A hit nem magánügy – Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

2017. április 14. (péntek) 17:00

Kategória: Győri Nagyboldogasszony-székesegyház (Belvárosi plébánia)

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke április 13-án, nagycsütörtökön olajszentelési szentmisét mutatott be az egyházmegye papságával a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A főpásztor szentbeszédének középpontjába a papi hivatást állította. A krisztusi papság – a zsidóság papi hagyományával ellentétben – nem apáról fiúra száll. S ahogy a gadarai megszállott története is példázza, Isten minden embert üdvözíteni akar, de nem mindenkit hív meg a papi hivatásra. Jézus megszabadította a sírboltokban tengődő embert a tisztátalan lelkektől. A férfi hálából Jézus mellett szeretett volna maradni, de Jézus hazaküldte őt övéihez, és azt kérte tőle, hogy vigye hírül nekik, mit tett vele az Úr. Veres András rámutatott arra, hogy Isten mindnyájuknak személyre szóló hivatást ad. Nem szabad elfelejtenünk, hogy méltatlanok vagyunk erre a meghívásra, a csüggedés helyett azonban törekednünk kell arra, hogy bűnbánattal, alázattal egyre méltóbbá, szentebbé váljunk hivatásunk végzése során.

A győri megyéspüspök kiemelte, hogy a papság arra kapott meghívást, hogy Jézus Krisztus igéjét hirdesse, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Jézus fáradhatatlan lelkesedéssel végezte szolgálatát földi életében, példát mutatva arra, hogy miként kell a papi hivatást gyakorolni. A papi szolgálathoz a Krisztushoz tartozás szüntelen megerősítése adhat erőt. A papi hivatást gyakorlók egyetlen célja az életszentségre való törekvés lehet. Lelkipásztorként hiteles életpéldájukon keresztül tudják a híveket az életszentség eléréséhez segíteni. Papi küldetésük mindenkihez szól, különösen azokhoz, akik még nem ismerik Krisztust, vagy valamilyen okból elszakadtak tőle. Mindannyiunknak egyéni útja van az életszentséghez, melyről életünk végén számot kell adnunk – tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

Ezt követően Veres András a vallásos élet privatizálódásának veszélyeiről és a hitbeli nagykorúság elérésének fontosságáról beszélt, rávilágítva arra, hogy az Egyház, Jézus Krisztus tanítása szerint, soha nem fogadta el a hit száműzését a magánszférába. Éppen ezért a papság kiemelt feladatai közé tartozik, hogy segítsék a rájuk bízottakat abban, hogy hitüket az értelmi belátások alapján tudják elmélyíteni. A főpásztor nagy kincsnek nevezte az egyházi iskolák hálózatát és a tanrendi hittanórákat, majd arra kérte paptestvéreit, hogy ne sajnálják a fáradságot ezek erősítésére. Azt kívánta a papi szolgálatot végzők számára, hogy naponta fedezzék fel Krisztus szeretetét a vele való személyes kapcsolatban.

A prédikációt követően az egyházmegye papsága ünnepélyesen megújította papi ígéretét, a hívek pedig az egyetemes könyörgésben imádkoztak lelkipásztoraikért. A szentmise áldozati része előtt Veres András megszentelte a keresztelendők olaját, a betegek kenetét és a krizmát.

Paksa Balázs
Fotó: Nagy Lajos / Győrfotó

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön