Püspöki áldás Szopor megújult templomán

2017. március 14. (kedd) 12:00

Március 5-én, nagyböjt első vasárnapján Veres András megyéspüspök szentmise keretében áldotta meg Szopor megújult katolikus templomát. A szentmisét püspök atya Kovács Pál plébános atyával és Mogyorósi Márk püspöki titkárral közösen mutatta be. A templom rossz műszaki állapota miatt szükséges volt a teljes felújítás, így ehhez tervek készültek (Supka-Kovács Tamás), majd a szükséges örökségvédelmi engedélyezési eljárást követően megkezdődtek az előkészületek a megvalósításhoz. Mivel a falu népe jelenleg is vegyes vallású, így szükség volt egyházmegyei támogatásra is a felújítási munka elvégzéséhez. A kivitelezést a csepregi Bauwerk Kft. végezte el, Kóczán Géza műszaki ellenőri felügyelete mellett. Természetesen a helyi közösség is sokat tett azért, hogy a felújítás a látható szép eredménnyel fejeződjön be. Püspök atya az ünnepen külön köszöntötte Őri Istvánné Erzsi nénit, valamint Varga Ferencet, aki nemcsak plébániai tanácsadó testületi tagként, hanem asztalosmesterként is helytállt a munkálatok során. A Győri Egyházmegye a felújítási munkákat 22 millió Ft-tal támogatta.

Szöveg és fotó: Erős Erika

*

A szopori Urunk mennybemenetele-templom

Szoport egy 1264-ben kelt oklevél említi először az ómagyar „Terra Zupur” néven. A templomról 1338. június 1-jén kelt osztálylevél tudósít bennünket. 1347. július 25-én kelt oklevél szerint a Szent Márton-templom kegyúri jogát osztatlan állapotban hagyják. A templom a hitújítás idején az evangélikusoké lett. Újkér fíliája, de néha anyagyülekezetként is működött. 1604-től Hollósy János, 1610-től Stephanidesz Mihály, 1644-től 1646-ig Skriba János volt az evangélikus lelkész. 1661-ben a rekatolizált Nádasdy Ferenc elfoglalta és visszaadta a templomot a katolikusoknak. A szoporiak az országgyűléshez fordultak segítségért. 1670-ben Szelepcsényi György esztergomi érsek a király nevében visszaadta a templomot a katolikusoknak. 1671-ben ismét evangélikus egyházlátogatás történt Felszoporon. 1683-ban a Bécs alá vonuló török had tatár segédcsapata megrongálta és felgyújtotta a templomot. 1697-ben már katolikus püspök a romos templom látogatója. 1661-től 1714-ig felváltva hol a katolikusok, hol az evangélikusok használják, akkor véglegesen katolikus lett. 1733-ban a templomot felújították. 1792 és 1830 között nem miséznek, de jegyzik az egyéb bevételeit. 1796-ban kelt levélben a község elöljárósága kéri a falu nagy szülöttét, Szily Jánost, Szombathely első püspökét, hogy építtessen új templomot. 1825-ben kérik a szopori hívek a győri káptalan engedélyét a templom felújítására. 1830. július 15-én az újkéri plébános értesíti a győri püspököt, hogy a restaurálás a hónap végére elkészül. 1845-ben Stettner Máté udvari tanácsos makkoshetyei birtokos Jézus mennybemenetelét ábrázoló oltárképet vásárolt Bécsben; ettől kezdve már nem Szent Márton püspök volt a templom védőszentje, hanem Urunk menybemenetele a titulus. 1958. augusztus 23-án Varga Ferenc felszopori születésű csepregi káplán felfedezte a középkori eredetű Szent János apostolt ábrázoló freskót a restaurálásra váró templomban. A 13. vagy a 14. században készült freskót valószínűleg a 19. század eleji restauráláskor takarták el, mert 1832-ben Szent János apostolról képet festtettek. A templomban Szent János napján a 1960-as évek végéig szenteltek bort. A templom restaurálása az OMF közreműködésével 1990-ben befejeződött. A munka során feltárt középkori részek is bizonyítják az oklevelek hiteles adatait. Az egykori felszopori kistemplom – mely 1950-től közigazgatásilag Újkérhez tartozik – méltón gazdagítja megújult formában műemlék templomaink sorát.

Forrás: www.templom.hu

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

Püspöki áldás Szopor megújult templomán