Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok pappá szentelésének 25. évfordulóját ünnepelték

2017. július 1. (szombat) 17:00

Az általa vezetett intézmény kápolnájában mutatta be ezüstmiséjét Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet rektora július 1-jén. Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök is.

Lukácsi Zoltán köszöntőjében kiemelte, hogy az ünnep középpontjába Krisztust szeretné állítani, nem pedig saját magát, hiszen először is neki kell hálát adnia az élet ajándékáért, hogy elvezette a keresztény hitre, hogy kegyelméből és kinyilatkoztatása által egyre inkább megismerhette őt, és szolgálhatja azzal a lelkülettel, amit választott jelmondata is kifejez: „a Szentlélekben és az őszinte szeretetben megmaradva; az igazság hirdetésében kitartva, az Isten erejével” (vö. 2Kor 6,6-7). 

A szentmisén szentbeszédet mondott Németh József, a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda igazgatója, a győri Árpád-házi Szent Erzsébet-lelkészség plébánosa. Németh József úgy fogalmazott: aki a papságra vállalkozik, nem kalandot keres, nem a kényelem, jólét utáni vágy hajtja, hanem alázatosan követi a Mestert, Jézus Krisztust, akinek szüksége van arra az emberre, akit meghívott. A hivatás számos nehézségének megtapasztalása ellenére is engedelmesnek kell lennie, és minden helyzetben ki kell állnia a keresztény értékekért. 

A szentmise végén Lukácsi Zoltán köszönetet mondott mindazoknak, akik együtt ünnepeltek vele, majd ezüstmisés áldásban részesítette a jelenlévőket.

Fülöp Tamás/Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Martos Levente Balázs/Győri Egyházmegye Sajtóirodája 

Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok pappá szentelésének 25. évfordulóját ünnepelték

Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok pappá szentelésének 25. évfordulóját ünnepelték

Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok pappá szentelésének 25. évfordulóját ünnepelték

Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok pappá szentelésének 25. évfordulóját ünnepelték