Maradjunk élő közösségben Istennel! – Újévi szentmise Győrben

2017. január 3. (kedd) 10:00

Kategória: Győri Nagyboldogasszony-székesegyház (Belvárosi plébánia)

2017. január 1-jén, az új esztendő első napjának estéjén dr. Veres András megyéspüspök mutatott be szentmisét a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A 18 órakor kezdődő liturgia során a megyésfőpásztorral Németh László általános püspöki helynök, dr. Schmatovich János kanonok, nyugalmazott főiskolai tanár és Mogyorósi Márk püspöki titkár koncelebrált. Oltárszolgálatot a Győri Szeminárium kispapjai végeztek, a zenei szolgálatban a bazilika Palestrina-kórusa vett részt Katona Tibor kántor-karnagy vezetésével.

A megyéspüspök ünnepi gondolatait a polgári év kezdetén azok a kérdések határozták meg, amelyekkel minden keresztény ember szembesülhet, és azok a jó feltételek motiválták, amelyek e kérdésekre adott válaszokból fakadhatnak. „Vannak előjegyzett programjaink és reményeink, de mégis el kell fogadnunk a bizonytalanság tényét: Meg tudjuk-e valósítani terveinket? Be fognak-e teljesülni vágyaink? Mások szándékai nem fogják-e keresztezni a mieinket? S mindezeken túl mégis a legfontosabb kérdés: Egyeznek-e a mi szándékaink Isten akaratával?” Veres András püspök az élet realitásával szembesülve bátorította a jelenlévőket az igaz keresztény lelkület kialakítására: „Mindent Isten akarata szerint akarok tenni, ezért rendszeresen imádkozom és elmélkedek. Tudatosítom önmagamban, hogy Isten a szeretet, ezért tőle csak jóra számíthatok. Kész vagyok lemondani saját vágyaimról, csak hogy az Ő akarata teljesüljön. Számolok gyengeségeimmel, de a bűnnel sohasem, még rövid időre sem akarok kompromisszumot kötni. Tudva azt, hogy nem könnyű függetlenedni a korszellemtől, számolok a nem keresztény társadalom hatásaival Szent Pál apostol szavaival: Akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra válik.”

Újévi gondolatait zárva a megyéspüspök – Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe lévén – Jézus anyját mint az Istenhez vezető utat állította a hívek közössége elé Szent-Gály Kata szavaival: „Ha Isten a Szűzanya által akart közeledni az emberhez, mi ne akarjunk nélküle közeledni Istenhez.”

Mogyorósi Márk
Fotó: Varga Ádám

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban

Újévi szentmise a győri székesegyházban