Tanévnyitó szentmisét tartottak a győri szeminárium kápolnájában

2017. szeptember 11. (hétfő) 7:00

Veres András megyéspüspök tanévnyitó szentmiséjével hivatalosan is megkezdődött a 2017-2018-as tanév a győri Papnevelő Intézetben. A szeptember 11-én bemutatott szentmisén részt vett Pápai Lajos nyugalmazott megyéspüspök, valamint a szeminárium elöljárói, illetve kispapjai.

Veres András szentbeszédét a szentleckéhez, Pál apostol kolosszeiekhez írt leveléhez fűzte. A főpásztor hangsúlyozta, hogy az apostolhoz hasonlóan a Krisztussal való személyes kapcsolatunk erősítésével kell elmélyülnünk Isten ismeretében. Erre a szemináriumi élet számos lehetőséget nyújt. Az is fontos, hogy a növendékek – szintén az apostol lelkesedésével – missziós beállítottságúak legyenek, kívánják megosztani másokkal a megismert örömhírt. Minden ismeretük közelebb viheti őket és a rájuk bízottakat „Isten titkának, Krisztusnak megismeréséhez”, a „tudomány és bölcsesség minden kincséhez”.

A szeminárium közössége örömmel fogadta az idei első évfolyamot, amelyben négy győri és öt szombathelyi egyházmegyés növendék kezdi meg tanulmányait. A Győri Hittudományi Főiskola katekéta, kántor és hittanár szakos hallgatói levelező munkarendben már szeptember 9-én megkezdték az előadások látogatását.

Szöveg és fotó: Martos Levente Balázs prefektus/Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet 

Tanévnyitó szentmisét tartottak a győri szeminárium kápolnájában