Árpád-házi Szent Margitra emlékeztek a IV. KESU DIÁKnap résztvevői

2018. január 27. (szombat) 8:00

Árpád-házi Szent Margit életét és csodatetteit ismerhették meg a komáromi hittanosok a negyedik alakalommal megrendezett KESU (keresztény sulis) DIÁKnapon, melynek január 20-án a komáromi Szent Ignác Közösségi Ház adott otthont. A helyi Jézus Szíve Plébánia által szervezett rendezvénysorozat egyedülállónak számít az egyházközség történetében, hiszen hasonló, a komáromi általános iskolák hittanosait egybegyűjtő kezdeményezésre eddig még nem volt példa. 

A diáknap ötletadói, Bros Gergely plébános és Forró-Rózsa Eszter hangsúlyozták, legfontosabb céljuk az volt, hogy a hittanosok csapata közösséggé formálódjon, s később ebben a közösségben élhessék meg hitüket, kerüljenek minél közelebb Istenhez.

A diáknap Árpád-házi Szent Margit életének és csodáinak dramatikus feldolgozásával indult. A kiscsoportos foglalkozáson a diákok saját szavaikkal fogalmazhatták meg a szenttel kapcsolatos gondolataikat, és közösen gyűjtötték össze azon erényeket, melyek a 21. századi keresztény gyermekek életének is részévé kell válnia. 

A belső kincsek, erények gondolatmenetéhez kapcsolódva kézműves- és ügyességi foglalkozások várták a résztvevőket. A papírból készült kincsesládikó az emberi lelket, a gyöngyből készült ékszerek a szent királylánytól tanult erényeket szimbolizálták. A diákoknak arra is lehetősége nyílt, hogy magukat Szent Margit helyébe képzelve oltárdíszeket készítsenek, majd a komáromi Szent István-templom négy oltárát méltó módon díszítsék.

A bátrabbak a komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda tornatermében ügyességi játékokban is kipróbálhatták magukat. A közös ebédet követően a hittanosok hálaadó szentmisére gyűltek össze. Szentbeszédében Bros Gergely plébános a mai világban is érvényes és aktuális erényekről beszélt a gyerekeknek. A Szent Margittól tanult alázat, az egyszerűség, a rendszeres ima mellett a keresztény ember számára elengedhetetlen az Istenbe vetett hit, mely kapaszkodót jelent a mindennapi élet során, legyünk akár királyi család sarjai vagy egyszerű emberek.

A rendezvény sikeres lebonyolításában nagy segítséget nyújtottak a komáromi cserkészek, és a római katolikus fiatalok (FIRKA) csapata. Az elmúlt hónapok pozitív tapasztalatai alapján a szervezők célul tűzték ki, hogy ezután is havi rendszerességgel megrendezik a KESU DIÁKnapot, tovább formálva a komáromi hittanosok közösségét, s eleget téve Jézus kérésének: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Mk 10,14)

Forrás és fotó: Jézus Szíve Plébánia, Komárom