Krisztus számít ránk! – Veres András püspök fogvatartottakat bérmált Sopronkőhidán

2017. július 20. (csütörtök) 9:00

Július 15-én Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tizenhárom fogvatartott számára szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben, a büntetés-végrehajtási intézményben vezetett Cursillo lelkigyakorlatot lezáró szentmise keretében. A szentmisén koncelebrált Butsy Lajos fegyházlelkész, fertőrákosi plébános, Horváth Imre esperes, valamint Mogyorósi Márk püspöki titkár. 

Veres András szentbeszédében kiemelte, a Szentlélek kiáradásának valóságát csakúgy nem vonhatjuk kétségbe, mint gondolataink és érzéseink létezését.  Az Egyház a bérmálás szentsége révén egy lelki természetű eseményt kíván fizikailag megjeleníteni: a kézföltétellel és a krizmával, a szent olajjal való megkenéssel. Az olajjal való megkenés annak a jele, hogy a Szentlélek kiárad a szívünkben. Ugyanakkor a Szentlélek kiáradásának vannak fizikailag is megtapasztalható eredményei azáltal, hogy elkezdünk együttműködni a Szentlélekkel, aki bőven részesít bennünket ajándékaiban. Az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás, a tisztaság mind a Szentlélek ajándékai – hangsúlyozta a főpásztor. Cselekedeteinkben is megmutatkozik, ha a Szentlélek ajándékai gyümölcsözővé válnak bennünk, valami új indult el az életünkben. 

Mindennapi életünkkel, cselekedeteinkkel kell tanúságot tennünk arról, hogy Krisztushoz tartozunk, hogy Isten szent lelkét befogadtuk az életünkbe: megváltozik az embertársainkkal való viszonyunk, elhagyjuk a szeretetlenséget, a haragot, a gyűlölködést, az agressziót. Azonban nemcsak mi magunknak kell törekednünk erre, hanem másokat is segítenünk kell ebben a folyamatban. Veres András rámutatott arra, hogy legfőképpen a megbocsátás juttatja kifejezésre azt, hogy Isten szent lelkét befogadtuk az életünkbe. József testvérei, akik irigységből eladták öccsüket, féltek, hogy József megbosszulja mindazt, amit tettek vele. Józsefnek egyáltalán nem állt szándékában a bosszú. A bűnös ember mindig fél a bosszútól. Aki viszont irgalmas szívű, az mindig kész az irgalmasságra, benne fel sem merül, hogy bosszút álljon az ellene elkövetett rosszért. A jó megtételére tehát minden ember képes – magyarázta a főpásztor. Ugyan egyéni ajándékokat is kaphatunk a Szentlélektől, de annak lehetőségét mindnyájan megkapjuk, hogy  napról napra jobb emberekké váljunk. Azt azonban be kell látnunk, hogy nem könnyű a jóban megmaradni, ezt mindannyian megtapasztalhattuk az életünkben. De a jóra törekvő ember életében megvan az eredménye az igyekezetének, és ez a változás be tud következni. 

Ezt követően Veres András a tanúságtétel fontosságáról elmélkedett: szavainkkal is meg kell vallanunk a Krisztushoz való tartozásunkat, a szavainkban is Krisztusnak kell jelen lennie. Akkor is bátran meg kell vallanunk a hitünket, ha abból nem származik előnyünk. Péter és János apostol, amikor a főtanács elé állították őket, a halálbüntetés veszélye ellenére is tanúságot tettek hitükről, mondván, hogy nem hallgathatnak arról, amit láttak és halottak.  Aki megkapta a hit ajándékát, nem hallgathat többé erről a tényről, ezt a hitet tovább kell adnia: mert nem önmagáért kapta, hanem azért, hogy általa másokat is gazdagítson, másokat is megnyerjen Krisztus ügyének.  

Jézus azt tanítja, hogy a mellette való tanúságtételben akár a végletekig is el kell menni:  „Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni!” (Mt 10,28) Az embertől elvehetik földi életét, de az örök életet nem. Ma a világban minden ötödik percben megölnek egy keresztényt a hite miatt. Ha minden körülmények között hűségesek tudunk maradni Krisztushoz, akkor reménykedhetünk abban, hogy Isten szeretete üdvözíteni fog bennünket. Aki a hite alapján igyekszik jó lenni, nem egyszer úgy gondolnak rá, hogy gyenge, megalázható. Ha ennek ellenére ellene mondunk a rossznak, a gonosznak, tanúságot teszünk Krisztusról. Jézus azt kéri tőlünk, hogy az erőszakra ne erőszakkal válaszoljunk, hanem szeretettel, szelídséggel győzzük le a rosszat.  Ha Isten gyermekei, Krisztus követői nem törekednek erre, kik tegyék ezt? – tette fel a kérdést a győri megyéspüspök. 

Veres András kifejezte örömét, hogy a jelenlévőknek igényük van arra, hogy lelkigyakorlat révén rendezzék Istennel és embertársaikkal való kapcsolatukat. Azt kívánta, hogy a Cursillo lelkigyakorlat résztvevői igazi lelki újjászületést tapasztalhassanak meg, és egyre készségesebbé váljanak Isten ajándékainak befogadására és továbbadására.  

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Illusztráció: Pixabay.com