A baptista gyülekezet imaházában zárult az ökumenikus imahét győri programsorozata

2018. február 5. (hétfő) 8:00

Január 28-án az ökumenikus imahét győri eseménysorozatának zárásaként Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató tartott elmélkedést a Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet imaházában. „Közös imahetünk lezárásaként a nagy apostolt, Szent Pált hívjuk segítségül Krisztus követésében az Atyához vezető úton. Pál apostol valóban jézusi szemmel látva, az ő szívével érezve irányít bennünket az egység felé. Jézus Urunk után Pálnak is szinte utolsó kérése, sóhaja volt, hogy a Krisztust követők egyek legyenek. Az általa alapított közösségekben ugyanis mindig megtapasztalta – még szüntelen imái ellenére is – a szétszakítottság botrányát” – hangsúlyozta Bognár István. 

A győri Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosa hat lelki lépcsőfokot határozott meg, amelyek közelebb visznek bennünket Istenhez és a krisztusi egységhez: a metanoiáét, azaz a megtérését, az aszkézisét, az identitás meghatározásáét, a karizmáét, a határélményét, valamint a misztikáét. 

A megtérés lépcsőfokán azt kell megvizsgálnunk, hogy merre tartunk. Pál a damaszkuszi úton ébredt rá arra, hogy addigi élete téves irányban haladt. A szív megtérésével kell nap mint nap útnak indulnunk – idézte a II. Vatikáni Zsinat Unitatis redintegratio kezdetű, ökumenizmusról szóló dekrétumát Bognár István.  Az aszkézis állomásán arra a kérdésre kell választ találnunk, hogy miként megyünk tovább: „Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban” (Fil 3,14). Ahhoz, hogy a közös célt, a Krisztusban való egységet elérjük, szükség van mindannyiunk részéről áldozatra, lemondásra – hívta fel a figyelmet a Győri Egyházmegye püspöki irodaigazgatója. Az identitás lépcsőfokán a „ki vagyok én?” kérdésre kell választ adnunk. Ebben is segítségünkre van Pál apostol: „Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok” (1Kor 15,10). A negyedik állomáson azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen személyes karizmát, küldetést kaptunk az Atyától. Amikor Pált és Barnabást a zsidó közösség elutasította, a két apostol belátta, hogy küldetésük a pogányokhoz szól: „Először nektek kellett hirdetnünk Isten igéjét. De mivel visszautasítjátok azt és nem tartjátok magatokat méltóknak az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk” (ApCsel 10,34). Az ötödik lépcsőfok határélményt tartogat számunkra: hogyan juthatunk el az üdvösségre emberi gyengeségeink, gyarlóságaink ellenére? Kétségeink gyötrelmében Pál apostol sorai segítenek: „az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében” (2Kor 12,9). Hogyan kell élnünk és cselekednünk? – ez a kérdés vetődik fel számunkra a misztika lépcsőfokára érkezve. Csak a szeretet közös útja vezethet bennünket az egység felé – zárta szentbeszédét Bognár István. 

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Ács Tamás

A baptista gyülekezet imaházában zárult az ökumenikus imahét győri programsorozata

A baptista gyülekezet imaházában zárult az ökumenikus imahét győri programsorozata

A baptista gyülekezet imaházában zárult az ökumenikus imahét győri programsorozata

A baptista gyülekezet imaházában zárult az ökumenikus imahét győri programsorozata

A baptista gyülekezet imaházában zárult az ökumenikus imahét győri programsorozata

A baptista gyülekezet imaházában zárult az ökumenikus imahét győri programsorozata

A baptista gyülekezet imaházában zárult az ökumenikus imahét győri programsorozata

A baptista gyülekezet imaházában zárult az ökumenikus imahét győri programsorozata

A baptista gyülekezet imaházában zárult az ökumenikus imahét győri programsorozata

A baptista gyülekezet imaházában zárult az ökumenikus imahét győri programsorozata

A baptista gyülekezet imaházában zárult az ökumenikus imahét győri programsorozata