Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

2017. február 6. (hétfő) 10:00

Kategória: Győri Nagyboldogasszony-székesegyház (Belvárosi plébánia)

Veres András győri megyéspüspök február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony és Urunk bemutatása ünnepén, a megszentelt élet napján 18 órakor szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szertartás keretében megalapította az Apor Vilmos Imaszövetséget az új hivatásokért.

A liturgia elején Veres András köszöntötte az egyházmegye jelenlévő papjait, szerzeteseit, szerzetesnővéreit. Köszöntőjében elmondta, hogy Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a karácsonyt, Urunk születésének örömünnepét követő negyvenedik napra esik, amikor arra emlékezünk, hogy Szűz Mária és Szent József Jézust bemutatták a templomban. Ők ezzel látszólag csupán az ószövetségi törvényt teljesítették, valójában azonban lehetővé tették, hogy Jézus hívő népével találkozzon. A jámbor Simeon és Anna, akik a Szentlélek késztetésére a templomba mentek, és ott, a Szentlélek kegyelmétől megvilágosítva felismerték az Urat, örvendező lélekkel tettek tanúságot róla – idézte fel a főpásztor a Lukács evangéliumában olvasható történetet.

Veres András homíliájában kifejtette, Jézust szülei születése után negyven nappal mutatták be a templomban, ősi zsidó szokás szerint. Minden zsidó család így cselekedett, hiszen Mózes törvénye előírta: „minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve”. Veres András emlékeztetett arra, hogy a keresztény hagyomány is megőrizte ezt a szokást – azzal a módosítással, hogy nemcsak az elsőszülött fiúgyermeket, hanem minden gyermeket bemutatnak az Úrnak –, hiszen a keresztelés szentsége magában foglalja az avatás szertartását is, amikor az édesanya a Szűzanya példájára, megkeresztelt gyermekével az oltár elé áll, hálát adva a kapott életért, felajánlva őt Istennek. Veres András kiemelte, hogy Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe alkalmat kínál arra, hogy tudatosítsuk: szüleink révén mindannyian Istennek ajánlottak vagyunk. A megyéspüspök hangsúlyozta, Árpád-házi Szent Margit – akinek ünnepét nemrég ünnepeltük – életpéldája is segíthet bennünket ebben. Hiszen őt szülei még születése előtt felajánlották Istennek a hazáért, és ő tudatosan vállalta a felajánlottságot. Minden szerzetes és pap az örökfogadalom vagy a papszentelés során, Árpád-házi Szent Margithoz hasonlóan megteszi a tudatos önfelajánlást Istennek – állapította meg Veres András. A főpásztor figyelmeztetett a felajánlás megújításának szükségességére, amely nemcsak a szerzetesi és papi hivatásra meghívottak számára érvényes, hanem azok számára is, akik a házasság szentségében élnek. A házasságkötés évfordulói alkalmat kínálnak a férj és a feleség számára fogadalmuk megújítására, hogy életüket tudatosan, önfeláldozóan Istennek szentelik.

Veres András elmélkedésében rávilágított arra a problémára, hogy a szülők, habár megkeresztelték gyermeküket, vissza akarják tartani a papi vagy szerzetesi hivatástól, attól, hogy ilyen módon szolgálják az Egyházat. A főpásztor felhívta a szülők figyelmét arra, hogy a gyermek nem tulajdon, hanem Isten ajándéka, és ezt az ajándékot vissza kell adni annak, akitől az életet kapta, vagy el kell fogadni azt a személyt, akihez az Úristen rendeli a gyermeket.

Ezt követően Veres András útjára indította az Apor Vilmos Imaszövetséget, azzal a szándékkal, hogy az Egyházban új szerzetesi és papi hivatások szülessenek Isten áldásával. A megyéspüspök hangsúlyozta, maga Jézus bátorított bennünket, hogy kérjük az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. A megyéspüspök rámutatott arra, hogy ebben az ügyben is kérnünk kell Isten segítségét, hiszen minden emberi erőfeszítésünk hiábavaló, ha az Isten szándékával nem egyezik, nincs rajta Isten áldása. Különösen így van ez a papi és szerzetesi hivatásokkal, amelyekre Isten meghívja a kiválasztottakat. Veres András kifejezte abbéli reményét, hogy az imaszövetséghez csatlakozók fohászainak hatására a fiatalok és a szülők is készségesebben válaszolnak az Úr meghívására.

Majd Veres András azoknak az égő gyertyáknak a jelentéstartalmáról beszélt, amelyeket az egyházmegye papjai, szerzetesei, szerzetesnővérei hoztak magukkal, hogy azt az oltárhoz helyezzék, fogadalmuk megújításának gesztusaként. Ha egy gyertyát meggyújtunk, és a padlóra helyezünk, akkor csak kevés fény fog belőle áradni. Ezzel szemben, ha egy magas tartóra helyezzük, bevilágítja az egész szobát. A megyéspüspök a gyertya sajátossága és a papi, szerzetesi hivatás között vont párhuzamot: aki Isten szándéka szerint életét meri magasra emelni, az képes lesz arra is, hogy világítson másoknak, megmutassa az utat Isten országához és végső soron Istenhez. A főpásztor úgy fogalmazott, hogy a papok és a szerzetesek példája bátorítást jelent azoknak a fiataloknak, akikben az Úristen elültette a papi vagy a szerzetesi hivatás iránti vágyat, de a család, a baráti környezet és a társadalom, amelyben élnek, nem segíti őket, hogy merjenek igennel válaszolni Isten hívására. Veres András arra buzdította a jelenlévő szerzeteseket és a papságot, hogy a gyertyához hasonlóan, önmagukat teljesen elégetve éljenek, hogy életük példa legyen a környezetükben élők számára az önfeláldozó életre.

Ikker Eszter
Fotó: Nagy Lajos (Győrfotó)

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén