Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

2017. augusztus 11. (péntek) 8:00

Veres András győri megyéspüspök augusztus 5-én, Havasboldogasszony ünnepén szentmise keretében áldotta meg a kapuvári Szent Kereszt-temetőben található Szent Antal-kápolnát és báró Berg Gusztáv síremlékét. A Szent Antal-kápolnában bemutatott szentmisén koncelebrált Radó Tamás kapuvári plébános és Bernáth Krisztián káplán.

Az ünnepi szertartás előtt Tóth Imre, a kapuvári Szent Anna-plébánia tanácsadó-testületének alelnöke köszöntötte a Győri Egyházmegye főpásztorát. Tóth Imre kiemelte, a felújítás Lieb György és lánya, Mária nagy összegű felajánlásával kezdődhetett el, valamint megköszönte Kapuvár polgármesterének, Hámori Györgynek, hogy a városvezetés részéről jelentős anyagi támogatást biztosított a kezdeményezéshez, és vállalta a munkák koordinálását, szervezését. 

A szentbeszéd elején Veres András Havas Boldogasszony ünnepéről beszélt, amely egy 4. századi csodához kötődik: augusztus 5-én Rómában, azon a helyen, ahová később felépítették a Szűzanya tiszteletére a Santa Maria Maggiore-bazilikát, hó esett. A Szűzanya így jelezte, hogy hova építsék a templomot. Az efezusi zsinat 431-ben Máriát Istenszülőnek nyilvánította, mert Isten Fiát, Jézus Krisztust hozta a világra. Ennek megünneplésére emelték Rómában, a nyugati kereszténység központjában a bazilikát az Istenszülő tiszteletére. A győri megyéspüspök rámutatott arra, hogy Havas Boldogasszony ünnepe mindnyájunk számára felszólítást jelent: a Szűzanya példájára Krisztus-hordozókká kell válnunk, szavainkban, életvitelünkben, cselekedeteinkben bizonyságot kell tennünk arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. 

Ezt követően a főpásztor az imaélet, illetve az imádság helyének fontosságára hívta fel a figyelmet. A hívő embernek meg kell találnia otthonában is azt a helyet, ahova vissza tud vonulni, hogy imádkozzon. A legtöbb családban van feszület, van egy szentkép, amely a közös imádság helyszíne szokott lenni. A templom ugyanezt a szerepet tölti be a hívek közösségének életében. A templomot minden hívő közösség igyekszik a lehető legszebben berendezni, hogy a templom minden részlete segítse a betérőket az Istennel való találkozás megélésében – mutatott rá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

Veres András arra is kitért, hogy az 1950-es, ’60-as években tízezres nagyságrendű városok épültek fel templomok nélkül, és a „lelkileg kiéhezett” lakosság felsóhajthatott, amikor 1989 után lehetőség adódott templomépítésre. Azóta már több templom is felépült, s az emberek vágya megvalósulhatott. A kapuvári Szent Antal-kápolna nemcsak a temetési szertartások helyszíne, hanem az imádság háza is egyben – mutatott rá a győri főpásztor. Felhívta a figyelmet annak szükségességére is, hogy Isten irgalmas szeretetét kiesdjük elhunyt szeretteink számára. A temetői kápolna rendkívüli jelentőségű, hiszen itt lehetőség van az elcsendesedésre, arra, hogy kifejezzük összetartozásunkat halottainkkal az imádság által. A győri megyéspüspök Isten áldását kérte mindazokra, akik közreműködtek a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulásában. 

A szentmisét követően mondott köszöntőjében Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő Kapuvárt szerencsés településnek nevezte, amelynek 19. századi története szorosan összefonódott Berg Gusztáv életével. „Kapuvár Széchenyije” nemcsak Kapuvárért, hanem az egész Rábaközért is sokat tett – tette hozzá. Pavlóczki Béla helytörténész beszámolt a Berg családdal kapcsolatos kutatásairól. Előadásában rávilágított arra, hogy báró Berg Gusztáv nemzetközileg elismert mintagazdaságot alakított ki, továbbá neki köszönheti Kapuvár az elektromos áram bevezetését a városba. Az iskolaalapítóként is ismert Berg Gusztáv a kapuvári Szent Anna-templom átépítése idején egy magtárépületből alakított ki kápolnát a szentmisék megünneplésére.

Az ünnep zárásaként Hámori György polgármester átadta a Pro Urbe Kapuvár díjat Radó Tamás plébános és Pavlóczki Béla helytörténész számára.

Szöveg és fotó: Dukai Miklósné/Szent Anna-plébánia, Kapuvár

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását

Püspöki szentmise keretében ünnepelték a kapuváriak a Szent Antal-kápolna és báró Berg Gusztáv síremlékének megújulását