Elhunyt Simon József

2018. február 8. (csütörtök) 9:00

Veres András győri megyéspüspök az Egyházmegye papsága és a gyászoló rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Simon József pápóci prépost, székesegyházi kanonok, nyugalmazott teológiai tanár életének 94., papságának 69. évében 2018. február 7-én, hosszan tartó betegeskedés után, a szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetése 2018. február 12-én, a 11 órakor bemutatott szentmise után lesz a győri Nagyboldogasszony-székesegyház kanonoki kriptájában.

A Vas megyei Bő községben született 1924. szeptember 24-én. 1949. április 24-én szentelték pappá Győrött. Mélységes hit, kristálytiszta és széleskörű teológiai műveltség, megtörhetetlen egyházhűség és fáradhatatlan munkabírás jellemezte. Ezen isteni adományokra szüksége is volt, mert papi munkájának legnagyobb részét a vallásüldöző diktatúra idején végezte. Ezt híven tükrözi munkahelyeinek sora.

Veretes papi egyéniségének jellemzőit hosszú élete folyamán mindvégig megőrizte. Valódi elkötelezettséggel, odaadással dolgozott kis faluban, mint a Győri Hittudományi Főiskola katedráján vagy a Püspöki Bíróságon. A hívő közösség a mély hittől átjárt, élettapasztalatokkal színezett szentbeszédeiért, a papságra készülő fiatalok kikristályosodott és világosan átadott teológiai tudásáért voltak hálásak iránta.

Gazdag lelkipásztori életének főbb állomáshelyei: Fertőszentmiklós, a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet, Magyaróvár, Kapuvár, Hövej, Beled, Koroncó, majd Csepreg és a győr-nádorvárosi Szent Kamillus Plébánia voltak.

 A Székeskáptalan tagjaként élete utolsó szakaszáig aktív lelkipásztori munkát végzett. 

Az örök világosság fényeskedjék neki. Imádkozzunk érte!