A lélek fittségének záloga a testi önmegtartóztatás – Veres András szentmisét mutatott be hamvazószerdán

2017. március 2. (csütörtök) 12:00

Kategória: Győri Nagyboldogasszony-székesegyház (Belvárosi plébánia)

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke március 1-jén, hamvazószerdán szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztor homíliájában az aszkézis és a böjt értelmét állította a figyelem középpontjába. Veres András a szentmise elején elmondott köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a hamvazószerda nem egy szomorú, hanem egy örömteli időszak kezdetét jelenti.  A nagyböjtben megtapasztalhatjuk az Úrral való időzés belső örömét az elmélkedésen és az imádságon keresztül.  A megyéspüspök emlékeztetett arra, hogy a hamvazkodás a bűnbánat jele.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szentbeszédében kifejtette, hogy erőssé kell válnunk ahhoz, hogy egész életünket kézben tudjuk tartani, hogy azon az úton haladhassunk, amelyet Jézus Krisztus jelölt ki számunkra. A főpásztor rámutatott arra, hogy az aszkézis, az önmegtartóztatás lényege nem a földi dolgoktól való elfordulásban áll, hanem abban, hogy a teremtett dolgokat úgy használjuk, hogy azok testi és lelki javunkra váljanak.  Veres András szót ejtett arról, hogy az Egyház az idők során – az idők jeleit érzékelve – enyhítette az aszkézisre vonatkozó előírásokat, belátva azt, hogy nem szabad lehetetlen terheket róni az emberekre. Az Egyház Jézus Krisztus szándéka szerint nem az aszkézisről szóló előírásokra helyezi a hangsúlyt, hanem arra, hogy az egyén a saját szabad elhatározásából válassza ki és vállalja az aszketikus gyakorlatot, amelynek a böjt csupán egy része, egy megnyilvánulási formája. A főpásztor kiemelte, hogy az aszkézis gyakorlását jelenti az is, ha a családi élet és a munkahelyi kötelezettségek nehézségeit készséggel, zokszó nélkül viseljük.

Azonban arról sem feledkezhetünk meg, hogy a keresztény aszkézis nem öncélú – tette hozzá a főpásztor –, hiszen általa Jézus szenvedésére emlékezünk; vezeklő, bűnbánati jelleggel bír. Emellett pedig az aszkézis gyakorlása állandó éberségre, a Krisztusra való várakozásra hív. Veres András Anselm Grün bencés szerzetes gondolatai nyomán rávilágított arra, hogy a lélek éberségének, fittségének záloga a testi önmegtartóztatás, önmagunk megfegyelmezése; az Isten felé fordulást a testtel kell kezdeni. A testi önmegtartóztatásnak pedig az elmélkedésekkel, az imádsággal, a lelket gazdagító olvasmányok olvasásával, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával kell kiegészülnie – zárta homíliáját Veres András. A szentbeszédet követően a főpásztor megáldotta a tavalyi virágvasárnapi barkák hamvát, majd sor került a hamvazás szertartására.

A szentmisén koncelebrált Schmatovich János kanonok, győrhegyi prépost, Németh László kanonok, pápai prelátus, általános püspöki helynök, Lukácsi Zoltán kanonok, a Győri Papnevelő Intézet és a Győri Hittudományi Főiskola rektora, Zsebedics József kanonok, győr-szigeti és győr-újvárosi plébános, Martos Balázs Levente, a Győri Papnevelő Intézet prefektusa, Juhos Imre, a Győri Papnevelő Intézet spirituálisa, valamint Mogyorósi Márk püspöki titkár. 

Szöveg és fotó: Ikker Eszter

Veres András szentmisét mutatott be hamvazószerdán

Veres András szentmisét mutatott be hamvazószerdán

Veres András szentmisét mutatott be hamvazószerdán

Veres András szentmisét mutatott be hamvazószerdán

Veres András szentmisét mutatott be hamvazószerdán

Veres András szentmisét mutatott be hamvazószerdán

Veres András szentmisét mutatott be hamvazószerdán