meg is vetik őket. Talál-e a gyermek olyan felnőttet, akihez igazíthatja életét, erkölcsi értékrendjét? 

Boldog Gizelláról joggal állíthatjuk, hogy nemcsak példaképe volt gyermekeinek, hanem a család imádkozó lelke is ő volt – mondta a Győri Egyházmegye főpásztora. – A szentek arra hívják fel a figyelmünket, hogy Egyházunk alapítója, Krisztus az életszentséget jelölte meg elérendő célul az őt követők számára. A szentek arra is rávilágítanak saját példájukkal, hogy e cél elérése mindenki számára lehetséges.”

„A szentté válás minden ember számára az egyetlen értelmes életcél, nem idegen a nem hívő emberektől sem. Emberi természetünk alapvető vágya a jóság, a szépség és igazság keresése. A szeretet pedig kétséget kizáróan minden ember egyetemes vágya. Ez azért van, mert mindannyian Isten teremtményei vagyunk, aki szívünkbe ültette ezeket a vágyakat. Ezért szól mindenki felé a hívás: »Legyetek szentek!« (vö. 1Pét 1,16)”. 

„Az életszentség lehetséges cél mindenki számára. Nem emberi csúcsteljesítmény, elérni biztosan saját erőnkből nem lehet, az életszentség Isten műve bennünk, ha engedjük. Csak úgy érhető el, ha nem elégszünk meg a középszerű keresztény élettel, mely korunk Egyházának legnagyobb ellensége” – zárta elmélkedését a győri megyéspüspök.

A szentmise végén átadták a főegyházmegye kilenc tanulójának kiemelkedő tanulmányi eredményük és példamutató hitéleti tevékenységük elismeréseként a Szent Imre-díjat, majd ünnepélyesen búcsút vettek a missziós kereszttől, amely folytatta útját Balatonalmádiba, ahol május 17-ig köszönthetik a hívek.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye, Magyar Kurír