Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

2017. április 9. (vasárnap) 20:00

Kategória: Főpásztorok

Veres András győri megyéspüspök vezette a nagyböjti zarándoklatok hatodik alkalmát a győr-nádorvárosi Szent Kamillus-templomban április 7-én. A püspöki szentmisén koncelebrált Berkes Gyula, a Szent Kamillus-templom plébánosa, Bognár István, a Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosa, valamint Németh László általános püspöki helynök és Mogyorósi Márk püspöki titkár. A szentmisét templomi keresztút követte. 

A főpásztor szentbeszédében a Jeremiás prófétától felolvasott olvasmány és a napi evangélium kapcsán a szelídség erényéről elmélkedett, felhívva a figyelmet arra, hogy a keresztény ember semmi esetben sem engedheti át az uralmat önmaga felett a bosszúállásra késztető indulatoknak. A János apostoltól vett evangéliumi szakasz szerint a zsidók Jézus köré gyűltek, hogy megkövezzék őt, az életét akarták kioltani azért, mert önmagát Isten Fiának vallotta. Ezt támadói káromkodásnak vélték. Veres András kiemelte, hogy Jézus többféleképpen próbálja meggyőzni őket arról, hogy helytelenül gondolkodnak. Jézus először az általa végbevitt jócselekedetekre, majd a Szentírásra hivatkozik, amelyben az áll, hogy istenek mindazok, akikhez Isten igéje szól. A Szentírásra és a csodajelekre való hivatkozás ellenére is kitartottak a bosszúállás szándéka mellett. Jézus észérvekkel szeretné jobb belátásra bírni azokat az embereket, akik kővel törnek az életére. 

Jeremiás próféta – a saját helyzetét leírva – előrevetítette azt, amit Jézusnak a János evangélista által leírt pillanatokban kellett átélnie: a gyalázkodást, a rágalmazást, azt, hogy az életére törnek annak ellenére, hogy azért érkezett a választott nép közé, hogy visszavezesse azt az Atyához. Jeremiás próféta fájdalommal élte meg népe értetlenségét, de nem állt szándékában a bosszúállás, az önbíráskodás, Istenre bízta az igazságszolgáltatást – hangsúlyozta a főpásztor. A bosszúállás emberi vágya teljesen ellentétes Jézus tanításával. A próféta azt kéri Istentől, hogy ő álljon bosszút helyette az elszenvedett sérelmekért. Jézus az őt ért legnagyobb igazságtalanság ellenére sem kiált bosszúért Istenhez. A kereszten azért könyörög az Atyához, hogy bocsásson meg gyilkosainak, mert nem tudják felfogni tetteik súlyát. A győri megyéspüspök rámutatott arra, hogy meg kell tanulnunk Jézus lelkületével, a jézusi szelídséggel élni a világban: ne magunk kívánjuk az igazságot érvényre juttatni embertársainkkal szemben. Az igazságtalanság mellett ugyan nem mehetünk el szó nélkül, de békés módon kell rendeznünk a konfliktusokat. Mindig készen kell állnunk arra, hogy lemondjunk a bosszúállásról, a legnehezebb helyzetekben is – figyelmeztetett Veres András, majd hozzátette: a jézusi szelídséget lelkigyakorlat által sajátíthatjuk el. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke kitért arra, hogy számos esetben akkor is feléledhet bennünk a bosszúállás, az önbíráskodás vágya, amikor embertársunk figyelmetlenségből okoz számunkra apró kellemetlenséget. A főpásztor a bosszúállás különböző formái között megemlítette, hogy gyakran a megsértett fél nem hajlandó szóba állni megsértőjével, aki szeretné rendezni a helyzetet. Veres András homíliáját Arany János Epilogus című versének soraival zárta, alátámasztva a szelídségről és a bosszúállásról mondottakat: „Az életet már megjártam. /  Többnyire csak gyalog jártam, / Gyalog bizon'... / Legfölebb ha omnibuszon. // Láttam sok kevély fogatot, / Fényes tengelyt, cifra bakot: / S egy a lelkem! / Soha meg se' irigyeltem. // Nem törődtem bennülővel, / Hetyke úrral, cifra nővel: / Hogy' áll orra / Az út szélin baktatóra. // Ha egy úri lócsiszárral / Találkoztam s bevert sárral: / Nem pöröltem, – / Félreálltam, letöröltem. // Hiszen az útfélen itt-ott, / Egy kis virág nekem nyitott: / Azt leszedve, / Megvolt szívem minden kedve.”

Ikker Eszter / Győri Egyházmegye
Fotó: Nagy Lajos / Győrfotó


Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban