Helyes és helytelen istenképeink – Előadás a Hitünk és életünk Szabadegyetemen

2017. április 19. (szerda) 10:00

Kategória: Hittudományi Főiskola

Dr. Fodor János atya teológiai tanár, devecseri plébános tartotta a Győri Hittudományi Főiskola Hitünk és életünk címmel megrendezett szabadegyetemének hetedik előadását március 22-én, szerdán a Győri Szeminárium kápolnájában. János atya előadásában a helyes és helytelen istenképekről beszélt, és arról, hogy ezek hogyan alakulnak ki, hogyan alakíthatóak a Krisztus által kinyilatkoztatott istenképpé saját magunk számára.

Fodor János előadása elején tisztázta a fogalmat: mit jelent az istenkép? Ezzel kapcsolatban elmondta, sokszor kettéválik bennünk mindaz, amit Istenről tudunk, mert megtanultunk és olvashatjuk a Szentírásban, és minden érzelem, amit mi érzünk akkor, ha Istenre és vele való kapcsolatra gondolunk. Kedves és szerető Istenről tanulunk, de ugyanakkor ettől az Istentől félünk is. Nemeshegyi Péter gondolatait idézve János atya kifejtette: az üdvösségtörténet egész folyamatában is tanúi lehetünk annak, hogyan változik a választott nép Istenről alkotott képe, és miként teljesedik ez ki számunkra Jézus Krisztusban, az Isten Fiának megszületésében, az ő egész életében, mely maga is egy teljes kinyilatkoztatás az Istenről. Az Ószövetségben Isten mint segítő, támogató hatalom jelenik meg, akinek segítségével Izrael bátran szembeszáll az ellene törő ellenséges népekkel. Ez az Istenről alkotott elképzelés azonban a nép keményszívűségében gyökerezett. Kalkuttai Szent Teréz anya, mikor Indiába annyi szenvedést és a világ sok-sok ellentétét szemlélhette, gazdagságot és szegénységet, fényt és sötétet, hitet és hitetlenséget, mégis azt mondta: „Találkoztam az Istennel!”

Mi határozza meg végső soron a bennünk alakuló istenképet? – tette fel a kérdés az előadó, majd válaszolt: egész gyerekkorunktól kezdve a szüleinkkel való kapcsolatunk, az ő nevelési stílusuk, életünk során szerzett egyéni tapasztalataink, tanáraink, a kulturális hatások, az Egyházban szerzett tapasztalatok és nem utolsósorban a papi példák. Fontos, hogy gyerekkorban egészséges öntudat és énkép alakuljon ki mindenkiben, amiben meghatározó az is, hogy a gyermek már 3 éves korában észleli a különbségeket szülei szavai és tettei között. Ekkor fontos, hogy biztos szülő-gyermek bizalom alakuljon ki, melyből az Istenbe vette bizalom is táplálkozik, erre épül mindaz, amit iskolában, hittanórán megtanulunk Róla, majd a serdülőkorban a fiatal már saját maga dolgozza fel önnön tapasztalatait, így alakítva istenképét.

János atya ezután felvetette, milyen rossz istenképeket figyelhetünk meg? Isten lehet számunkra olyan, mint egy órásmester, aki összerakja az órát, majd magára hagyja. Lehet bábjátékos, és így mindegy, mikor mit teszünk, úgyis az ő akarata érvényesül végül, mert azt tesz velünk, amit akar. Lehet olyan valaki, aki listát vezet bűneinkről, és a megfelelő büntetést kiszabja. Lehet hajcsár, hatalmas elvárásainak emberként szinte lehetetlen megfelelni. Lehet ugyanakkor atya is, aki segítő, szövetséges, mindent megad nekünk, amire szükségünk van, pásztorként tereli nyáját, ám mindenki szabadságát is tiszteletben tartja.

Az előadó hangsúlyozta, a negatív istenképeket igyekezzünk magunkban felismerni, és (ha kell, lelkivezető segítségével) alakítsunk rajta! Mai világunkban a „hagyományos vallásosság” is nagy probléma, hisz nem szeretünk szembenézni magunkkal, hibáinkkal, rossz istenképünkkel, és így nehezen alakítunk ki helyes és szeretetteljes istenkapcsolatot. Ez persze lehet egy egész élet munkája, de higgyük el, hogy „ha végül Istennel jól vagyunk, embertársainkkal is jól leszünk.”

A Hitünk és életünk Szabadegyetem nyolcadik, záró előadását dr. Varga Józsefné szakigazgató asszony tartja 2017. április 26-án 18 órai kezdettel, a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet kápolnájában (9021, Győr, Káptalandomb 7.). Előadásának címe: Aki zarándokol, jó úton van.

Fülöp Tamás
Forrás: www.gyhf.hu

Helyes és helytelen istenképeink – Előadás a Hitünk és életünk Szabadegyetemen

Helyes és helytelen istenképeink – Előadás a Hitünk és életünk Szabadegyetemen

Helyes és helytelen istenképeink – Előadás a Hitünk és életünk Szabadegyetemen

Helyes és helytelen istenképeink – Előadás a Hitünk és életünk Szabadegyetemen

Helyes és helytelen istenképeink – Előadás a Hitünk és életünk Szabadegyetemen

Helyes és helytelen istenképeink – Előadás a Hitünk és életünk Szabadegyetemen