Kegyelmi időszak kezdődik – Főpásztori szentmise hamvazószerdán

2018. február 16. (péntek) 20:00

Veres András győri megyéspüspök február 14-én, hamvazószerdán szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén koncelebráltak: Németh László általános püspöki helynök és Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató, továbbá a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet elöljárói, Lukácsi Zoltán rektor és Martos Levente Balázs prefektus, valamint Schmatovich János, a Német Ispita (Szentháromság) templom igazgatója.  

Ma kegyelmi időszak kezdődik mindnyájunk számára – kezdte szentbeszédét a Győri Egyházmegye főpásztora. Rajtunk múlik, hogy a nagyböjtünk gyümölcsöző lesz vagy elvesztegetett idő marad. Az önmegtagadás segít bennünket a bűnök elleni harcban. Az önmegtagadáson keresztül erőt gyűjtünk magunknak ahhoz, hogy a Szentlélek segítségével minden helyzetben tisztán lássunk, és állhatatosak maradjunk a Sátán kísértésével szemben. Világosan megkülönböztetni a jót a rossztól és elkötelezetten szolgálni: ez nem megy másként, csak az isteni kegyelem segítségével és az emberi akarat erősségével.

A nagyböjt a hívő ember számára nem fogyókúrát jelent, hanem egy olyan lelkileg intenzív időt, amely közelebb segíti Isten szeretetének megtapasztalásához, önmaga megismeréséhez. A böjt mellett nem maradhat el az ima és a jó cselekedet sem. Joel prófétát idézve püspök atya rámutatott arra, hogy ez a kegyelmi idő minden korosztálynak szól, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig. Minden korban és életállapotban szükséges az önmegtagadás gyakorlása. A szülők feladata az, hogy gyermekeiket megtanítsák a lemondásra. Természetesen ez a gyermekek esetében nem fizikai böjtöt, hanem az egyes játékok háttérbe szorítását jelenti, hogy több idő jusson a szeretet gyakorlására, a családtagok iránti odafigyelésre, segítségnyújtásra. A szeretetből fakadó jó cselekedetekkel lehet szerető közösséget teremteni. 

Ne engedjük, hogy ez a szent negyven nap úgy múljon el, hogy lelkiekben nem kamatoztattuk! – kérte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.  A nagyböjti időben lehetőséget kapunk arra, hogy egyre jobban megértsük Jézus keresztáldozatának ajándékát. Arra figyelmeztet bennünket Pál apostol, hogy Jézus imáink meghallgatását a bűnbánathoz kötötte. Csak az remélheti imádságainak beteljesülését, aki a bűnbánat révén egyre inkább Krisztushoz tartozóvá válik. 

A kiegyezés a bűnnel annak a jele, hogy nem ragaszkodunk Jézushoz. Jézus óvta övéit a farizeusok kovászától. Az önmegcsalás a képmutatásban valósul meg. Aki nem őszinte szívből tart bűnbánatot, hanem pusztán formaságból teszi azt, amit a vallásos embernek a nagyböjtben tennie kell, nem fog gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt teremni. Jézus a helyes böjtölésnek, a helyes bűnbánattartásnak a mikéntjére tanít bennünket: „Mikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szívesen imádkoznak az emberek szeme láttára a zsinagógában és utcasarkon állva. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te amikor imádkozol, menj be szobádba, zárd be az ajtót és úgy imádkozzál a rejtekben lévő Atyádhoz. Atyád, aki rejtekben is lát, megfizet neked.” (Mt 6,5) Jézus azt is hozzáteszi, hogy ne legyünk komorak, amikor böjtölünk. Az igazi békét, az igazi örömöt, amely a bűnbánat gyümölcse, nem rejthetjük véka alá. A valódi vallásosság szívből jön, szeretetből fakad – hangsúlyozta a győri megyésfőpásztor. Fogadjuk el Jézus hívó szavát, járjunk az életszentség útján, amit ő mutat számunkra. A jótettek, az imádság és a böjt által szülessünk újjá lélekben, erősödjünk meg az Úr szeretetében! Ehhez adjon nekünk Isten erőt, hűséges kitartást a szent negyven nap alatt – zárta prédikációját a szentmise főcelebránsa. 

A szentbeszédet követően a győri megyéspüspök megáldotta a tavalyi virágvasárnapi barkák hamvát, majd sor került a hamvazás szertartására.

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Németh Péter

Főpásztori szentmise hamvazószerdán

Főpásztori szentmise hamvazószerdán

Főpásztori szentmise hamvazószerdán

Főpásztori szentmise hamvazószerdán

Főpásztori szentmise hamvazószerdán

Főpásztori szentmise hamvazószerdán