A felajánlás és az önátadás ünnepe – Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

2018. február 4. (vasárnap) 8:00

Február 2-án, Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a megszentelt élet napján Veres András győri megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a győri Loyolai Szent Ignác bencés templomban a Győri Egyházmegye területén élő szerzetesek részvételével. A szentmise a gyertyák megszentelésének liturgiájával kezdődött a templom főbejáratánál. 

Veres András szentbeszédében külön köszöntötte a részt vevő szerzetesnővéreket és szerzetestestvéreket. Szent II. János Pál pápa szándéka szerint Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a megszentelt élet napja. „Ezért hívtuk meg az Egyházmegyénkben szolgáló szerzetesközösségeket, hogy velük és értük imádkozzunk ebben a szentmisében. Ma arra emlékezünk, hogy a Szűzanya és Szent József a mózesi törvényeket teljesítve újszülött gyermeküket bemutatták a templomban, felajánlva őt Istennek. A keresztelés liturgiájában, azon belül is az avatás szertartásában Egyházunk megőrizte ennek a felajánlásnak az emlékét” – hangsúlyozta a Győri Egyházmegye főpásztora, aki az ünnep központi szimbólumának, az égő gyertyának a jelentésére is kitért: egyrészt arra emlékezünk, hogy a világ világossága, Krisztus közénk jött, másrészt megújítjuk saját életünk felajánlását. Veres András kifejtette, hogy amikor a keresztelés szentségét kiszolgáltatja, mindig elvégzi az avatás szertartását is, emlékeztetve a keresztelendő gyermek édesanyját a Szűzanya felajánlására. A keresztény édesanya a legszentebb Édesanya példáját követve bemutatja, felajánlja gyermekét a mennyei Atyának. 

 „A mai ünnep a felajánlás és az önátadás ünnepe. Biztos vagyok benne, hogy minden hívő ember, aki rádöbben a megváltottság ajándékára, vágyakozik arra, hogy viszonzásképpen felajánlja életét Istennek. Sokan ugyan értetlenül tekintenek azokra, akik életüket Istennek ajánlják, mert nem jutottak el a hit teljességére. Ők különösen értetlenül állnak azokkal szemben, akik életüket egészen sajátos módon, szerzetesként, papként kívánják Istennek ajánlani. A hívő ember érzi az odaadottság, az önfelajánlás vállalásának szükségességét.” Számosan vannak azok, akik inkább alkudoznának: „jó, jó, valamennyit fel lehet ajánlani, de mindent nem”. 

Csak az képes Istennek feltétel nélkül, teljesen odaajándékozni önmagát, akiben a szeretet olyan magasságra jut, amely nem mindenkinek adatik meg – folytatta elmélkedését a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ahogy két embernek is el kell jutnia egymás iránti szeretetében szinte az „érthetetlenség határáig”, egy olyan magasságra, hogy egyikük se akarjon semmit visszatartani magának, hanem mindent átadjon a szeretett személynek. Akik Istennek ajánlják magukat, arra éreznek vágyat, elkötelezettséget, hogy kizárólag az Ő szolgálatának szenteljék magukat. 

Imádkoznunk kell azért, hogy ez a szeretet kibontakozhasson bennünk. Miként egy szülő imádkozik azért, hogy a gyermeke megfelelő házastársra találjon, vagy ha már házasságot kötött, azért fohászkodik, hogy a szeretet, amely elindította a házasságát, töretlenül megmaradjon. Ugyanígy szükség van arra is, hogy imádkozzunk Krisztus nagy családjaként azokért, akik a szerzetesi, a papi élet útján indultak el, hogy szeretetüket teljesen átadják Isten ügyének. Szükség van az imádságra, mert mindnyájan tudjuk, hogy a szeretet bizony törékeny. Pál apostol figyelmeztet arra, hogy hitünket törékeny cserépedényben hordozzuk. Tudjuk, szeretetünket is ilyen törékeny cserépedényben hordozzuk. Éppen ezért fontos, hogy rendszeresen imádkozzunk a szerzetesekért, a papokért, a házastársakért és a családokért. Bizonyosak lehetünk afelől, ahol a szeretet eljut az „esztelenség magasságára”, ott boldog házasságok, boldog családi közösségek fognak létrejönni. Ezekben a közösségekben szerzetesi és papi hivatások is születnek, mert a kettő kölcsönösen feltételezi egymást. Imádkozzunk azért, hogy Isten Egyháza soha ne nélkülözze a szerzetesek és a papok szolgálatát. Hogy legyenek nagy számban olyanok, akik készek Isten népét, Krisztus nagy családját szeretettel, vonakodás nélkül szolgálni – kérte Veres András. 

A főpásztori prédikációt követően a szerzetesek megújították fogadalmukat, majd áldozati adományként az oltárra helyezték a saját életüket jelképező mécseseket. Veres András a szentmise végén megköszönte az Egyházmegye területén élő szerzetesek szolgálatát, és azt kívánta, hogy mindig érezzék magukat otthon az Egyházmegyében.  

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Ács Tamás


Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján