Beöltözést és akolitusavatást ünnepeltek a Győri Szemináriumban

2017. november 3. (péntek) 9:00

Kategória: Hittudományi Főiskola

November 1-jén, mindenszentek ünnepén püspöki szentmise keretében került sor a Győri Szeminárium kispapjainak beöltözési és avatási szertartására a szeminárium kápolnájában. A szentmise főcelebránsa Veres András győri megyéspüspök volt. 

Az idei évben három másodéves papnövendék – egy győri és két szombathelyi egyházmegyés – kapta meg ünnepélyesen a reverendát. A szertartás keretében a főpásztor akolitussá avatott egy ötödéves növendéket. A beöltözöttek ettől kezdve a papság szent ruhájában, a reverendában tesznek tanúságot elköteleződésükről, hogy Jézus Krisztushoz tartoznak. Az akolitusavatás a legközelebbi lépcsőfok a papnövendék teljes elköteleződéséig, amely majd a diakónusszentelésben fog végleges alakot ölteni.

Veres András szentbeszédében Isten kegyelmének gazdagságáról és a megkeresztelt ember egyik legfontosabb kötelességéről, a Gondviselésbe vetett bizalomról beszélt: „Isten kegyelmi gazdagsága sokféle módon és sokféle formában jut kifejezésre”, és mindenkit át akar formálni új emberré – emlékeztetett a győri megyéspüspök a beöltözés szertartása során elhangzott szavakra. A mi feladatunk az, hogy engedjük, hogy a kegyelem átjárja egész létünket, és Isten tervét mindannyian megvalósítsuk ott, ahová a Gondviselés állít bennünket. Az Egyház életében ma is jelen van a szorongattatás – hangsúlyozta a Jelenések könyvéből elhangzott szentleckére reflektálva –, és nekünk minden körülmények között Jézus Krisztus evangéliumának szellemében kell élnünk, hogy új emberek lehessünk. Így lehetünk majd mi is Isten halhatatlan életének hordozói. A győri megyéspüspök végül az életszentségre való törekvésre bátorította a hallgatóságot: „mert Isten, aki meghívott bennünket, szent, és azt akarja, hogy mi is szentté váljunk”.

Szöveg: Kelemen Dávid
Fotó: Mészáros Dávid

Beöltözést és akolitusavatást ünnepeltek a Győri Szemináriumban

Beöltözést és akolitusavatást ünnepeltek a Győri Szemináriumban

Beöltözést és akolitusavatást ünnepeltek a Győri Szemináriumban

Beöltözést és akolitusavatást ünnepeltek a Győri Szemináriumban

Beöltözést és akolitusavatást ünnepeltek a Győri Szemináriumban

Beöltözést és akolitusavatást ünnepeltek a Győri Szemináriumban

Beöltözést és akolitusavatást ünnepeltek a Győri Szemináriumban

Beöltözést és akolitusavatást ünnepeltek a Győri Szemináriumban