Csókay Károly jezsuita szerzetes gyémántmisét mutatott be Mosonmagyaróváron

2017. november 28. (kedd) 8:00

November 12-én Csókay Károly SJ pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából gyémántmisét mutatott be a mosonmagyaróvári Nepomuki Szent János-templomban. A szentmise előtt a mosoni plébánia tanácsadó testületének alelnöke, Giffinger Mihály köszöntőjében rövid áttekintést adott Károly atya életútjáról. 

Csókay Károly 1926. december 7-én született Mosonban (Mosonmagyaróvár 1939-ben jött létre Moson és Magyaróvár egyesítésével), mélyen vallásos szülők gyermekeként. Az ’50-es évek elejét Belgiumban töltötte, majd Spanyolországba rendelték, ahol 1957. július 30-án pappá szentelték. Dél-Amerikában, Kolumbiában egy évig, majd Chilében 16 évig hithirdető munkát végzett, templomot épített Santiago de Chile szegénynegyedében, amelyet Szent István királyról nevezett el. 1975-től Kanadában szolgálta a magyar közösséget. 1993-ban elöljárói hazaküldték Magyarországra.

Az ünnepi szentmisén koncelebrált Kapui Jenő mosoni plébános mellett Németh László általános püspöki helynök, aki elmondta: Csókay Károllyal akkor ismerkedett meg, amikor megkezdte mosoni plébánosi szolgálatát. A hívektől érdeklődött, hogy a mosoni plébánia melletti épület redőnyei miért vannak mindig lehúzva. A helyiek elmondták, hogy az épület mint húsüzem és bolt a Csókay család tulajdona volt egykoron. Németh László visszaemlékezésében megosztotta a Csókay család történetét, felidézte személyes megismerkedését az általa Kari atyának becézett Csókay Károllyal. 

Csókay Károly vallásos családból származik, hivatásának gyökere a neveltetésében van. Szülei, családja nevelték Isten szeretetére. Minden ember feladata, hogy közvetítő legyen Isten és az ember között – hangsúlyozta az ünnepelt. A szülők közvetítik Isten szeretetét, kegyelmét a gyermekeik felé, megismertetik őket a Teremtővel, akitől az életet kapjuk, aki elküldte közénk egyszülött Fiát, Jézus Krisztust. Ő az Üdvözítő, aki életét adta értünk, aki nagyon szeret bennünket. 

A mosoni „paptermő” közösség – állapította meg, utalva arra, hogy a közelmúltban szentelte pappá Veres András győri megyéspüspök a szintén mosoni származású fiatal jezsuita szerzetest, Bellovics Gábort. 

Csókay Károly szentbeszédében a feltámadásról tanított: Ha a feltámadt Jézus titokzatos testét, Egyházát alkotjuk, akkor vele együtt mi is feltámadunk. Ez hitünk legnagyobb titka! – lelkesítette a résztvevőket. Jézus megdicsőült testben jelent meg tanítványainak a feltámadás után. Az Úr halálunkat követően új létet, új létezési formát teremt nekünk. Mi is azt a dicsőséges testet fogjuk megkapni, amiben Jézus megjelent a tanítványainak. Isten számára nincs lehetetlen. Adni akar nekünk az ő hatalmas szeretetéből, hogy vele együtt legyünk az örökkévalóságban – fogalmazott prédikációjában a jezsuita szerzetes. 

Amikor életünk során nehéz betegséget, meg nem értettséget vagy más fájdalmas kereszteket hordozunk, akkor Isten végtelen szeretetéből merítsünk erőt. Köszönjük meg a szépet, a jót, a szenvedést pedig neki ajánljuk fel. Erre neveljük gyermekeinket is – kérte a gyémántmisés lelkipásztor. 

Elmélkedése befejező részében Csókay Károly atya hálát adott az életéért, papi hivatásáért, hívő családjáért, azokért a papokért, plébánosokért, akik segítették, kísérték őt. Továbbá megköszönte Németh László általános püspöki helynök mosoni közösségben végzett munkáját, Kapui Jenő mosoni plébános és Vlaj Márk káplán szolgálatát.

A szentmise végén Csókay Károly gyémántmisés áldásban részesítette a híveket. Az ünnepen közreműködött a mosoni templom Szent Cecília-kórusa. 

Nusser Zsófia/Nepomuki Szent János-plébánia, Mosonmagyaróvár
Fotó: Csonka József; Jezsuita.hu