A Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére mutattak be szentmisét Győrben

2017. március 14. (kedd) 11:00

Kategória: Győri Nagyboldogasszony-székesegyház (Belvárosi plébánia)

Minden hónap 13. napján a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére mutatnak be szentmisét a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban, megemlékezve arról, hogy 1917. május 13-án a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermeknek megjelent a Szűzanya. A márciusi szentmisét a csallóközi Nyékvárkony lelkipásztora, Boros Károly plébániai kormányzó mutatta be. A szentmise elején Boros Károlyt Bognár István, a Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosa köszöntötte. Bognár István elmondta, hogy a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére bemutatott szentmise lelki előkészület a székesegyház március 17. és 19. között tartandó Könnyező Szűzanya-búcsújára. A székesegyház plébánosa emlékeztetett arra, hogy négy évvel ezelőtt, 2013. március 13-án választották meg a bíborosok Ferenc pápát.

Boros Károly szentbeszédében kiemelte, Jézus tudta, hogy az emberek hitének felébresztéséhez szükség van csodajelekre. Jézus annyi csodát tett, amennyire az embereknek szükségük volt: tömeget lakatott jól, betegeket gyógyított, ördögöt űzött ki a megszállottakból, halottakat támasztott fel – tette hozzá Boros Károly. Homíliájában kiemelte, hogy Isten időnként egy-egy csodajelet mutat meg számunkra, főként a Szűzanyán keresztül: a lourdes-i és a fatimai Szűz Mária-jelenések Isten szeretetének, gyengédségének megnyilatkozásai.

Nyékvárkony lelkipásztora rávilágított arra, hogy a Fatimai Szűzanya kinyilatkoztatása nem elválasztható Szent II. János Pál pápától, hiszen a harmadik fatimai titok annak a merényletnek az előrejelzése volt, amely II. János Pál pápa ellen irányult 1981. május 13-án. Karol Józef Wojtyła, a későbbi II. János Pál pápa 1920-ban született, a Szűzanya pedig már 1917-ben előre kinyilatkoztatta, hogy lesz egy főpap, akinek fehér ruháját a saját vére fogja pirosra festeni. Ezt a fatimai titkot csak a merénylet bekövetkezése után hozták nyilvánosságra.

Boros Károly rámutatott arra, hogy II. János Pál pápa egész életét a Szűzanyára bízta, az ő segítő kezét érezte akkor is, amikor a merénylő fegyverének golyója eltérült, és nem ért a testében olyan szerveket, amelyeknek sérülése a halálát okozta volna. A lelkipásztor hangsúlyozta, hogy II. János Pál pápa Szűz Mária iránt tanúsított különös tisztelete már gyermekkorában megmutatkozott. Még gyermek volt, amikor édesanyja meghalt. A kis Karolt az édesanyja halála után az édesapja elvitte a częstochowai zarándokhelyre, ahol látható egy olyan ábrázolás, amelyen a Szűzanyának az arcába belesimul a gyermek Jézus arca. Az édesapa erre a képre hívta fel a kisfiú figyelmét, mondván, hogy ezentúl a Szűzanya lesz az édesanyja, ő fogja gondját viselni. Az édesapja szavait annyira komolyan vette a gyermek, hogy a zarándokhely meglátogatását követően semmit sem tett anélkül, hogy meg ne beszélte volna azt a Szűzanyával az imádságon és az elmélkedésen keresztül. II. János Pál pápa hálából Fatimába ment, hogy köszönetet mondjon a Szűzanyának a megmeneküléséért. A Fatimai Szűzanya koronájába beillesztették azt a golyót, amellyel II. János Pál pápa életét ki akarták oltani. Boros Károly arra bátorított mindannyiunkat, hogy imádkozzunk a Szűzanyához, aki földi életében megtapasztalta azt, hogy milyen menekültként, szegénységben és kiszolgáltatottságban élni, kérjük a segítségét az életünk nehézségeinek elviseléséhez, a problémák megoldásához: „legyünk hűséges gyermekei, mert ő hűséges édesanya.”

A szentmise végén a hívek a Fatimai Szűzanyát ábrázoló szobor előtt fejezték ki tiszteletüket.

Szöveg és fotó: Ikker Eszter

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére mutattak be szentmisét Győrben

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére mutattak be szentmisét Győrben

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére mutattak be szentmisét Győrben

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére mutattak be szentmisét Győrben

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére mutattak be szentmisét Győrben

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére mutattak be szentmisét Győrben

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére mutattak be szentmisét Győrben

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére mutattak be szentmisét Győrben