Jézuskeresés Kunszigeten

2018. április 11. (szerda) 8:00

Az esős idő ellenére idén is több százan vettek részt a húsvétvasárnap hajnali jézuskeresésen. A jelenlévők a kunszigeti templom előtt találkoztak, felidézve az első jézuskeresést, amikor az asszonyok az üres sírhoz mentek. Az április elseji jézuskeresés előénekese, vezetője Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész volt. 

A kunszigeti jézuskeresés nem csupán egy egyszerű megemlékezés: arra indítja a bekapcsolódókat, hogy a három szent nap eseményeit újra átéljék: az első részben Jézus kereszthalálát, a másodikban sírba tételét, a harmadikban dicsőséges feltámadását.

Szöveg és fotó: Inhauser Dávid

Történeti háttér: 

A kunszigeti jézuskeresést a nagyszombati feltámadási körmenet után hirdetik meg: „Holnap hajnalban fél ötkor megyünk Jézust keresni”. A gyülekezést megelőzően a körmenet útvonalán az ablakokba virágot és égő gyertyákat tesznek, mint Úrnapján. A templom előtti keresztnél csendben, magukban imádkozva várják, hogy az előénekes elkezdje az imádságot. A templomkereszttől a felső keresztig nagypénteki diadaléneket énekelnek a Szent Keresztről, a felső kereszttől a temetőkeresztig két tized rózsafüzért imádkoznak, majd nagyszombati énekeket énekelnek. Mielőtt a körmenet a temetőhöz érkezik, az egyik résztvevő előresietvén gyertyát gyújt a sötétben a temetőkeresztnél, ahol eléneklik a Mit jelent a fény Jézus sírjánál? című éneket. Csendben imádkoznak, majd mindenki elmegy a rokonai sírjához, ahol gyertyát gyújtanak – a temető olyan, mint halottak napján –, imádkoznak az elhunytakért; megviszik a temetőben nyugvóknak az örömhírt: „Jézus feltámadt! Ti is feltámadtok! És veletek együtt mi is feltámadunk!” Fölkeresik a jézuskeresést áthagyományozó előénekes, Virág Miska bácsi és az első polgármester, a jézuskeresés világi apostola, Tilaj Lajos tűzoltóőrnagy sírját is. A temetőkereszttől vissza a templomkeresztig Jézus feltámadásáról énekelnek. Visszaérkezve a templomkereszthez meghúzzák a harangokat, közben a Mennynek Királyné Asszonya Mária-antifónát éneklik. Végül elimádkozzák az Úrangyalát, majd elbúcsúznak egymástól. 

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon