Hitvallás-exkluzív: Kegyelmi erőtérben szolgálni

2017. április 10. (hétfő) 10:00

Kategória: Hitvallás

Honlapunk új szolgáltatásaként egyházmegyei lapunk, a Hitvallás frissen megjelent számából közlünk egy-egy nagyobb terjedelmű írást. Áprilisi számunkban Bognár István püspöki irodaigazgatóval, a győri székesegyház plébánosával beszélgettünk.

– Májusban lesz féléve annak, hogy István atya Győrbe, a Nagyboldogasszony-székesegyház élére került plébánosként. Hogy érzi magát új szolgálati helyén?

– Egy félév még nem elég idő ahhoz, hogy mindent megismerjen az ember, ám már most vannak pozitív tapasztalataim. Sok olyan hívő van itt, akiket már kispap koromtól fogva ismerek, s később nádorvárosi káplánként, majd teológiai tanárként is naponta látogattam a székesegyházat. Isten különleges kegyelmeként értékelem, hogy épp húsz éve ugyanitt szenteltek pappá, s akkor volt a kegykép könnyezésének 300. évfordulója. Emiatt is örülök, hogy idén immár házigazda plébánosként élhetem át a márciusi Könnyező Szűzanya-búcsút és a többi szép ünnepet (az interjú a búcsú előtti napokban készült – a szerk.).

– A székesegyház három nagy kincse a Könnyező Szűzanya kegyképe, Szent László fejereklyéje és hermája, valamint Boldog Apor Vilmos vértanú püspök. Miképp kötődik István atya e szakrális-lelki kincsekhez?

– Hálát adok Istennek elődeimért, akik átimádkozottá tették ezt a templomot, s különösen a kegyoltár környékét, melynek felújítása idején különösen érezzük ezt. Legutóbb Bartók Ferenc bencés atya látogatott el hozzánk szentmisét mondani Apor püspök úr közbenjárásáért, s tőle láttam, hogy ima közben a szarkofágra, püspök atya szívtájékára helyezi kezét. Magam is így teszek nap mint nap, sok erőt merítve a kapott kegyelmekből. A Könnyező Szűzanya, Szent László és Boldog Apor Vilmos kegyelmi közel-léte fontos, kiaknázandó háttér számomra és a hívek számára is. Szeretném megerősíteni a hónap eleji Apor-miséket és a 13-iki engesztelő Szűzanya-miséket, valamint rendszeres ájtatossági lehetőséget adni a Szent László-tisztelőknek, s a három fő ünnepen kívül további kezdeményezésekkel szeretnék élni a helyi tisztelettel kapcsolatban.

Többek igényeként fogalmazódott meg Győrben egy állandó szentségimádási hely megteremtése. Mivel a soproni örökimádás megszervezésének is nagyon örültem, itt is szívesen támogatom a kezdeményezést. Minden valószínűség szerint a Magyar Ispita-templom lehet majd a helyszín, erősítve Győr városában Krisztus eucharisztikus jelenlétének tudatosítását.

– A székesegyházba „feljárni” misére köztudottan egyfajta presztízs, ugyanakkor sokan csak „bekukkantanak”, nehezen alakul ki élő közösség. Mik István atya tervei arra vonatkozóan, hogy stabil, virágzó egyházközség jöjjön létre a plébánián?

– Bevallom, kezdetben meg kellett szoknom, hogy a székesegyház egyfajta „átjáróház”: sokan betévednek egy kis időre, hogy aztán tovább rohanjanak. De úgy érzem, feléjük is küldetésem van. Nemeshegyi Péter jezsuita atyától hallottam, hogy gyerekkorában Mariaschutzban nyaraltak családjával, s egyik nap hazafelé benézett a templomba. Épp kezdődött a szentmise, melyet végigült, és otthon beszámolt élményéről nem vallásos családjának. Péter atya innen számítja hivatásának eredetét. Magam is külön kihívásnak érzem, hogy a betévedőket megszólítsam, igyekszem is szóba elegyedni minden zarándok-csoporttal. A másik lelkipásztori örömöm, hogy gyakran gyóntathatok: sok igényes, lelkivezetést kívánó gyónó tér be a székesegyházba, s nagy lelki élményt jelent nekik közvetíteni Isten megbocsátó szeretetét. Nem szabad elfelejteni, hogy Győr belvárosában három szerzetesközösség él – orsolyiták, bencések és kármeliták –, s én hiszek az ő imádságos jelenlétük erejében. Igyekszem velük minél szorosabban együtt szolgálni.

Emellett egyre több közösség működik plébániánkon: örvendetesen növekszik a ministránsok száma, valamint bibliakör, ifjúsági hittan és katekumen-csoport is indult az elmúlt években.

– A hívek már tapasztalhatták, hogy a kegyoltár ideiglenes szétbontásával megkezdődött a székesegyház belső felújítása. Mit érdemes erről tudnunk?

– Azzal kezdeném, hogy a kegyoltár és a kegykép keretének restaurálása nem várhatott tovább. A betérő hívekkel együtt az én szívemnek is fáj a díszeitől megfosztott oltárépítmény látványa, de annál nagyobb lesz az örömünk, amikor nagyjából fél év múlva újra eredeti fényében fog ragyogni. A kegykép és a Szent László-herma addig is a Szent László Látogatóközpont egyik ideiglenes termében (Káptalandomb 13.) lesz látogatható.

Mindez azonban a székesegyház átfogó felújításának csupán a kezdete. Ezzel párhuzamosan elindul a teljes padlóburkolat-csere, valamint a fűtési rendszer, a világítás és a hangosítás korszerűsítése. Ez szintén félévig fog tartani, majd megkezdődik a teljes belső díszítés – freskók, mellékoltárok, szobrok – szakaszonkénti restaurálása. A munkálatokra állami forrásból kaptunk támogatást, hamarosan lezajlik a közbeszerzési eljárás és a szerződéskötés.

– Idén egyházmegyénk a Nemzetpolitikai Államtitkársággal közösen Szent László-évet hirdetett. Milyen főbb események várhatóak lovagkirályunk életszentségének megünneplésére?

– Nagy öröm számunkra, hogy az országos Szent László-évhez kapcsolódva győri jubileumot is hozzá tudunk tenni az ünnepekhez, ugyanis Szent László fejereklyéje és hermája 410 évvel ezelőtt került Győrbe Náprághy Demeter püspök jóvoltából. Február 17-én Veres András püspök atya ünnepélyesen megnyitotta az évet, tavasszal és ősszel pedig havonta megrendezendő Szent László-estekkel készülünk, hogy közelebb hozzuk a lovagkirály alakját korunk emberéhez.

Az év kiemelt eseménye a június 26-27-én, a győri Dunakapu téren megrendezendő Szent László-ünnep lesz, mely egyúttal az országos emlékév központi rendezvénye is. Tudományos konferencia, film- és könyvbemutató, színdarab és előesti vesperás színesíti a programot, melynek csúcsa a június 27-én 10 órától bemutatott szabadtéri szentmise lesz Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek főcelebrálásával. Az emlékév kapcsán Bogányi Gergely zongoraművész a Győri Filharmonikus Zenekarral közösen muzsikál majd, valamint a Ghymes együttes ad koncertet. Rendezvényünkhöz idén a Katolikus Társadalmi Napok is csatlakozik, így már június 25-én, vasárnap elkezdődnek a változatos programok, melyekre nagy szeretettel várunk mindenkit.

Paksa Balázs
Fotó: Varga Ádám