A győri Szent Anna Otthon fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték

2018. február 14. (szerda) 8:00

Veres András győri megyéspüspök február 10-én a lourdes-i Szűzanya ünnepe és a betegek 26. világnapja alkalmából szentmisét mutatott be a győri Szent Anna Otthon kápolnájában, az idősek számára létesített szociális intézmény munkatársainak és lakóinak részvételével. A szentmisén koncelebrált Németh László általános püspöki helynök és Benkovich Ferenc, a győri Szentlélek-templom plébánosa, a Szent Anna Otthon alapító lelkipásztora. A szentmise keretében került sor a betegek kenetének kiszolgáltatására.   Az ünnepséget többek között megtisztelte jelenlétével Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, Somogyi Tivadar győri alpolgármester, valamint Kiss Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont igazgatója. 

Veres András püspök atya szentbeszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a betegek kenete azon hét szentség egyike, amelyet Jézus Krisztus alapított. A betegek kenete kiszolgáltatásával az Egyház a szenvedő Krisztus oltalmába, szeretetébe helyezi a beteget. „Kérjük az Úr Jézust, hogy ő, aki megtapasztalta az emberi szenvedést, szenvedő testvéreinknek segítsen, enyhítse fájdalmaikat, és üdvösséghozó legyen számukra is. Jézus szenvedése üdvösséget szerez az egész emberiségnek” – emlékeztette a résztvevőket a Győri Egyházmegye főpásztora. „Ilyenkor a betegeket is arra kérjük, hogy csatlakozzanak önként, szeretetből a szenvedő Krisztushoz” – mondta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, majd  Pál apostolt idézve rámutatott arra, hogy aki elfogadja a szenvedést, és képes a saját és mások bűneiért felajánlani azt, az Krisztus szenvedésének és megváltó kereszthalálának részesévé válik. Jézus Krisztus minden ember üdvösségéért jött a világba. Az a szenvedés, amit mi egyesülten Jézussal vállalni tudunk, az Krisztus szenvedésének kezdettől fogva része volt. Aki hittel, türelemmel fogadja a szenvedést, az erősebben tudja hordozni a betegségét, az azzal járó fájdalmakat. Az ilyen beteg hitéből erő árad, mellette kivirulnak a lelkek. 

A szentmise főcelebránsa prédikációjában a betegség idején felmerülő kétségekre is kitért, kiemelve, hogy minden szenvedés a bűn következménye. Az általunk elkövetett bűnökkel saját magunknak, a környezetünkben élőknek és a közösségünk tagjainak is szenvedést okozunk. A szenvedés átélése a hit elvesztésének határáig is elvezethet. A hívő ember feladata az, hogy saját élete példájával, a hit által megismert tudás alapján megmutassa a szenvedés értelmét, továbbá segítenie kell szenvedő embertársát, hogy a szenvedést hittel, alázattal, szeretettel el tudja fogadni. Hit nélkül nem lehetséges a gyógyulás. Jézus Krisztus nem csupán egy átmeneti kezelést kínál számunkra: azért jött a világba, hogy megszabadítson bennünket a bűneinktől, a betegségeink okozójától. Mindnyájunknak fel kell készülni a szenvedés elfogadására. Ha hittel imádkozunk, Isten megmutatja üdvösséghozó szeretetét és jóságát, testi, lelki gyógyítással egyaránt.

Takács Krisztián/Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Takács Krisztián 

A győri Szent Anna Otthon fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték

A győri Szent Anna Otthon fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték

A győri Szent Anna Otthon fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték

A győri Szent Anna Otthon fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték