Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

2018. május 7. (hétfő) 8:00

A Könnyező Szűzanya kegyképéhez vezető horvát zarándoklat 1972 óta a győri Nagyboldogasszony-székesegyház kiemelkedő ünnepeinek egyike. Ebben az esztendőben „Helyezzük családjainkat Isten kezébe!” mottóval gyűltek egybe az Ausztriából, Szlovákiából és Magyarországról érkezett gradistyei horvát hívek. A május 6-án, vasárnap megtartott búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka a Kismartoni Egyházmegye horvát nemzetiségű püspöke, Ägidius J. Zsifkovics volt. Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Veres András győri megyéspüspök is, aki a szentmisén mindhárom országból érkezett lelkipásztorokkal együtt koncelebrált. A szentmisén részt vettek a horvát nemzetiség társadalmi és politikai életbe delegált képviselői. Jelen volt Mladen Andrlić, Horvátoszág budapesti nagykövete is. A szentmisén énekével közreműködött a gradistyei horvátság által lakott települések híveinek közel 150 fős Pax et bonum kórusa.

A szentmise elején Veres András püspök horvát nyelven üdvözölte a megjelenteket: „Öröm számomra, hogy ebben az esztendőben is egyek lehetünk az imádságban és hangsúlyozhatjuk: ha Isten kezében vannak családjaink, a jelenünk áldott és van jövőnk”, majd a szomszédos egyházmegye püspökét köszöntve hozzátette: „Ön fia a horvát népnek. Kérem, hogy erősítse meg testvéreit az Evangélium üzenetével!” Ägidius Zsifkovics püspök szentbeszédében a vasárnapi evangélium szakaszára támaszkodva három kulcsszót emelt ki: szeretet, öröm, barátság. Ezek a kulcsszavak minden hívőt arra indítanak, hogy feltegyék a keresztény élet alapkérdéseit: miként lehet azzal a szeretettel szeretni, amellyel Isten szeret bennünket, és felelősséget vállalni egymásért a felebaráti szeretet jegyében? A kismartoni püspök anyák napja alkalmából szeretettel köszöntötte az édesanyákat és a nagymamákat, akiket a jézusi szeretet megvalósítóinak nevezett. 

Mogyorósi Márk Ányos OSB köszönetnyilvánítását követően Ägidius Zsifkovics püspök a Kismartoni Egyházmegye legmagasabb kitüntetésében, a Szent Márton-rend arany fokozatában részesítette Schmatovich Jánost, a Győri Hittudományi Főiskola emeritus professzorát, a Győri Egyházmegye Horvát Pasztorális Tanácsának nyugalmazott elnökét a két egyházmegye közötti kapcsolat gondos ápolásáért és a győri horvát zarándoklat 15 éven keresztül történő megszervezéséért. A kismartoni főpásztor a Szent Márton-rend arany fokoztával tüntette ki Benkovich Ferenc pápai prelátust, a győri Szentlélek Plébánia lelkipásztorát is. Benkovich Ferenc atya kezdeményezte 1972-ben a zarándoklat megszervezését, hosszú éveken keresztül koordinálta az eseményt. Ägidius Zsifkovics püspök méltatásában kiemelte a lelkipásztor oktatási és szociális intézmények létrehozásában végzett szolgálatát. Veres András püspök csatlakozva a gratulációkhoz, megköszönte Schmatovich János atya és Benkovich Ferenc atya lelkiismeretes és szívből fakadó szolgálatát, és biztosította a jelenlévőket, hogy Mogyorósi Márk Ányos tihanyi bencés atya személyében a Horvát Pasztorális Tanács vezetése és a győri zarándoklat megszervezése biztos és jó kezekben lesz.

A zarándoklat délutánján Mária-köszöntőre és szentségimádásra gyűltek össze a hívek a Kegyoltárnál. Mogyorósi Márk Ányos elmélkedésében kiemelte, hogy a zarándoklat mottója magában hordozza azt a meggyőződést, hogy az ember élete akkor lehet harmonikus, ha kapcsolatban marad Teremtőjével. Isten pedig boldognak szeretne bennünket látni. „Azért jöttünk ma el a Könnyező Szűzanyához, hogy közbenjárását kérjük »Istenbe oltottságunk« megerősödéséért. Hogy oltalmába ajánljuk családtagjainkat, akik az élet zsákutcáiból nem találnak kiutat.” A zarándoklat vezetője azt kívánta minden jelenlévő számára, hogy hazatérve őszintén tudjanak beszélni az Istennel való közösség mély megtapasztalásról, válaszokról és megerősítésről.

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Németh Péter 

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek

Búcsút ünnepeltek Győrött a horvát nemzetiségű hívek