Isten azért teremtett bennünket, hogy boldogok legyünk – Takács Nándor Jusztin OCD nyugalmazott székesfehérvári püspökre emlékeztek

2017. augusztus 2. (szerda) 18:00

Kategória: Főpásztorok

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szentmisét mutatott be Takács Nándor Jusztin kármelita szerzetes, nyugalmazott székesfehérvári püspök halálának első évfordulóján szülőfalujában, Rábacsanakon, a Keresztelő Szent János-templomban július 16-án. A szentmisén koncelebrált Szakály Gyula rábapordányi és rábacsanaki plébános, Ács Lajos szili plébános, Kertész Péter, a Székesfehérvári Egyházmegye esperese, valamint Mogyorósi Márk püspöki titkár és szertartó. 

Veres András szentbeszédében kiemelte: Takács Nándor Jusztin halálának első évfordulóján arra kell emlékeznünk, hogy mekkora ajándék volt ő a Magyar Katolikus Egyháznak. Élete példáját követve számba kell vennünk, hogy melyek azok a cselekedeteink, amelyek méltatlanok a keresztény élethez, és mi az, amivel mi magunk is építeni tudjuk Isten országát. A hiteles keresztény élet megvalósításához Isten segítségét kell kérnünk, hogy úgy élhessünk a világban, ahogy az Isten gyermekeihez méltó, hogy földi életünk során szüntelenül az égiekre figyeljünk. A főpásztor rámutatott arra, hogy sokan nem akarnak tudomást venni Isten törvényeiről, abban a reményben, hogyha szabadok lesznek Istentől, akkor kötetlenebb, boldogabb, gazdagabb életet tudnak élni. Ennek azonban az ellenkezőjét látjuk bekövetkezni. Ha az ember szembehelyezkedik a természet törvényeivel, abból katasztrófa lesz. Így van ez az erkölcsi törvényekkel is: a teremtő Isten azért adta számunkra ajándékba ezeket az ismereteket, hogy könnyen rátaláljunk a boldog földi élet útjára. Isten üzenete, amelyet a prófétákon keresztül és Jézus Krisztus által adott nekünk, megmutatják a békesség és az öröm útját. Tudatosan azon az úton kell maradnunk, amelyet Jézus Krisztus Evangéliuma kijelöl számunkra. Ha hűségesek maradunk az Evangéliumhoz, Jézus Krisztus tanításához, akkor részünk lesz abban a békében és örömben, amit Isten teremtményeinek szánt. Az Úr azért teremtett bennünket, hogy boldogok legyünk, hogy ne siralomvölgy legyen ez a földi élet, hanem öröm és boldogság. Ha az Úristen által kijelölt úton járunk, akkor nemcsak mi magunk ismerhetjük meg Isten örömét és békéjét, hanem általunk mások is részesedhetnek benne. 

Az ember akkor jut el a beteljesedésre, ha megtalálja és beengedi az életébe a teremtő Istent, aki az életét adta, aki az életének fenntartója, és aki örök üdvösséget biztosít. Miként Jézus mondja: ha a mag jó földbe hullik, termést hoz. Minden ember lelke ilyen jó termőföld, mindenki megkaphatja szívében azt a magot, amely gyümölcsöt terem. Isten azért rendelte úgy, hogy családba szülessen a gyermek, mert a családtagok képesek arra, hogy a gyermek lelkében elvessék az isteni magot, amely gyümölcsöt terem, amely a gyermek életét boldoggá, gazdaggá teszi. Minden szülő, nagyszülő akkor cselekszik helyesen, ha a maga részéről mindent megtesz azért, hogy gyermekei, unokái lelkében elvesse az Evangélium magját. Veres András külön felhívta a figyelmet az édesapák felelősségére, kiemelt szerepére a gyermekek vallásos nevelésében. Ezt követően a főpásztor megosztotta egy férfi történetét, aki egy kis faluban nőtt fel, mélyen hívő családban. A családtagokkal együtt minden vasárnap járt templomba, és egyike volt a főministránsoknak. Amikor elkerült egy közeli városba, akkor mindig talált valami kifogást, hogy miért ne menjen el vasárnap templomba. Aztán az egyetemi tanulmányok miatt Budapestre költözött. Ebben az időszakban már csak húsvétkor és karácsonykor vett részt szentmisén. Időközben családot alapított. Az édesanyja halálát követően egy este, amikor otthon járt, benyitott az édesapja szobájába, és meglátta őt könnyes szemekkel, térden állva imádkozni. Ez volt számára a megtérés pillanata – emelte ki a győri megyéspüspök. A mélyen vallásos édesapja mellett – hála Istennek – olyan házastársa volt, aki megértette, hogy az Úr nélkül nem lehet teljes életet élni. Ez az élmény egészen átformálta a családi életét. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a homília végén rávilágított arra, hogy mindnyájunk feladata, kötelessége, hogy segítsük egymást az Isten felé vezető úton, hiszen teljes, boldog életet nem élhetünk Isten nélkül. Imádkozzunk azért, hogy Isten szeretetében mindnyájan újjászülessünk és méltó életet éljünk – buzdította Veres András a jelenlévőket.  

A szentmisét követően a győri beiktatásának első évfordulóját ünneplő főpásztor megáldotta a hívek és a rábacsanaki önkormányzat adományából készült, Takács Nándor Jusztint ábrázoló portrét és a tiszteletére készített emléktáblát. A festmény Kőhalmy Tamás festőművész alkotása. 

Szöveg: Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Pozsgai Ákos/Keresztelő Szent János-plébánia, Rábacsanak

Isten azért teremtett bennünket, hogy boldogok legyünk – Takács Nándor Jusztin OCD nyugalmazott székesfehérvári püspökre emlékeztek Rábacsanakon

Isten azért teremtett bennünket, hogy boldogok legyünk – Takács Nándor Jusztin OCD nyugalmazott székesfehérvári püspökre emlékeztek Rábacsanakon

Isten azért teremtett bennünket, hogy boldogok legyünk – Takács Nándor Jusztin OCD nyugalmazott székesfehérvári püspökre emlékeztek Rábacsanakon

Isten azért teremtett bennünket, hogy boldogok legyünk – Takács Nándor Jusztin OCD nyugalmazott székesfehérvári püspökre emlékeztek Rábacsanakon

Isten azért teremtett bennünket, hogy boldogok legyünk – Takács Nándor Jusztin OCD nyugalmazott székesfehérvári püspökre emlékeztek Rábacsanakon

Isten azért teremtett bennünket, hogy boldogok legyünk – Takács Nándor Jusztin OCD nyugalmazott székesfehérvári püspökre emlékeztek Rábacsanakon

Isten azért teremtett bennünket, hogy boldogok legyünk – Takács Nándor Jusztin OCD nyugalmazott székesfehérvári püspökre emlékeztek Rábacsanakon

Isten azért teremtett bennünket, hogy boldogok legyünk – Takács Nándor Jusztin OCD nyugalmazott székesfehérvári püspökre emlékeztek Rábacsanakon