Hitvallás-exkluzív: Szükség van keresztény értékrendet képviselő emberekre

2017. március 13. (hétfő) 10:00

Kategória: Hitvallás

Honlapunk új szolgáltatásaként egyházmegyei lapunk, a Hitvallás frissen megjelent számából közlünk egy-egy nagyobb terjedelmű írást. Márciusi számunkban Varga Józsefné dr. Horváth Máriától, a Győri Hittudományi Főiskola szakigazgatójától érdeklődtünk a főiskola képzéseiről.

– A győriek általában úgy ismerik a Hittudományi Főiskolát mint papi szemináriumot. Mióta képeznek az intézményben világiakat is?

– A Hittudományi Főiskola képzései közül nyilvánvalóan a papnevelés áll az első helyen, hiszen a 17. század óta folyik lelkipásztorok képzése Győrben. A 20. század utolsó évtizedeitől azonban megindult a civilek hitéleti oktatása is. Kezdetben még állami elismerés nélküli bizonyítványokat bocsátott ki az intézmény, de az 1993-as felsőoktatásról szóló törvény életbe lépése óta már államilag elismert tanulmányok a hitéleti képzések is, így az állami fenntartású felsőoktatásban kiadott diplomákkal egyenértékű az itt megszerzett oklevél.

Kezdetben főiskolai diplomát kaptak a hitoktatók, majd a bolognai rendszernek megfelelően több ciklusú, osztott szakok tanítására volt engedélyünk, így 2006-tól van a jelenleg is oktatott katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak, illetve ugyanettől az időszaktól hittanár-nevelőtanár mesterszak. Az említett alapszakot elvégzők haladhattak tovább a mesterszakos diploma megszerzésért. Ez így volt 2014-ig, ugyanis ekkortól a tanárképzés többciklusú jellege megszűnt, osztatlanná vált, tehát ma közvetlenül érettségi után lehet jelentkezni a megfelelő tanárszakokra, nem kell előbb egy alapszakos, majd azt követően mesterszakos diplomát szerezni. És közben még a kántor szakkal is bővült a képzési kínálat.

Ennek megfelelően ma Főiskolánkon van két alapszak: katekéta-lelkipásztori munkatárs, illetve római katolikus kántor szak. Mindegyik hat félév alatt végezhető el, és ezt követően ad BA, azaz alapszakos diplomát. Valamint van osztatlan képzésben hittanár-nevelőtanár szakunk, amelyen tíz félév alatt lehet mesterszakos, egyetemi diplomát szerezni. A teológus vagy pedagógus oklevéllel már rendelkezők tanulmányaikat lerövidíthetik, így van 2–4–5 féléves hittanár-nevelőtanár képzésünk is. Akik a hittanár szakot elvégzik, ők minden iskolatípusban taníthatnak hittant, illetve mint kollégiumi nevelőtanárok vagy napközis tanárok állami fenntartású intézményekben is elhelyezkedhetnek.

A legfiatalabb, nagyon kedves szakunk a római katolikus kántorképzés. Még csak első évfolyamosaink vannak, de kiváló hallgatói és oktatói közösség találkozott ezen a szakon, és nagy örömmel jönnek mind a hallgatóink, mind az oktatók a kijelölt szombatokon.

– Nappalisok vagy levelezős hallgatók tanulnak a főiskolán?

A civil hallgatóinknak is van lehetősége nappalis képzésre, korábban volt is ilyen, de jelenleg csak levelezős formában tanulnak nálunk. Félévente nyolc alkalommal kell konzultációra jönni, és még azt követően a vizsgákra.

– Kik tanítanak, milyen az oktatói gárda?

– Az oktatók jelentős része pap, a hitéleti tárgyak oktatását egyértelműen ők vállalják, de a filozófia, pedagógia, pszichológia kurzusokat világi tanárok tanítják. Sok hasznos kapcsolatot alakítottunk ki a Pázmány Katolikus Egyetemmel, a révkomáromi Selye és a győri Széchenyi Egyetem Apáczai Karával. Ezen intézmények jól képzett oktatóit szeretettel várjuk, nagyon szívesen alkalmazzuk. Így egy egészséges és izgalmas légkör alakult ki a főiskolán, amelyben nagy érték a tudás, a felkészültség, valamint az atyák derűje, szeretetteljes türelme és a világi oktatók hite, lendülete és az a folyamatosan megélt jó érzés, hogy itt a hallgatók motiváltak, elkötelezettek, szívesen tanulnak, így tanítani is sokkal nagyobb öröm.

– Be lehet-e jönni a szeminárium épületébe olyanoknak is, akik nem itt tanulnak? Vannak-e nyitott rendezvényeik?

– Természetesen. Fontos célkitűzésünk, hogy az intézmény ismertebb legyen a győriek és az egyházmegye távolabbi területén élők előtt, sokan, sokféle ember találjon itt magának programot. Minden tanévben tartunk két nyílt napot, egyet januárban, egyet áprilisban, ahova szeretettel várunk mindenkit. Azokat is, akik nem szándékoznak tanulni, de kíváncsiak arra, hogy mit lehetne nálunk elvégezni. Sőt minden nyílt napunk azzal fejeződik be, hogy rektor atya körbevezeti a jelenlévőket az épületben, és megtekinthetik ezt a különleges, értékes, szép épületet. Már ezért is érdemes hozzánk eljönni.

A második nyílt napunk az állami intézményekkel ellentétben majd csak áprilisban lesz, hiszen nálunk május 31. a jelentkezési határidő. Ugyanis főiskolánkra nem központi jelentkezéssel lehet bejutni, hanem saját felvételi rendszerünk szerint vesszük fel a leendő hallgatóinkat.
A nyílt napokon túl az idei tanévben indítottuk el a „Hitünk és életünk” címet viselő szabadegyetemi előadássorozatot, amelynek már hat igen sikeres előadásán vagyunk túl. Mindig zsúfolásig megtelik a kápolna, és nagy élmény a jelenlevőknek részt venni az atyák előadásain, amelyeknek színes a témaválasztása, fontos üzenetet hordoznak, és ahonnan tudunk magunkkal vinni olyan gondolatokat, amelyeket érdemes a hazafele vezető úton és otthon is továbbgondolni.

Jelenlegi és volt hallgatóink szeretik a hittan bemutatóórákat, amelynek lebonyolításában partnerek a közoktatási intézmények. Szerveztünk már alsó és felső tagozaton és gimnáziumban is hittanórákat, március 24-én pedig óvodai hitébresztő foglalkozáson vehetünk részt. Ehhez a foglalkozáshoz szülők is kapcsolódnak, elmondják gondolataikat arról, hogyan erősítik meg otthon a hitéleti nevelést, és mint mindig, most is hívunk egy előadót, aki módszertani segítséget nyújt a hittanáraink munkájához.

Az intézmény nyitottságát jelzik a pályázati kiírások is. A jeles évfordulókhoz, évekhez kapcsolódva pályázati lehetőséget biztosítunk fiataloknak. Az elmúlt évben Boldog Apor Vilmos, idén Szent László élete példája nyomán lehet pályaműveket alkotni. A sikeres pályázók keze nyomán kisfilmek, esszék készültek el, amelyben a 15–25 év közötti fiatalok vallanak az említett szent személyek máig élő hatásáról.

A kántorszakosok és az őket oktató tanárok, művészek közös hangversenye szintén nagy élmény volt minden érdeklődőnek. Büszkék vagyunk rá, hogy a művészetek területén is tudunk olyan nyitott rendezvényt kínálni, ami érték.

– Kiket várnak képzéseikre?

– Katolikus keresztény értékrendű embereket várunk, akik elkötelezetten vállalják és megélik hitüket, akik a megszerzett ismeretekkel ezt tökéletesíteni akarják és tudatossá szeretnék tenni, és él bennük a vágy, hogy át is adhassák másoknak, elsősorban a fiataloknak. Meggyőződéssel valljuk, hogy mai, nehezen átlátható világunkban szükség van keresztény értékrendet képviselő, felkészült, elkötelezett civil emberekre.

Paksa Balázs