Zarándoklat a Szomorúak Vigasztalójával – A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

2017. május 16. (kedd) 13:00

Kategória: Egyházmegyei hivatal

Veres András győri megyéspüspök, Bognár István püspöki irodaigazgató és Németh László általános püspöki helynök vezetésével a Győri Egyházmegye munkatársai május 10-én ellátogattak a tatai Szent Kereszt felmagasztalása-templomba, valamint a kapucinus plébániára, majd a vértessomlói Sarlós Boldogasszony-templomba és a majki kamalduli remeteséghez zarándokoltak. 

A tatai Szent Kereszt felmagasztalása-templomban Havassy Bálint László plébános foglalta össze a város fejlődésének és a templom építésének történetét. Elmondta, hogy a tatai uradalmat az 1700-as évek elején megvásárolták az Esterházy grófok. A Szent Kereszt felmagasztalása titulust viselő plébániatemplom építtetése is az ő nevükhöz fűződik. A középkori templom helyére került a copf stílusú templom. Az egyszerű, letisztult berendezésű templom középpontjában a Megváltó Krisztus alakja áll. Havassy Bálint László kincsnek nevezte a máriapócsi Könnyező Szűzanya kegyképének korai másolatát, amelyet a templomban őriznek. A plébános kiemelte, hogy a templom sekrestyéjének rokokó bútorzata a majki kamalduli remeteségből került a templomba, miután II. József feloszlatta a szerzetesrendet. A sekrestye gazdagon díszített berendezésén nem jelenik meg vallási jelkép, a rendeletetése üzen a szemlélő számára – hívta fel a figyelmet Havassy Bálint László. A templom sekrestyéjének másik különlegessége a tardosi márványból készült kézmosó. 

A tatai kapucinus plébánián Kovács Csaba Albert, a kapucinus Szent Imre-templom plébánosa, valamint Váradi Kristóf káplán fogadta a Győri Egyházmegye munkatársait.  A templomot 1743-ban kezdték építeni az Esterházy család adományából. A kapucinus szerzetesek ebben az évben érkeztek Tatára Esterházy József meghívására. A kapucinus rendház és a templom Tata lelki központjává vált: a kapucinus atyák komoly pasztorációs munkát végeztek a helyiek körében. A szerzetesrendet a kommunista diktatúra idején feloszlatták, csak 1989-ben térhettek vissza a kapucinusok a tatai rendházba. Az utolsó tatai kapucinus szerzetes, Virágh János 2007-ben hunyt el, azóta a Győri Egyházmegye látja el a plébániát – mondta Kovács Csaba Albert. 

A vértessomlói Sarlós Boldogasszony-templomban – amely ma a Székesfehérvári Egyházmegyéhez tartozik – Veres András mutatott be szentmisét a Szomorúak Vigasztalójának kegyképe előtt. A szentmisén koncelebrált Németh László általános püspöki helynök, Bognár István püspöki irodaigazgató, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosa, valamint Mogyorósi Márk püspöki titkár. 

A főpásztor szentbeszédében kifejtette, hogy az Egyház Isten, és nem az ember akaratából jött létre. Az Egyház nem egy emberi közösség, hiszen ha az lenne, már régen megszűnt volna létezni, hiszen annyi bűnt követtek el tagjai. Az Egyház Isten akarata szerint jött létre, és Isten a fenntartója. Isten népében azonban nemcsak bűnösök, hanem szentek is vannak, olyanok, akik nagyon tudatosan törekednek az életszentségre. A feladatunk az, hogy az életszentségre való törekvést komolyan vegyük, és minden emberi gyengeséget, minden emberi bűnt megpróbáljunk felszámolni magunkban és magunk között, hiszen csak így válunk méltóvá Isten országának építésére. 

Veres András ezt követően a Boldogságos Szűzanya pártfogásáról elmélkedett. Az Egyház elindulásánál ott volt az apostolok között Szűz Mária is. Neki tudomása volt mindarról, ami az ősegyházban történt. Imádkozzunk azért, hogy a Szűzanya legyen mennyei pártfogónk, segítőnk, hogy mindazt, amit a Gondviselés számunkra feladatként szán Isten országának építésében, azt bűn nélkül, hibátlanul tudjuk elvégezni – bátorította a jelenlévőket a győri megyéspüspök. Ha Loyolai Szent Ignác jelmondata szerint az a szándékunk, hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére tegyünk, akkor erőt kapunk ahhoz is, hogy gyengeségeinket, hibáinkat, bűneinket is legyőzzük, és ezáltal valóban Isten országát építsük és jelenvalóvá tegyük a világ számára. 

Nem véletlen az, hogy őseink a Boldogságos Szűzanya tiszteletének rendkívüli jelentőséget tulajdonítottak, amelynek következtében ennyi Mária-búcsújáróhely jött létre. Veres András rámutatott arra, hogy ha Jézusnál protekciót keresünk, jól tesszük, ha a Szűzanya segítségét kérjük. Ahol az emberek megtapasztalják, hogy meghallgatásra talál a kérésük, az imádságuk, oda szívesen visszatérnek, és az imameghallgatás híréről beszámolnak embertársaik számára is. Homíliájának végén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke azt kívánta, hogy minden jelenlévő számára gyümölcsöző legyen a Szomorúak Vigasztalójának kegyképe előtt töltött idő. 

A kegyképet a hívek 1734. szeptember 7-én körmenetben hozták Vértessomlóra a kapucinusok magyaróvári templomából. A kép másolata annak a kegyképnek, amelyet a néphagyomány szerint itáliai nemesi család születésétől fogva néma fia talált meg. A gyermek a képet a városukban éppen missziót tartó kapucinus szerzeteshez vitte, a kegyképen látható Szűzanyát, ölében a Gyermek Jézussal, a Szomorúak Vigasztalójának nevezve. A fiú ettől a pillanattól kezdve megkapta a beszéd képességét. A képet a hálás szülők a kapucinusoknak ajándékozták, akik bécsi templomukban helyezték el. 

A zarándoklat utolsó állomása a napjainkra helyreállított majki kamalduli remeteség volt, ahol a részvevők megtekinthették a XVIII. században az Esterházy család megrendelésére készült épületegyüttest, amely a rend feloszlatását követően visszakerült az adományozók birtokába. Az 1860-as években a konvent épületét vadászkastéllyá alakították át. A II. világháború idején a vadászkastély megrongálódott. A világégést követően az épületegyüttes kórházként, majd az államosítást követően középiskolaként, kollégiumként és munkásszállóként működött. 

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Erős Erika, Mogyorósi Márk / Győri Egyházmegye

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást

A Győri Egyházmegye munkatársai Tatán és környékén tettek látogatást