Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóját ünnepelték a győri kármelita templomban

2017. november 10. (péntek) 8:00

Kategória: Boldog Apor Vilmos püspök

Veres András szentmisét celebrált Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján, november 9-én a győri Kármelhegyi Boldogasszony-templomban. A szentmise keretében esküt tettek a Győri Egyházmegye esperesi kerületeinek új vezetői, Szakály Gyula (Csornai Esperesi Kerület), Bognár István (Győri Esperesi Kerület), Winkler Zsolt (Győr környéki Esperesi Kerület), Turner Lajos (Kapuvári Esperesi Kerület), Simonics Péter (Komáromi Esperesi Kerület), Kapui Jenő (Mosoni Esperesi Kerület), Horváth Imre (Soproni Esperesi Kerület) és Ferling György (Sopron környéki Esperesi Kerület), valamint a Tanácsosok Testületének tagjai: Bognár István, Kapui Jenő, Kótai László, Németh László, Reisner Ferenc és Turner Lajos. 

Veres András a szentmise elején örömmel jelentette be, hogy a kommunista diktatúra idején vértanúhalált halt rábakethelyi káplánt, Brenner Jánost, a győri szeminárium egykori növendékét Ferenc pápa döntése értelmében boldoggá avatják. A főpásztor szentbeszédében emlékeztetett arra, hogy ezen a napon ünnepeljük a lateráni bazilika felszentelésének évfordulóját is. Szent Caesarius arles-i püspököt idézve rámutatott arra, hogy mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Krisztusban, Isten templomai vagyunk. Isten nem lakik emberkéz által emelt templomokban – írja Az apostolok cselekedeteinek szerzője. Isten az emberi lelkekben lakik: az emberi lelket alkotta saját hasonlatosságára az Úr, ott találhat magának lakóhelyet. 

Minden tudatosan hívő ember életében a legfontosabb vágy az, hogy lelkének temploma szép, ékes legyen, hogy bűnökkel, még a legkisebb bűnnel se rombolja le azt, amit nagy gonddal felépített. Törekedjünk arra, hogy a szentség állapotában éljünk, hiszen így remélhetjük azt, hogy Isten méltó templomává válunk. Tegyük széppé, tisztává lelki templomunkat, amilyennek a kőből, fából épült templomot is szeretnénk látni – biztatta a jelenlévőket Veres András. Hiszen mi vagyunk az Egyház tagjai, mi alkotjuk az Egyházat, amelynek szentnek kell lennie – hangsúlyozta a főpásztor. 

A templomot nem elég megépíteni, annak szépségéről, tisztaságáról folyamatosan gondoskodni kell.  Miként templomainkat is a legkiválóbb anyagokból építjük fel, úgy kell tennünk lelkünk templomával is: nem elégedhetünk meg a silány minőségű építőkövekkel. Templomainkba ne engedjük be a lomokat: az Istennek szentelt épület legyen igényes, mint ahogy lelkünk templomában se hagyjunk helyet a bűnnek! 

Ezt követően a győri megyéspüspök arról beszélt, hogy a család rendkívül meghatározó szerepet tölt be abban, hogy a gyermekek lelkének temploma milyen lesz. Szomorú szembesülni azzal, hogy napjainkban sok család tönkremegy, és ez leginkább a gyermekeket viseli meg. Veres András a válsággal küzdő házastársak figyelmébe ajánlotta Gárdonyi Géza gondolatait: „Isten a gyermeknek két kis kezet adott. Egyikkel Édesanyja, a másikkal Édesapja kezét fogja. Ezt a láncot nem lehet büntetlenül szétszakítani.” Hogy milyen lesz az ifjúság, a jövő generáció lelkülete, milyen templom épül a lelkükben, az rajtunk, mai felnőtteken múlik – figyelmeztetett a főpásztor. 

Mindenekelőtt Isten, aki mindnyájunkra gondot visel, segítette Apor Vilmost az életszentség elérésében. Az is megadatott számára, hogy vallásos családban nőjön fel, még annak ellenére is, hogy kisgyermekként veszítette el az édesapját. A társadalom, amelyben élt, szintén segítette őt, hogy a vallásosság egyre tudatosabbá váljon benne. Ebben különösen támogatta őt a kalocsai jezsuita gimnázium. Ennek kapcsán Veres András felhívta a figyelmet a megfelelő oktatási intézmények kiválasztásának fontosságára, hogy a gyermekek egyházi iskolákba járhassanak. 

Boldog Apor Vilmos püspök életében meghatározó volt az a kor is, amelyben élt – folytatta elmélkedését a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az embertelenség, a háború ellenére sokan voltak olyanok, akik szentül akartak és tudtak élni. A példájuk arra tanít bennünket, hogy mi se hivatkozzunk arra, hogy a világ gonoszsága akadályoz bennünket az életszentségre való törekvésben. Apor Vilmos püspök egész papi szolgálatát azért ajánlotta fel, hogy Isten országa látható legyen ebben a világban. Nagy elkötelezettséget érzett a szegények, az elesettek iránt, de nem elégedett meg azzal, hogy csupán rajtuk segítsen. Úgy érezte, hogy egész életét fel kell ajánlania Isten országának építésére, ezért lett pap, ezért lett püspök. Isten országát kívánta építeni teljes odaadással. 

Veres András paptestvéreihez fordulva kiemelte, hogy egy templomot, közösséget csak összefogással lehet építeni. A lelkipásztorok feladata, hogy aktívan támogassák a hívek valódi közösségének kialakulását, hogy segítsék a rájuk bízottakat abban, hogy megtalálják az életszentség útját. „Aki vállalta a papságot, semmi áldozattól sem riad vissza azért, hogy Isten országát, az Egyházat a legjobb tudása, lelkiismerete szerint építse. Isten adjon ehhez erőt, hűséget, kitartást!” – zárta prédikációját a győri megyéspüspök. 

A szentmise végén a résztvevők Veres András vezetésével az új papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak. 

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Ács Tamás

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján

Veres András szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján