Merjük elhinni, hogy a Szentlélek templomai vagyunk! – Béri László Renátó OCD tartott előadást a komáromi lelkinapon

2017. november 4. (szombat) 8:00

A helyi Szent Ignác Közösségi Ház adott otthont a komáromi Jézus Szíve-plébánia által szervezett október 7-i lelkinapnak, amelynek keretében Béri László Renátó karmelita szerzetes, a győri Kármelhegyi Boldogasszony-templom igazgatója tartott előadást a bennünk élő Isten felfedezéséről. A lelkinapot ünnepi szentmisével zárták a résztvevők a Szent István-templomban. 

Az előadó hangsúlyozta, szakítanunk kell azzal a közhellyel, hogy az Istennel való szoros kapcsolat csupán a papok és a szerzetesek privilégiuma. Látomások és elragadtatások nélkül is bárki lehet misztikus saját környezetében, családanyaként, dolgozó emberként vagy nyugdíjasként. Az egyén elhatározásán múlik, akarja-e, tudatosan törekszik-e mindennapjait Istennel, Istenben tölteni, hiszen a misztika nem más, mint az Istenben való elmélyülés. 

Örök napként ragyog bennünk Isten jelenléte, s ezt a ragyogást a bűn sem olthatja ki, legfeljebb egy időre, mintegy durva pokrócként takarja el előlünk a fényt. Merjük elhinni, hogy mindannyian a Szentlélek templomai vagyunk kortól, nemtől foglalkozástól, társadalmi hovatartozástól függetlenül! – lelkesített az előadó. Béri László Renátó felhívta a figyelmet az Egyház szentségeinek jelentőségére is: minden szentség frissítő forrásként táplálja az Úrral való szoros, bensőséges szeretetkapcsolatot.

Az előadó kitért arra is, hogy a természettudományok felfedezései, a világegyetem végtelenségéről szóló felfoghatatlan adatok sem kelhetnek versenyre Jézus kijelentésével: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket” (Jn 15,9). Merjük elhinni, hogy a Szentháromság legtökéletesebb, örökérvényű, soha el nem múló szeretetével vagyunk szeretve! – zárta gondolatait Béri László Renátó.

Az előadást követő kiscsoportos beszélgetéseken a kármelita szerzetes által az előadás során megfogalmazott kérdésekre keresték a választ a résztvevők: Mi változna az életemben, ha tudnám, hogy Isten mindig velem, bennem van? Mi változna az életemben, ha tudnám, hogy Isten szeretete mindig változatlan felém? Mi az, ami rajtam múlik, hogy hétköznapi szemlélődő, misztikus legyek? A kérdések segítségével mindenki saját életére vonatkoztatva oszthatta meg gondolatait.

A lelkinap szentmisével zárult, amelyet Béri László Renátó mutatott be. A szentmisén koncelebrált  Bros Gergely komáromi plébános. Szentbeszédében a kármelita szerzetes az istenkép átalakításának szükségességéről beszélt. Isten ugyanis nem a mitológiából ismert zeuszi ősz öregember, aki elmondott imáink mennyisége alapján büntet vagy jutalmaz. Ő mérhetetlenül szeret bennünket, édesapánk és édesanyánk is egyben. Béri László Renátó arra biztatta a híveket, imáikban bizalmasan forduljanak az Úrhoz, s ne csak atyának szólítsák, hanem merjék használni a bensőségesebb apa, édesapa kifejezéseket is. 

Szöveg és fotó: Vörösháziné Ádám Zsuzsa