Elhunyt Kozák János

2017. május 16. (kedd) 9:00

A győri püspök a maga, az egyházmegye papsága és a mélyen gyászoló rokonság nevében is fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Kozák János tb. esperes, plébános életének 84., papságának 59. évében, 2017. május 9-én szentségekkel megerősítve a győri Petz Aladár Kórházban elhunyt. Temetése május 18-án, csütörtökön az écsi templomban a 15 órakor kezdődő szentmisét követően lesz.

Kozák János Pusztacsaládon született 1934. január 22-én, Győrött szentelték pappá 1958. június 15-én. Segédlelkész volt Vitnyéden, Ácson, Kapuváron, Téten, Kisbéren. Écsen 1967-1971 között káplán, majd haláláig a falu plébánosa. Ötven esztendőt töltött az écsi hívek között. A mindenki felé nyitott, mosolygós, másokra odafigyelő és velük együtt érző egyénisége miatt szerették paptársai és a hívek is. Az écsi hívek becsülték áldozatos lelkipásztori munkájáért, amit Écsen, Ságon és Halomalján végzett. A betegséggel már régóta küzdött, mégis váratlan gyorsasággal került kórházba április 27-én, a gondos ápolás ellenére sem javult állapota. Igazi belső békével töltötte el, hogy részesülhetett a végső szentségekben. Munkáját betegen is folytatni akarta, de a jó Isten azt mondta neki: „Jól van, hűséges szolgám. Elég volt a küzdelemből, nyugodj meg a Jó Pásztor irgalmas szívén!” (vö. Mt 25,23) Imádkozzunk érte!

Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.” (Jn 14,6)