Szabadtéri szentmisét mutattak be Kónyban Casciai Szent Rita tiszteletére

2017. július 8. (szombat) 8:00

Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök szabadtéri szentmisét mutatott be Kónyban, a Casciai Szent Ritát ábrázoló szobor előtt május 25-én. A szentmisén koncelebrált Csóka Gáspár OSB, Brezina Balázs kónyi plébános, Juhos Imre, a Győri Papnevelő Intézet spirituálisa, Mészáros Miklós peresznyei plébános, valamint Péntek József nyugalmazott plébános. Pápai Lajos szentbeszédében kiemelte, Rita megtalálta azt a kincset, amelyért odaadta mindenét: hogy csak Istennek szolgálhasson. Ezért cserébe Isten szentjei közé emelte, és még életében megjelölte homlokát az isteni stigmával. A szentmise végén a nyugalmazott főpásztor megáldotta a hívek által hozott rózsákat. Ezt követően a helyi néptáncegyüttes eltáncolta a kónyi verbunkot. 

Immár ötödik éve áll Kónyban a Szent Ritát ábrázoló szobor, amely Casciából, Szent Rita városából származik. A szobrot egy kónyi család állíttatta hálából Szent Rita közbenjárásáért. Azóta minden évben a szobornál mutatnak be szentmisét a szent emléknapja alkalmából. 

Szöveg: Bella Vencel/Szent Mihály-plébánia, Kóny
Fotó: Szabó Endre/Szent Mihály-plébánia, Kóny

***

Ritát idős szülei hosszú várakozás, reménykedés és sok imádság után kapták Istentől ajándékba 1381 körül. Az itáliai Cascia környékén, a hegyek között elterülő kis birtokukon egyszerűségben és istenfélelemben nevelték. Rita gyermek- és ifjúkorát a szülei iránti teljes engedelmesség, akaratának állandó föláldozása és a fáradságos napi munka jellemezte. Közben azonban szívében fölgyulladt az istenszeretet, és apáca akart lenni, hogy teljesen eggyé válhasson isteni Megváltójával, aki jelenléte édességének megéreztetésével mindannyiszor megajándékozta őt, valahányszor szülei engedélyével visszavonulhatott a házukban kialakított kicsiny imahelyre. Szülei – valószínűleg kényszerhelyzetben – odaígérték a kezét egy helybeli ifjúnak, aki a kortársak szerint vad és erőszakos ember volt. Ritának nagyon fiatalon férjhez kellett mennie.

Férje rossz természetét hősies türelemmel viselte, soha nem panaszkodott. Mindenben engedelmeskedett hitvesének, azzal az egy feltétellel, hogy a templomba eljárhat. Szelídségével és jóságával végül is férje rossz természetét sikerült legyőznie, és lelkét Istenhez vezetnie. Megtérésének együtt örült Ritával az egész falu, Roccaporena, mert korábban a férj összeférhetetlensége miatt sokat szenvedett a pártoskodásoktól és a viszálykodásoktól. Idős szülei halála után újabb gyász érte Ritát: előbb meggyilkolták a férjét, majd egy évre rá meghalt Rita két fia. Ezt követően Rita a casciai Mária Magdolna ágostonos kolostorba jelentkezett, ahonnan egymás után háromszor visszautasító választ kapott özvegysége miatt. Végül azonban 1407-ben csodálatos módon bejutott: Keresztelő Szent János, Szent Ágoston és Tolentinói Szent Miklós vitték be éjnek idején a kolostorba. Valószínű, hogy még nem volt 30 éves, amikor a kolostor szokásától eltérően a karnővérek közé befogadták, s mivel olvasni nem tudott (azaz nem tudott együtt zsolozsmázni a karnővérekkel), egyéb imádságok elmondására kötelezték. A nővérek közül türelmével, engedelmességével és jámborságával tűnt ki.

Különös tisztelettel elmélkedett Krisztus szenvedéséről, s arra vágyott, hogy osztozhasson a megfeszített Krisztus kínjaiban. Egy napon, amikor a feszület előtt térdelt, és vágya beteljesülését kérte, érezte, hogy a töviskorona egy tövise a homlokába fúródik. Mély sebet kapott, amely később elmérgesedett, emiatt Ritát elkülönítették a nővérektől. Csak egy római zarándoklat alkalmával mehetett emberek közé, amikor az Úr Rita könyörgésére eltüntette a zarándoklat idejére a sebet, de úgy, hogy fájdalmai megmaradtak. Betegségei, a böjtölések és a munka felemésztették erejét, utolsó éveit ágyhoz kötötten töltötte. 1447. május 22-én hívta át Isten az örök boldogságba, átköltözését egy emberi kézzel nem érintett harang szava hirdette meg. Különleges kiváltságként Rita testét soha nem temették el, mert csodálatos módon nem látott romlást. Sértetlenül került ki a tűzvészből is, melyben néhány évvel halála után a cédrusfából készült koporsója porrá égett. Új koporsóját a szent nagy tisztelője, Cesco Barbari casciai asztalos készítette el, aki súlyos betegségből gyógyult meg közbenjárására.

Forrás: Katolikus.hu

Szabadtéri szentmisét mutattak be Kónyban Casciai Szent Rita tiszteletére

Szabadtéri szentmisét mutattak be Kónyban Casciai Szent Rita tiszteletére

Szabadtéri szentmisét mutattak be Kónyban Casciai Szent Rita tiszteletére

Szabadtéri szentmisét mutattak be Kónyban Casciai Szent Rita tiszteletére

Szabadtéri szentmisét mutattak be Kónyban Casciai Szent Rita tiszteletére

Szabadtéri szentmisét mutattak be Kónyban Casciai Szent Rita tiszteletére

Szabadtéri szentmisét mutattak be Kónyban Casciai Szent Rita tiszteletére

Szabadtéri szentmisét mutattak be Kónyban Casciai Szent Rita tiszteletére

Szabadtéri szentmisét mutattak be Kónyban Casciai Szent Rita tiszteletére

Szabadtéri szentmisét mutattak be Kónyban Casciai Szent Rita tiszteletére