Elhunyt Kóbor Lajos atya

2018. május 3. (csütörtök) 8:00

Veres András győri megyéspüspök az Egyházmegye papsága és a gyászoló rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Kóbor Lajos nyugalmazott peresztegi plébános életének 81., papságának 57. évében, 2018. április 29-én, vasárnap este a szentségekkel megerősítve a soproni Szent Benedek Idősek Házában elhunyt. Temetése május 9-én, szerdán, Csepregen, a Szent Miklós-templomban délután 3 órakor kezdődő szentmisét követően a helybeli temetőben lesz.

Kóbor Lajos atya 1937. szeptember 4-én született Csepregen. A győri Nagyboldogasszony-székesegyházban szentelték pappá 1961. június 18-án. Papi életének első évtizedében segédlelkészként Rábapatonán, Bőben, Mosonban, Győrszemerén, Tatabányán és Kapuváron szolgált. Önálló állomáshelyei Dad, Dénesfa, Csapod és Pusztacsalád, végül Pereszteg voltak. Plébánosként 1988-tól nyugalomba vonulásáig itt élt a hívek között, hosszú időn át ellátva Nagylózs, majd Fertőboz és Nagycenk plébániáinak lelkipásztori szolgálatát is. Aranymiséjét Peresztegen ünnepelte, majd 2011 őszétől haláláig a Szent Benedek Idősek Házának lakója lett. 

Kóbor Lajos atya – az eszperantó nyelv közismert művelője – következetes, híveiért élő, lelkiismeretes lelkipásztor volt. Végrendeletéből így szól hozzánk: „Imáitokat kérem és viszonzom. Adjatok hálát mindenért Istennek!”