A kölcsönös bizalom szárnyakat ad – Veni Sancte a soproni Szent Mihály-templomban

2017. szeptember 5. (kedd) 9:00

A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium szeptember 1-jén szentmisével indította a 2017-2018-as tanévet a Szent Mihály főangyal-templomban. A Veni Sancte főcelebránsa Veres András győri megyéspüspök volt, a szentmisén koncelebrált Horváth Imre soproni városplébános, Kovács Gergő Vilmos, a Szent Orsolya Gimnázium püspöki biztosa és iskolalelkésze, a Szeplőtelen Fogantatás orsolyita templom templomigazgatója, valamint Henczel Szabolcs, a Szent György-templom plébánosa.

A főpásztor prédikációjában a Veni Sancte hálaadás jellegére hívta fel a figyelmet: a hálaadásra a nyári örömök általi megújulás miatt. Fontos, hogy Isten Szent Lelkét kérjük, vezesse a diákokat a szellemi, lelki és testi gyarapodásban Isten szándéka szerint. A talentumokról szóló példabeszéd kapcsán az úr nézőpontját ajánlotta megfontolásra, aki elutazása előtt talentumokat oszt szét szolgái között, majd visszatérését követően számadásra kéri őket. A győri megyéspüspök ezzel párhuzamba állította az úr szolgák iránti, valamint az Úristen emberiség iránti feltétlen bizalmát. Ezzel a bizalommal kell embertársaink felé is fordulnunk: bíznunk kell a másikban, és Isten ajándékai által segítenünk kell egymást. Saját feladataink elvégzése, képességeink kibontakoztatása mellett támogatnunk kell embertársainkat is. A kölcsönös bizalom által ugyanis „szárnyakat kapunk”, új erővel gazdagodunk. Míg az irigykedés visszatart utunkon, addig mások sikerei „kapaszkodót” nyújtva inspirációt adhatnak saját talentumjaink kamatoztatására.

Veres András kiemelte, merjük vállalni a bajjal, a rosszal való szembenézést is, ugyanúgy, ahogy a visszatérő úr is tette azt a haszontalan szolgával: merjük nyíltan néven nevezni a problémákat társaink számára, de nem bántó szándékkal, hanem a jó érdekében, segítségként helyes útjuk megtalálásában. 

A főpásztor hangsúlyozta a kapott talentumok ajándék voltát, vagyis, hogy „sem a tőkét, sem a nyereséget nem kérte vissza” a hazatérő úr. Ez még inkább arra szólít minket, hogy továbbadjuk e javakat másoknak, sőt másokat szolgáljunk általuk. Az emberi élet lényege ily módon az, hogy „a jóság e képességét szeretetben másokkal megosszuk”, Istentől kapott javainkból önzetlenül adakozzunk, értük viszonzást ne várjunk. Félelmeinken felülkerekedve rájövünk, hogy az Úr úgyis felülmúlhatatlan: még az általunk elképzeltnél is sokkal jobbat tartogat számunkra – zárta elmélkedését Veres András.

A szentmisét követően az oktatási intézmény igazgatója, Kovács András megnyitotta a tanévet. Az idei tanévben az iskola jubileumot ünnepel, ugyanis 270 éve folyik oktatás Sopronban a Szent Orsolya Rend égisze alatt. 

Zsuppán Klaudia/Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium/Sopron

Veni Sancte a soproni Szent Mihály-templomban

Veni Sancte a soproni Szent Mihály-templomban

Veni Sancte a soproni Szent Mihály-templomban

Veni Sancte a soproni Szent Mihály-templomban

Veni Sancte a soproni Szent Mihály-templomban

Veni Sancte a soproni Szent Mihály-templomban

Veni Sancte a soproni Szent Mihály-templomban

Veni Sancte a soproni Szent Mihály-templomban

Veni Sancte a soproni Szent Mihály-templomban

Veni Sancte a soproni Szent Mihály-templomban

Veni Sancte a soproni Szent Mihály-templomban