Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

2017. február 20. (hétfő) 10:00

„Lászlóban lett kereszténnyé és szentté...” mottóval hirdetett Szent László-évet a győri püspökség, együttműködve a lovagkirályt pártfogójaként tisztelő Győr városával. Február 17-én, az emlékév megnyitása alkalmából Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be a Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise elején a Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület felvezetésével ünnepélyesen a szentélybe vitték a Győr városának évszázados Szent László-tiszteletét kifejező Szent László-hermát, hazánk harmadik kiemelt nemzeti ereklyéjét. Ahogy a 18. században, a földrengés fenyegetése miatt a győriek a herma előtt imádkozva kérték Szent László közbenjárását megmentésükre, úgy forduljanak most is az emberek a szent király ereklyéje előtt Istenhez életünk, országunk lelki megújulásáért – ez az emlékévet meghirdetők szándéka.

„Szentmisében nyitjuk meg az egész éven át tartó ünnepi folyamatot, mely alkalom arra, hogy Szent László király közbenjárását kérjük Egyházunk, köz- és társadalmi életünk megújítására azon értékek jegyében, melyek Szent László egész uralkodását áthatották” – köszöntötte Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a székesegyházat megtöltő sokaságot. A főpásztorral koncelebrált Várszegi Asztrik bencés főapát és számos paptestvér az egyházmegye területéről.

A székesegyház belső tere és az épületet körbevevő tér sokszorosan tanúságot tesz elődeink és a ma élők Szent László-tiszteletéről. A belépő figyelmét megragadó szentély, az oltárkép mellett elhelyezett Szent István- és Szent László-szoborral üzen a látogatónak: azokat az alapokat, amelyeket első királyunk lerakott, László szilárdította meg. A szentély mennyezeti freskójáról Szent László mint a hit bajnoka tekint le. A főhajóban látható az az ólomból készült dombormű, mely a Szent István koporsóját megnyitó Szent Lászlót ábrázolja, továbbá a Szűz Máriának a rózsafüzérét felajánló László király, a hermát őrző Héderváry-kápolna egyik üvegablaka pedig az Árpád-házi szentek sorában ábrázolja Szent Lászlót. A székesegyház előtt 2012-ben felállított, Lászlót nem fegyveresen, hanem ünnepi öltözetben, lovagként ábrázoló szobor egy helyi művész, Lebó Ferenc alkotása, ahogy az egyházmegyei hivatal falán 1995-ben elhelyezett dombormű is. Mindkettő a szakrális uralkodó ma is élő tiszteletéről tanúskodik.

Veres András szentbeszéde középpontjába az életszentségre törekvés feladatát állította. „Szent Lászlóra emlékezve arról elmélkedünk, amiről egész életünk szól” – mutatott rá arra, hogy boldogságra teremtettünk és életszentségre hívattunk meg. A jubileumi év kezdetén annak átgondolására hívott a főpásztor, amit Prohászka Ottokár fogalmazott meg: a magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté. Az emlékév lehetőséget ad, hogy László életszentségét újra és újra felmutassuk. Mennyire igaz ez egyéni és társadalmi életünkre? Jó úton haladunk? – szólított fel önvizsgálatra Veres András azt megfogalmazva, hogy az életszentség nem emberi csúcsteljesítmény, hanem a kegyelem műve bennünk. Aki kész elfogadni a Szentlélek indításait, abban tud működni a kegyelem. Minden ember vágyik a jóra, a szeretetre – utalt mindannyiunk meghívottságára Veres András, és Babits Mihály Psychoanalysis Christiana című versét idézve mutatott rá, milyen „szentek vagyunk mi”. Isten belénk ültette a vágyat, hogy mindig jobbak legyünk, de e vágy felett gyakran győz a szeretetlenség, az indulat. „Nem sikerül túllépnünk a „darabos szikla s durva törés tátog” állapotán, a kifaragatlanságunkon. A krisztuskövetés életre szóló feladat, amit a mindennapokban kell megvalósítanunk. Küzdelemmel jár, önfegyelmet és sok-sok bátor döntést igényel. Reményik Sándor soraival buzdított küzdelemre Veres András: „Egy istenarc van eltemetve bennem: / Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. / Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.”

„Ne nyugodjunk, ez éltessen, vezessen minket! Akkor annyi szeretet, figyelmesség, jóság fog megjelenni a szívünkben, hogy körülöttünk mindenki megtapasztalhatja az isteni szeretet nagyszerű érzését, örömét. Ahogy Szent László korában is megvalósult. László nemcsak szent, hanem szeretett királya volt a magyar nemzetnek.” A nemzet akkor válik kereszténnyé, amikor eszmények keresztelik meg – idézte meg Veres András Szent László egyházszervező tevékenységét. László nagy gondot fordított az Egyház strukturális megújítására, zsinatot hívott össze, templomokat, kolostorokat épített, hogy felpezsdítse a keresztény életet. „Imádkozzuk, hogy ma és az egész jubileumi esztendő folyamán szent királyunk emléke minél több embert lelkesítsen, hogy legyen nemzetének, egyházának hűséges gyermeke.”

A szentmise után az éneké lett a főszerep. Első ízben hangzott el a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Boldog Özséb Színtársulata előadásában Szent László király énekelt életrajza, „Értünk támadt fényes csillag, Virág ország gyökerén” címmel. A művet Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész, a PPKE egyetemi docense állította össze, szerepeltetve benne számos, Szent László helyi tiszteletét kifejező népéneket. A hangszerkíséretet Dömény Krisztián népzenész, zeneszerző írta. A darab előadásában közreműködött a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszéke, a budapesti Bartók Béla Konzervatórium, valamint a győri Bartók Gyermekkórus, a Collegium Musicum Jaurinense, a győri székesegyház Palestrina Kórusa és a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda kórusa.

Az ünnepi program nem ért véget a templomban: a Győri Egyházmegye és Győr városa együttműködése jegyében a győri városháza dísztermében folytatódott az ünneplés.

Trauttwein Éva / Magyar Kurír
Fotó: Nagy Lajos

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben

Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben