Meg kell tanulnunk kérni és hálát adni – A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda jubileumát ünnepelték

2017. november 7. (kedd) 8:00

Veres András győri megyéspüspök szentmisét mutatott be október 27-én a komáromi Jézus Szíve-templomban a helyi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda jubileuma alkalmából: az idei évben az iskola fennállásának 20., az óvoda alapításának 15. évfordulóját ünneplik. A szentmisén koncelebrált Bros Gergely komáromi és Simonics Péter tárkányi plébános. A szertartást követően ünnepi műsorral emlékeztek az intézmény pedagógusai és diákjai a jubileumra.

A főpásztor szentbeszédében kiemelte, Jézus arra biztat bennünket, hogy bátran kérjünk Istentől. Az Úr ugyan tudja, hogy mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk, de a kérés által önmagunk számára tudatosítjuk a szükségletünket, valamint azt, hogy a kérésünk tárgyát nem magunktól, hanem mástól kapjuk. Egy szülő is akkor cselekszik helyesen, ha nem kéretlenül halmozza el gyermekeit különböző dolgokkal, ajándékokkal. A jó szülő megvárja, hogy kérjen a gyermeke. Gyakran előfordul, hogy a szülők önmaguk igazolására és szeretetük kifejezéseként, túlzó módon vásárolnak ajándékokat gyermeküknek. Azonban a gyermeket sem elsősorban az anyagiak teszik boldoggá, hanem a szeretet, a jóság, a figyelmesség, a törődés. Meg kell tanulnunk kérni, mert akkor egészen biztosan olyat fogunk kérni, amire valóban szükségünk van, és megtanuljuk azt, hogy nem mindenre van szükségünk, amit először megkívánunk.

Aki nem tud kérni, hálát adni sem tud. Aki tud alázattal, szeretettel, tisztelettel kérni, az hálát adni, köszönetet mondani is tud: aki megtapasztalja valakinek a szeretetét, feléled benne a vágy, hogy megköszönje azt.  Veres András emlékeztetett arra, hogy ennek az oktatási intézménynek a létrejöttért is sok embernek tartozunk köszönettel, de elsősorban hála Istennek, hogy az alapítók együtt tudtak dolgozni azért, hogy ez az iskola és ez az óvoda megszülethessen.

Egy jezsuita szerzetest idézve a győri megyéspüspök rámutatott arra, hogy ha az emberek csak egyetlen napjukat vennék számba, és észrevennék, hogy hány testvérüknek tartoznak köszönettel, akkor mindenkiről az öröm, a hála sugározna: Hány ember dolgozott azért, hogy elektromos áram legyen a szobámban? Hány ember fáradozott azért, hogy a lakásomban működjön a vízcsap? Rengeteg embernek tartozunk hálával, de legfőképpen Istennek, hogy ebben a világban élhetünk, egymást segíthetjük, egymást szolgálhatjuk – hangsúlyozta a főpásztor.

Ez a hálaadó ünnep segítsen újragondolni az életünket, hogy ezután sokkal figyelmesebbek legyünk a szeretet legapróbb rezdüléseire. Isten, aki ismeri a szívünket, minden körülmények között elhalmoz bennünket számtalan jóval, amiért érdemes hálásnak lenni, így a szeretet növekedni fog bennünk. Legyünk Isten szeretetének hírvivői, tegyünk tanúságot az Úr szeretetéről cselekedettel és hálatelt szívvel! – buzdította a jelenlévőket Veres András.

Az ünnepi szentmise után az intézmény igazgatója, Romhányi Péter beszédében – többek között - röviden kitért az elmúlt évek történéseire is, hálát adva az isteni gondviselésnek az elöljárókért, lelkipásztorokért, a gyarapodásért, a gyermekek felkészültségéért, a hitben való gazdagodásért, a jövőbe vetett, megalapozott reményért, azokért a pedagógusokért, akik a húsz év alatt megosztották tudásukat, tehetségüket, hivatástudatukkal a gyermekek fejlődését szolgálták, és minden egykori és mai dolgozóért, akik munkájukkal pluszt adtak az intézménynek.

Ezt követően az óvodások és iskolások közös műsora következett versekkel, énekekkel. A jubileumi megemlékezést a Varázstükör Katolikus Színjátszó Kör Szent Imréről szóló színdarabja zárta.

Szöveg: Antóni Anikó/Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Gozsovics Balázs