Mosonmagyaróvári fiatalok zarándokoltak Erdélybe

2017. július 15. (szombat) 8:00

A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola ötvenegy hetedik osztályos tanulója az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Határtalanul program keretében Erdélybe látogatott június 1. és 6. között Makk Zoltán igazgató vezetésével. A mosonmagyaróvári általános iskola igazgatója elmondta, hogy a zarándoklatot előkészítő foglalkozásokon a diákok felidézték az Erdély történetével kapcsolatos ismereteiket, beszélgettek az ott élő magyarság jelenlegi helyzetéről. A hatnapos program pünkösd idejére esett, ezért a felkészítés során kiemelt szerepet kapott az ünnep értelmezése, valamint a 450 éves hagyományra visszatekintő csíksomlyói búcsú története.

A magyar határt átlépve a csoport elsőként a nagyváradi Nagyboldogasszony-székesegyházat tekintette meg. Kolozsvárt Szilágyi Szilamér, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség gyakorló teológusa vezetésével ismerték meg a mosonmagyaróvári diákok. A Tordai-hasadékban tett gyalogtúra során megemlékeztek Szent László királyról.

Június 2-án, a csíksomlyói búcsú előestéjén a mosonmagyaróvári csoport tagjait a csíkmadarasi Kiss Ferenc Általános Iskolában látták vendégül. Makk Zoltán beszámolt arról, hogy a mosonmagyaróvári diákokkal június 3-án a csíkmadarasi gyalogos zarándokokhoz csatlakoztak, akikkel együtt indultak a szomszédos Csíkszeredába: „A városhoz közeledő keresztaljak sokasága már sejtette, hogy különleges esemény részesei lehetünk. A településünket jelző névtáblát követve értünk fel a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz, ahol leírhatatlan látvány fogadott bennünket. A zarándoksokaság hitbeli ereje azonnal bevont bennünket is az ünneplő közösségbe. Bár otthonunktól távol voltunk, mégsem volt honvágyunk, sőt még inkább otthon érezhettük magunkat!” Makk Zoltán arra is kitért, hogy a mosonmagyaróvári zarándokokra milyen hatással volt a búcsúi szentmise, amelynek keretében szentbeszédet mondott Veres András győri megyéspüspök: „Püspök úr szavait hallgatva már nemcsak éreztük, hanem meg is értettük, hogy a közös ima ereje milyen erővel tudja szolgálni belső békénket, s ha segítjük egymást, minden jó cél és nemes szándék életünk fejlődését és gazdagodását szolgálja. Nagyon örvendeztek hittanos tanulóink, amikor az oltárnál megpillantották egykori hitoktatójukat, Mogyorósi Márk püspöki titkár atyát, aki három tanéven keresztül segítette lelki fejlődésüket.”

A mosonmagyaróvári fiatalokból álló zarándokcsoport pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelének ünnepét Székelykeresztúron töltötte. A csoport tagjai a székelyderzsi erődtemplomban is látogatást tettek. A hazafelé vezető úton megálltak Segesváron, ahol Boldog Apor Vilmos vértanú püspökre emlékeztek szülőházánál, születésének 125., boldoggá avatásának 20. évfordulója alkalmából. Ezt követően koszorút helyeztek el a Fehéregyháza határában található Petőfi-emlékhelynél, valamint Aradon az 1848-49-es szabadságharc leverése után kivégzett  honvédtisztek emlékművénél.

„Hitben, lélekben és magyarságunkban megerősödve tértünk haza. Tanítványaink egy projektnap keretén belül számoltak be társaiknak az ott megélt érzéseikről, emlékeikről” – zárta összefoglalóját Makk Zoltán, a Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója.

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Makk Zoltán/Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola