Keresztútjárás az alsó tagozatosokkal Kapuváron

2017. március 15. (szerda) 12:00

Nagyböjt második kapuvári keresztúti ájtatosságán, március 10-én a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos kisdiákjai Vörösné Varga Erzsébet hitoktató vezetésével közösen imádkoztak, énekeltek a hívekkel. A keresztútjárás megkezdése előtt a kivetítőn Szent Patrik és a győri Könnyező Szűzanya képe volt látható, melyekről Radó Tamás plébános atya rövid elmélkedés tartott: „A Könnyező Szűzanya képét Walter Lynch írországi püspök hozta Magyarországra, amikor a Cromwell-féle üldözés idején menekülni kényszerült hazájából. Írországban évtizedek múlva újra kitört a katolikusüldözés, amikor parlamenti határozat alapján az ország összes püspökét száműzték. Szent Patriknak, Írország térítő apostolának és védőszentjének ünnepén, 1697. március 17-én, a győri képen ábrázolt Szűzanya szeméből reggel 6 órától 9 óráig véres könnyek hulltak, melyeket fehér gyolcskendővel itattak fel. Zichy Ferenc püspök 1767-ben emeltette a márványoltárt, melyen a kegykép látható. Egyházmegyénk papsága minden év március 17-én zarándoklattal egybekötött lelkigyakorlatot tart a Könnyező Szűzanya képe előtt.”

A keresztút stációinál a gyerekek rövid elmélkedéseket olvastak fel:

1. Az ártatlan, édes Jézust Pilátus halálba küldte, és Ő némán elfogadta az igazságtalan ítéletet. Megváltásunk árát lerótta már értünk, értem. Megérdemelt büntetésem hogyne viselném én el.

2. Nehéz, súlyos nagy keresztjét vállaira vette, ezzel a keresztet, megváltásunk eszközévé tette. A kereszt a végtelen szeretet jelképe lett, mellyel Istent kibékítette az emberiséggel.

3. Elesik a szent kereszttel, bűneinkért esett el, nem akarunk már vétkezni parancs megszegésekkel. A bűn egyetlen orvoslása csak a bűnbánat lehet, hisz az árát Isten Fia az életével fizette már meg.

4. Találkozik szent Anyjával! A két szent szív, hogy fáj, íme! Máriának eszébe jut réges-régi ígérete: legyen meg a Te akaratod, teljesüljön minden! Bátran hagyatkozzunk hát az isteni szeretetre.

5. Simon nem szívesen segít, hogyan fájhatott ez Jézus, neked! Jó munkával és tanulással segítsük mi a keresztet! Könnyebb úgy a munka, ha Te ebben is segítesz, így közelebb vagyunk Hozzád, és küldetésünk is ez lesz.

6. Veronika enyhülésként, Jézusnak kendőjét adja. Mi is jó szívűek leszünk, hogy ez is Jézust vigasztalja. Szívesen segítünk másoknak: felnőttnek, gyereknek, így Jézus arcát láthatjuk majd minden emberben.

7. Másodszor is elesik Jézus, hogy így szenvedje bűneinket. A sok rosszat hagyjuk el, hisz így is nagyon nehéz már a kereszt. Kérünk segíts, édes Jézus, hogy jobbak legyünk egyre-egyre, ne okozzunk bánatot: se Neked, se a szeretteinknek!

8. Siránkozó asszonyokat Jézus bűnbánatra inti. Napi buzgó imánk fogja bűnbánatunk kifejezni. „Ne sírjatok!’ – mondta nekik; nekünk is ezt mondja, ne vétkezzünk és akkor nincs, mi a vállát nyomja.

9. A harmadik nagy esése mily fájdalmas, mily nehéz! Lemondani egyről-másról: torkosságról, rosszaságról, legyünk kész. A bűnöktől szabadulni, a rosszat elhagyni, soha nem késő, induljunk el a jóra vezető úton, ezt kéri tőlünk az Üdvözítő!

10. Ruháitól is megfosztják! Így áll Jézus megkínozva! A tisztaság ellen véteni, nem akarunk mi soha! A bűn nem csak baj, de nagy szégyen is egyben. Drága Jézus, Te a keresztúton ezt értünk már átélted.

11. Engedelmesen engedi, hogy szegezzék a keresztre. Mindig szófogadók leszünk, teljék bennünk Jézus kedve! Isten és ember között Ő az egyetlen közvetítő, ezt hirdeti keresztje, mely ég és föld közé emelte Őt!

12. Értünk halt meg a keresztfán, a szégyenfán, megalázva. Büszkék, hiúk nem leszünk, hogy szerénységünk Jézus lássa. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért! Ezért jött a világra, hogy ezt tegye: értem, érted és mindenkiért!

13. Jézus testét a Szent Szűz tartja, mily fájdalom ez neki! Szűz Máriát, Isten anyját, különösen fogjuk mindig tisztelni! Forduljunk Hozzá bátran: imádkozzon értünk! „Most és halálunk óráján”, esengve így kérjük!

14. Jézust akkor sír fedte el, most elfedi ostya színe, legyünk az Oltáriszentség legbuzgóbb, imádó híve! Szívesen áldozzunk, vegyük magunkhoz gyakran Őt! És akkor velünk lesz, megsegít minket az Üdvözítő!

Dukai Miklósné
Fotó: Vargyasné Kapuvári Erzsébet

Keresztútjárás az alsó tagozatosokkal Kapuváron

Keresztútjárás az alsó tagozatosokkal Kapuváron

Keresztútjárás az alsó tagozatosokkal Kapuváron

Keresztútjárás az alsó tagozatosokkal Kapuváron

Keresztútjárás az alsó tagozatosokkal Kapuváron

Keresztútjárás az alsó tagozatosokkal Kapuváron

Keresztútjárás az alsó tagozatosokkal Kapuváron