Győri kispapok zarándokoltak Észak-Burgenlandba

2018. március 22. (csütörtök) 9:00

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön Schmatovich János székesegyházi prépost-kanonok, professzor, teológiai tanár vezetésével a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet elöljárói, tanárai és növendékei Észak-Burgenlandba zarándokoltak.

A nap folyamán számos templomot és kegyhelyet, valamint Magyarországhoz kötődő történelmi emlékhelyet tekintettek meg a résztvevők. Sankt Andrä am Zicksee (Mosonszentandrás) görög-ortodox kolostorának meglátogatása után Frauenkirchen (Boldogasszonyfalva) barokk templomában szentmisét ünnepeltek. Mönchhof (Barátudvar) kolostorában közös áhítat keretében köszöntötték az Oltáriszentséget és a Boldogságos Szűz Máriát. Zarándoklatuk következő állomásán, Halbturnban (Féltorony) a város híres szülöttének, Grősz József kalocsai érsek emlékművénél helyezték el a megemlékezés koszorúját. Deutsch Jahrndorf–Zeiselhof (Németjárfalu, Ürgemajor) településen az Úr Jézus megostoroztatásának emlékére emelt zarándokkápolnában a szenvedő Jézushoz imádkoztak. Pama (Lajtakörtvélyes) községben Werdenich András kanonokról, a győri szeminárium egykori elöljárójáról emlékeztek meg, halálának 85. évfordulóján. Edelstal (Nemesvölgy) Szent István-templomában államalapító szent királyunk, Köpcsényben Boldog Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért imádkoztak. A késő délutáni órákban érkeztek Bezenyére, Schmatovich János atya szülőfalujába. A Kisboldogasszony tiszteletére szentelt barokk templomban magyar és horvát nyelven köszöntötték a Boldogságos Szűz Máriát. A zarándoklat utolsó állomása a rajkai Szent Márton-templom volt, ahol a tours-i püspök pártfogását kérték. 

Kelemen Dávid
Fotó: Hencz Márton


Győri kispapok zarándokoltak Észak-Burgenlandba

Győri kispapok zarándokoltak Észak-Burgenlandba

Győri kispapok zarándokoltak Észak-Burgenlandba

Győri kispapok zarándokoltak Észak-Burgenlandba