Mária igazi gazdagsága Jézus – Csernai Balázs atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

2018. április 14. (szombat) 8:00

Április 13-án Csernai Balázs tapolcai lelkipásztor, teológiai tanár mutatott be szentmisét a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén koncelebrált Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató. 

Nem szívesen lettünk volna Fülöp apostol helyében akkor, amikor Jézus megkérdezte őt, látva a Tibériás tavánál összegyűlt sokaságot: „Honnan veszünk kenyeret, hogy ehessenek?” (Jn 6,5). Fülöp egy kicsit számol, s egy hihetetlen összeget mond Jézusnak: vélekedése szerint kétszáz dénár sem lenne elég, hogy mindenkinek jusson egy kevés. A tanítványok jól tudják, hogy az a kevés, ami van, legfeljebb három embernek elég – kezdte szentbeszédét Csernai Balázs atya. Megtapasztalják, hogy nincsen lehetőségük megtenni azt, amit Jézus kér tőlük. Ennek ellenére mégis megteszik azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Jézust követőket vendégül lássák. A tanítványok ekkor megtanulnak valami nagyon lényegeset: amikor Jézus arra kér bennünket, hogy az akaratát megtegyük, akkor nem a saját lehetőségeinkre kell figyelnünk, mert azok úgyis elégtelenek. 

Gyakran mindent elkövetünk azért, hogy megmagyarázzuk: miért nem lehetséges az, amit tőlünk kérnek. A tanítványok nehezen, de megtették, amit Jézus kért, és megtapasztalhatták a csodát: hiszen ők voltak azok, akik kiosztották a kenyeret és a halat. A kenyér és a hal valójában a tanítványok keze között szaporodott meg, Jézus rajtuk keresztül vitte végbe a csodát. Az apostolok egy időben érezték meg saját kicsinységüket, gyengeségüket és Isten erejét. Az Úr Jézus arra hív bennünket, hogy egész életünkben ezt a csodát éljük meg. Ez az, ami a Szűzanya is életét is áthatja, ez az, amit tőle tudunk a legjobban megtanulni. 

A Szűzanya önmagában véve egészen egyszerű, egészen kicsi, semmije sincsen. Nem tudunk arról, hogy különleges képességei lettek volna. De amikor Isten meg akarja őt ajándékozni, azt feleli: „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Tudja a saját kicsinységét, alkalmatlanságát, mégis van bátorsága befogadni azt, amit Isten neki akar adni. Habár nem világos előtte, hogy mivel jár az, amire őt Isten hívja: nem lesz olyan alkalmas hely, ahol világra hozhatja egyszülött Fiát; nem lesz olyan családi sírbolt, ahol méltó módon eltemetheti kivégzett Fiát. 

Mária igazi gazdagsága Jézus, Jézusban mindene megvan. A Szűzanyának az Úr Jézuson kívül semmilyen más gazdagságra, tehetségre nincsen szüksége, hiszen attól kezdve, hogy Jézus az övé, mindene megvan. Ő a leggazdagabb a mennyben, ő az, aki a legnagyobb dicsőségnek örvend a szentek között, mert Jézus egészen az övé. 

A Szűzanya segít bennünket abban, hogy szegénységünk, tehetetlenségünk révén megnyíljunk a mennyei Atya előtt, és befogadjuk ajándékát, a feltámadt Úr Jézust, az egyetlen győztest. Jézus legyen a mi egyetlen gazdagságunk, Krisztus legyen a mi békénk! S ha őt befogadjuk, akkor mi is megtapasztalhatjuk azt a csodát, amit az első tanítványok megéltek Tibériás tavánál. Megtapasztalhatjuk azt, hogy Krisztus országa miként bontakozik ki közöttünk, nemzetünkben, Európában és az egész világon. Ezt éljük meg a szentmisében is: hiszen halljuk Isten szavát a Szentírásban, majd befogadjuk Krisztust a szentáldozásban. Mi is az ő templomaivá válunk, és ugyanúgy hordozzuk őt, ahogyan a Szűzanya tette – hangsúlyozta prédikációja végén a szentmise főcelebránsa. 

Május 13-án, déli 12 órakor Benkó Attila győri kórházlelkész mutat be szentmisét a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise előtt, 11.30-tól rózsafüzért imádkozunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra is! 

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Ács Tamás

Csernai Balázs atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Csernai Balázs atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Csernai Balázs atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Csernai Balázs atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Csernai Balázs atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Csernai Balázs atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére