Isten úgy tesz rendet életünkben, mint egy fejkendős néni – Vízi Elemér a Könnyező Szűzanya-ünnepen

2017. március 20. (hétfő) 14:00

Kategória: Könnyező Szűzanya búcsúja

A Könnyező Szűzanya búcsújának harmadik napján, március 19-én szentmisét mutatott be Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise szónoka Vízi Elemér jezsuita szerzetes, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának provinciálisa volt. 

Vízi Elemér örömét fejezte ki, hogy sokan elzarándokoltak a győri Könnyező Szűzanyához. Amikor zarándoklatra indulunk, kilépünk a megszokott keretek közül, különösen figyelünk Isten jeleire – hangsúlyozta a jezsuita szerzetes. Elmondta, hogy a jezsuita rendben hagyomány, hogy a novíciusokat elküldik zarándoklatra élelem és pénz nélkül, hogy Krisztus nevében keressenek szállást és befogadást. Vízi Elemér Székesfehérvárról indult el Celldömölkre, az úton megtapasztalhatta Mária közbenjárását, aki megmutatja, hogyan kerülhetünk közelebb Istenhez. Amikor kilépünk a komfortzónánkból, akkor figyelmesebbek leszünk Isten jelenlétére, aki mindig velünk van. 

Ezt követően a magyarországi jezsuita rendtartomány provinciálisa a szomjúság motívumáról beszélt, amely a pusztában vándorló választott nép elégedetlenségéről szóló napi olvasmányt és a szamariai asszony történetéről szóló evangéliumot összekötötte.  A választott nép az úton szomjazik az Istennel való találkozásra, mint ahogy mi is szomjazunk, keressük a lelki megújulás lehetőségét. Vízi Elemér a felolvasott evangéliumi részlet kapcsán felhívta a figyelmet arra a különleges módra, ahogyan Jézus a szamariai asszony figyelmét vezeti. Jézus is úton van, elfárad, pihenőt tart a kútnál, ahol találkozik az asszonnyal. Jézus élő vizet kínál a kúthoz vízért induló asszony számára. Az asszony, ahogyan a Jézussal folytatott beszélgetésben lassan kibontakozik az élete, úgy szabadul meg a terheitől, szabaddá válik. Jézus meghallgatja őt. Az asszony ebben a találkozásban megtapasztalja, hogy valaki szereti és elfogadja őt úgy, ahogy van. A felszabadulás örömét nem tudja magában tartani: a városba siet, hogy megossza az emberekkel a rátalálás örömét, annak örömhírét, hogy megtalálta azt, akit keresett. 

Vízi Elemér felidézte a La Mancha lovagja című musicalt, amelyet rendtársaival látott a budapesti Magyar Színházban. A darab alaptörténete a következő: emberek egy csoportja fogságban van, a csoport tagjai létrehozzák az együttélés törvényeit. A foglyok között van Cervantes, aki kezdeményezi egy darab eljátszását, amelybe bevonja társait is. Mellettük van egy Aldonza nevű utcanő is, akit mindig gúnyolnak. A Don Quijote szerepét játszó Cervantes Aldonzában Dulcineát látja, álmai asszonyának titulálja, és ragaszkodik ahhoz, hogy leírhassa az asszony szépségét. Aldonza kezdetben őrültnek tartja Cervantest, mondván, hogy a szemétdombon nőtt fel, ő nem lehet szép. Ebben a kijelentésében az nyilvánult meg, hogy hogyan tekint saját magára, hogyan értékeli saját magát: mások ítéletein keresztül alkotott képet önmagáról. Cervantes mindvégig kitart amellett, hogy Aldonzában a legszebb nőt látja. A kitartásának az lesz az eredménye, hogy Aldonza azzá alakul, aminek Cervantes mondja: szép ruhába öltözik, és elkezdi magát Dulcineának nevezni. Ha szóvá tesszük az embertársunkban felfedezett fényt, ő maga mélyebb kapcsolatba kerül a benne rejlő szépséggel, és végső soron azzá lesz, aminek neveztük. Az ember valóban a fényt, az Istent hordozza magában – hangsúlyozta elmélkedésében Vízi Elemér, majd rámutatott arra, hogy amikor Istent keressük és szomjazzuk, akkor arra is keressük a választ, hogy miként tudjuk magunkat szeretni és elfogadni saját törékenységünkkel együtt. 

Majd a szónok arról beszélt, hogy Mária kapcsolata Istennel nem gondolati, hanem személyes, számára Isten élő valóság. A kegyképen ábrázolt Szűzanya vérrel könnyezésének csodája arra hív bennünket, hogy feltegyük magunknak a kérdést: ki számunkra az Úr? Vízi Elemér egy beszélgetést idézett, amelyben valaki arra a kérdésre, hogy ki számára Isten, azt válaszolta, hogy amikor megpróbálja maga elé idézni, egy fekete ruhába öltözött, fejkendőt viselő nénit lát, aki megy az irodába takarítani, amikor az emberek hazatérnek a munkából. Akkor ez a néni megy, hogy összeszedje a szemetet, kiürítse a szemeteskosarat, hogy összesöpörjön, letörölje a port, hogy rendet tegyen. Másnap a munkába érkező emberek rácsodálkoznak a tisztaságra. Így tesz Isten rendet az életünkben: csak azt vesszük észre, hogy az életünk milyen szép, milyen rendezett. 

A jezsuita szerzetes a 2015-ben elhunyt Sieger Köder pap, képzőművész egyik festményéről is szót ejtett, amelyen a szamariai asszony látható, amint egy kútba tekint. A víztükrön Jézus arcát és a sajátját látja viszont. A szamariai asszony annak az embernek a példája, aki bele tud nézni a saját kútjába, ahol felfedezi Isten arcát – elemezte a német alkotó művét Vízi Elemér. Majd Eckhart mestert idézte annak kapcsán, hogy hogyan tapasztalhatjuk meg Isten közelségét. A német misztikus javaslata az volt, hogy vegyünk egy tükröt, amelyet tartsunk a nap felé. A tükrön így megpillanthatjuk a nap fényét, amely hordozza Isten fényét és szépségét, anélkül, hogy maga Isten lenne. Vízi Elemér homíliája végén arra biztatta a híveket, hogy merjenek kilépni a mindennapi gondokkal való foglalatoskodásból, a komfortzónájukból, azért, hogy megtapasztalhassák Isten jelenlétét, merjenek bátran az Úrra hagyatkozni, engedjék át az irányítást Istennek. Az Úr, ahogy jelen volt a választott nép körében a pusztai vándorlás idején, 320 évvel ezelőtt, a vérrel könnyezés órájában, ugyanúgy köztünk van ma is.

Ikker Eszter / Győri Egyházmegye
Fotó: Nagy Lajos / Győrfotó

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján

Vízi Elemér tartott szentbeszédet a Könnyező Szűzanya ünnepének harmadik napján