Isten országa köztünk és bennünk van – A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalma Győrben

2018. március 12. (hétfő) 9:00

Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be a győri Szent Kamillus és Szentlélek Plébánia híveinek részvételével március 9-én a Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén koncelebrált Benkovich Ferenc, a Szentlélek-templom plébánosa, Berkes Gyula, a Szent Kamillus-templom plébánosa, Bognár István püspöki irodaigazgató, városplébános, valamint Kaposi Gábor győr-révfalui plébános, egyetemi lelkész. A szentmise előtt a zarándokok keresztutat jártak Benkovich Ferenc atya vezetésével.

Veres András püspök atya szentbeszédében a Miatyánkról szóló nagyböjti elmélkedéssorozatot folytatta, a prédikáció középpontjába a „jöjjön el a te országod” kérést helyezve.  Az „Isten országa” kifejezés egyes vallásokban nemcsak egy eljövendő állapotra, hanem az e világban megvalósítandó feladatra is utal. A teokrácia, az istenuralom egy ma is elfogadott felfogás a keleti népek körében, ők ugyanis nem tesznek különbséget a vallási értékrend, a civil és az egyházi társadalom között. Egyesek sajnos szélsőséges módon visszaélnek ezzel a felfogással – utalt a Győri Egyházmegye főpásztora a terrorcselekmények elkövetőire. Vajon milyen istenkép él azokban az emberekben, akik Istenre hivatkozva gyilkolnak? – tette fel a kérdést a főcelebráns. 

Az ószövetségi ember nem ismerte azt az istenképet, amit mi a jézusi kinyilatkoztatásban kaptunk meg. Ezért nehéz számunkra annak megértése, hogy az ószövetségi Szentírás egyes könyveiben miért ábrázolják az Urat bosszúállóként. A kinyilatkoztatás csak fokozatosan járta át az emberek gondolkodását. Egyedül Jézus, az Isten Fia tudott hitelesen, minden emberi tévedés nélkül tanítani az Atyáról – hangzott a magyarázat. Jézus kinyilatkoztatásából  megismerhettük az irgalmas, megbocsátó, feltétel nélkül szerető Atyát. Ezért mondja Babits Mihály: „Ő az Áldás, Ő a Béke / nem a harcok istensége. // Ő nem az a véres Isten: / az a véres Isten nincsen.”

Jézus tanításában központi szerepet kapott az Isten országának meghirdetése, Jézus új tartalommal töltötte meg az Isten országának fogalmát. Több példabeszédében elmondja, hogy Isten országa igazságban, szeretetben, békében kibontakozó ország, amit semmilyen más földi értékkel nem lehet összehasonlítani, és ennek eléréséért minden áldozatot érdemes és szükséges meghozni. Ezt bizonyítja a szántóföldben kincset találó ember példája, aki mindenét eladja, hogy megvehesse a kincset rejtő földet. Jézus tanításában az Isten országa azonos az örök élettel. Jézus azért testesült meg, azért jött közénk az emberi világba, hogy Isten uralmát, Isten országát meghirdesse és megvalósítsa. Isten minden embert meghívott az országába. Isten országa ott van, ahol az emberek befogadják Jézus Krisztus evangéliumát, s  a szerint élnek: ahol a mindennapi életben Isten törvényei érvényesülnek, ahol felismerik, hogy a Tízparancsolat nem terhet jelent, hanem áldást hoz. Ha nem áldást terem az életünkben, annak egyetlen oka van: hogy nem a Tízparancsolat szerint éljük az életünket. Isten országa nincs helyhez, időhöz, társadalmi berendezkedéshez, kultúrához kötve: Isten országa köztünk, bennünk van. Az üdvösséghez nem elengedő, hogy meg vagyunk keresztelve, jobb esetben meg is bérmáltak bennünket, még jobb esetben rendszeresen járunk templomba. Ez mind szükséges, de a keresztény élet, a Krisztus-követés ennél több: hogy gyakorlatra váltsuk az evangéliumot – hangsúlyozta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. 

Fontos, hogy elgondolkodjunk azon: nem vagyunk-e akadálya annak, hogy Isten országa köztünk, bennünk kiépüljön? Rossz tanúságtételünk, helytelen magatartásunk nem akadálya-e annak, hogy Isten országa kiteljesedjék? Isten országa nem egy elvont eszme, hanem konkrét valóság. Jézus Krisztus születése által Isten országa elérkezett hozzánk. Igaz, teljes kibontakozása Krisztus második eljövetelekor lesz várható, de addig mindnyájunk feladata az, hogy Isten országát jelenvalóvá tegyük saját életünkben és abban a társadalomban, amelyben élünk. Isten országa egyszerre ajándék és erkölcsi feladat. Jézus hív bennünket mindennap imádkozni: „jöjjön el a te országod!” Isten országa ajándék, amely a szereteten alapuló közösségben bontakozik ki. Isten országa egy állandóan alakuló, változó, dinamikus közösség. A Szentlélek eljövetele óta Isten lelkének műve az Isten országának építése.

Veres András püspök arra is kitért, hogy Isten országának eljövetelét a gonosz erők megpróbálják feltartóztatni. Minden korban voltak olyanok, akik megkísérelték az Egyházat lerombolni. Ők és eszméik eltűntek, de az Egyház megmaradt, mert elpusztíthatatlan. Isten gondviselő szeretete jól láthatóan végzi munkáját a történelem lapjain. Akár egy ember is kiállhat egy világbirodalom ellen, ha Isten országát képviseli, és győzni fog – gondoljunk csak Szent II. János Pál pápa példájára. 

Imádkozzuk: „jöjjön el a te országod”! Ne a miénk, hiszen mi a legtökéletesebb anyagból is csak nevetséges figurát tudunk csinálni. A te országod jöjjön el, amely az igazság, az öröm és a béke országa. Adja Isten, hogy a béke és öröm országának napról napra építői és részesei lehessünk! – zárta prédikációját a Győri Egyházmegye ordináriusa. 

A szentmisét követően a jelenlévők Veres András megyéspüspök vezetésével a Könnyező Szűzanya kegyképénél és Boldog Apor Vilmos püspök sírjánál imádkoztak.

A nagyböjti zarándoklatok utolsó állomása a győri Szent Kamillus-templomban lesz március 23-án. A főpásztori szentmise 16.30-kor kezdődik.  Ezt követi a hétstációs keresztút a Kálvária-dombig.

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Ács Tamás

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben

A nagyböjti zarándoklatok negyedik alkalmára került sor Győrben