Megújul a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

2017. október 6. (péntek) 8:00

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megújul a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium. A projekt megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy a helyi szükségletek figyelembevételével hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet alakuljon ki.

A tervezett fejlesztések fontos célja a speciális nevelési igényű tanulók iskolai sikerességének elősegítése, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a méltányos és igazságos oktatás feltételeinek megteremtése által. A korábban megvalósított fejlesztések során az Orsolya téri épület akadálymentesítése már megtörtént. A fejlesztéssel érintett másik épületrészben, a Horváth-házban is biztosítják a mozgásukban korlátozottak számára az akadálymentes közlekedés lehetőségét, ezért az emeletek és a földszint egy részén személyfelvonót építenek. A kiviteli tervek készítése során a szakemberek meghatározzák az akadálymentesítés pontos módját az épület adottságainak, állapotának, valamint a rászorulók igényeinek figyelembevételével. 

A mindennapos testnevelés órák megtartása komoly gondot okoz az iskolának, mivel a 350 négyzetméteres tornaterem mellett mindössze egy darab 70 négyzetméteres tornaszobával rendelkeznek jelenleg. A tervek között szerepel, hogy a belső udvar lefedésével kialakítanak egy 107 négyzetméteres tornaszobát, a hozzá kapcsolódó öltözőkkel.

2013-ban az iskola épületének bővítésére, fejlesztésére átfogó koncepció készült, amely a szükséges átalakítások ütemezett megvalósítására épül. A 2014-ben megkezdett rekonstrukciós munkák során új tantermeket, természettudományi előadót, fizika szaktantermet, fizika és biológia labort, valamint szertárt alakítottak ki. A közeljövőben induló program során korszerűsített termekbe új berendezési tárgyak és bútorok kerülnek. 

A fejlesztés rövid távú céljai: az iskola épületeinek külső-belső felújítása, korszerűsítése; az elavult elektromos rendszerek és a fűtési rendszer cseréje; külső nyílászárók cseréje, illetve felújítása, valamint a belső udvarokban homlokzati hőszigetelés készítése; vizesblokkok felújítása, festési munkálatok elvégzése; a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása tornaszoba kialakításával, nevelési-oktatási célú eszközök, bútorok beszerzése.

A projekt hosszú távú célja a térség fiataljai számára a megfelelő szintű tanulási környezet biztosítása, ezáltal továbbtanulási esélyeik javítása, az elhelyezkedési lehetőségeik bővítése, az oktatás magas színvonalának megtartása és folyamatos javítása. 

Az iskola műemléki környezetben, Sopron belvárosában fekszik, így a projekt megvalósítása, az iskolaépület rekonstrukciója hozzájárul az egységes, vonzó városkép kialakításához is.

A projekt megvalósításának helyszíne a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei (9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.; 9400 Sopron, Széchenyi tér 21.; Várkerület 116.).

Kedvezményezett neve:Győri Egyházmegye

Pályázati azonosító:EFOP-4.1.1-15-2016-00047

Támogatás összege: 1 079 150 796 Ft

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: 
Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Sopron