Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

2017. április 17. (hétfő) 10:00

Kategória: Papnevelő Intézet

Az aranymisés, győri prépost-kanonok, nyugalmazott teológiai tanár, dr. Schmatovich János meghívására és szervezésében a Győri Hittudományi Főiskola tanári kara és papnövendékei ez év március 15-én Máriavölgyben, Pozsonyban és Horvátjárfaluban jártak zarándoklat keretében, majd meglátogatták a jubiláns atya szülőföldjét, Bezenye környékét.

Az első állomás Máriavölgyben (Marianka) volt, ahol tiszteletünket tettük Magyarok Védasszonya (Patrona Hungariae) előtt. Dr. Pápai Lajos nyugalmazott megyéspüspök a szentmise keretében tartott prédikációjában kiemelte, hogy I. Lipót császár és király az 1687-es pozsonyi országgyűlés alkalmával Máriavölgybe zarándokolt, ahol a török alól már nagyrészt felszabadult országot a Magyarok Nagyasszonyának ajánlotta fel. A kegyhelyet a kolostorral együtt Nagy Lajos király 1377-ban az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnek, a pálosoknak adományozta. A pálosok több mint négyszáz éven át tevékenykedtek, egészen II. József császár koráig. Működésük különösen a reformáció idején volt kiemelkedő.

Dévény vára volt utunk a következő állomása. Ezt várat tartják a magyar hon „kapujának.” Régi történelmi múltja mellett híressé tette Ady Endre versben megfogalmazott költői kérdése: „Szabad-e Dévénynél betörnöm az új idők új dalaival?” Ezen a helyen Szent László királyra emlékeztünk, kinek tiszteletére szenteljük az idei évet.

Pozsonyban várt minket a fakultás prodékánja, dr. Jozef Jančović. A Szent Márton-dómban elimádkoztuk XVI. Benedek emeritus pápa Szent Márton tiszteletére írt imáját, a Papi Szeminárum kápolnájában pedig imádkoztunk papi hivatásokért, buzgón kérve Pázmány Péter jezsuita bíboros közbenjárását, aki az ellenreformáció idején megépíttette a jelenlegi épületet.

Horvátjárfaluban (Jarovce) nagy örömmel fogadták a zarándokokat a horvát ajkú katolikus hívek, ahol idén – ahogy az a horvátok körében évenként más-más helyen szokássá vált – a Máriacelli Vándor Madonnát őrzik és fogadják az ideérkező zarándokokat. Az áhítat kezdetén a helyi plébános, dr. Jozef Kemp köszöntött bennünket. A vesperás elimádkozása után bőséges szeretetlakoma várt reánk. Ezúton is köszönetet mondunk vendéglátóinknak.

Bezenyén fogadott bennünket Szalai Kálmán plébános, mi pedig köszöntöttük fatimai szobra előtt a Szent Szüzet abból az alkalomból, hogy világszerte idén tartják a „fatimai évet” a fatimai Mária-jelenések századik évfordulóján.

Az egész zarándoklat nagy lelki élménnyel gazdagította a résztvevők szívét.

Győri Szeminárium
Fotó (Máriavölgy): Mészáros Dávid

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba