A megszentelt élet napja – beharangozó

2017. február 1. (szerda) 10:00

Kategória: Főpásztorok

Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére 1997 óta február 2-án adnak hálát a keresztények azért az ajándékért, amelyet az Úr a szerzeteseken, a megszentelt életet élőkön keresztül a Krisztus-hívők közösségének ad. A Szentatya az ünnepet meghirdető körlevelében így írt a megszentelt élet napjának céljairól: „A megszentelt élet napjának tehát hármas célja van: elsősorban annak a belső igénynek felel meg, hogy ünnepélyesebben dicsőítsük az Urat és adjunk hálát neki a megszentelt élet nagy ajándékáért. Ez az életforma ugyanis számtalan karizmával és az Isten országa ügyének teljesen átadott életek gyümölcseivel gazdagítja és táplálja a keresztény közösséget. (...) A megszentelt élet napjának célja másodsorban annak elősegítése, hogy Isten egész népe jobban ismerje és becsülje a megszentelt életet. (...) Harmadsorban a megszentelt élet napja közvetlenül a megszentelt személyeket érinti. Arra hívja őket, hogy közösen és ünnepélyesen köszönjék meg a csodákat, melyeket az Úr vitt végbe bennük, hívő tekintetükkel világosabban felfedezhessék életükben az isteni szépségnek a Lélek által kibocsátott sugarait, és elevenebb legyen bennük az egyházban és a világban betöltött helyettesíthetetlen küldetésük tudata.”

Február 2-án, a megszentelt élet világnapja alkalmából dr. Veres András megyéspüspök 18 órától ünnepi szentmisét mutat be az egyházmegyében szolgáló szerzetesrendek képviselőivel együtt a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise keretében ugyanakkor a megyésfőpásztor megalapítja az Apor Vilmos Imaszövetséget a papi és szerzetesi hivatásokért.

Közös ünnepünkre szeretettel várjuk a kedves híveket!