Minden ember üdvösségének munkatársaivá kell válnunk – A Győri Egyházmegye papsága rekollekciót tartott

2017. október 10. (kedd) 8:00

A Győri Egyházmegye papsága rekollekciót tartott október 9-én a Győri Hittudományi Főiskolán. A rekollekció keretében Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára tartott két előadást az iszlám és a kereszténység kapcsolatáról, a menekültválságról, valamint a reformációról, annak alkalmából, hogy ötszáz évvel ezelőtt, 1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. A két előadás között, a lelkinap csúcspontjaként az Egyházmegye papsága számára szentmisét celebrált Veres András győri megyéspüspök a Győri Hittudományi Főiskola kápolnájában. 

A főpásztor Jónás és az irgalmas szamaritánus története kapcsán a távolodás és a közeledés kulcsszavait emelte ki: Jónás távolodni, menekülni akar a niniveiektől. Miként távolodóban van attól a néptől, amelyhez a küldetése szól, úgy távolodik el Istentől is. Az evangéliumi példabeszédben pedig hallottuk: a pap és a levita elmennek az úton félholtan fekvő ember mellett. Azonban jön valaki, aki számára ugyan kultúrájára, vallására nézve idegen volt a rablók kezére került zsidó ember, mégis megáll, hogy segítsen rajta. Az irgalmas szamaritánus példája bizonyítja, hogy milyen sok erő rejlik abban, aki egyedül az embertársak szükségletét nézi. Ezzel megnyílik mindenki felé. Az irgalmas szamaritánus nem távolodott el az úton vérében fekvő embertől, mondván: ő egy zsidó ember, jönnek majd a népéből valók, akik gondoskodnak róla. Az irgalmas szamaritánus nyitott szívében, mert az embertárs iránt érzett szeretet hatja át. Az embertárs iránti szeretete az Isten iránti szeretetből fakad, ez teszi őt képessé arra, hogy segítsen a szükséget szenvedőn. „Mindnyájunk papi hivatásának fontos eleme kell, hogy legyen az irgalmas szamaritánus Isten iránti szeretete és nyitottsága a szükséget szenvedő iránt.  A feladatunk az, hogy minden ember üdvösségének munkatársai legyünk” – hangsúlyozta a győri megyéspüspök paptestvéreihez szólva. 

Szöveg és fotó: Győri Egyházmegye Sajtóirodája