Személyi változások egyházmegyénkben

2016. december 12. (hétfő) 9:00

Kategória: Egyházmegyei hivatal

Dr. Veres András győri megyéspüspök rendelkezésének értelmében az alábbi változások lépnek életbe a Győri Egyházmegye területén.

Marics István Győr-Belvárosi plébános urat október 12-i hatállyal felmentettem püspöki irodaigazgatói megbízatása alól, és egyidejűleg Bognár Istvánt, a soproni Szent Margit Plébánia plébánosát neveztem ki a püspöki irodaigazgatói teendők ellátására.

November 21-i hatállyal Marics István plébános urat felmentettem a Győr-Belvárosi plébánosi beosztása alól, és egyidejűleg kineveztem a soproni Szent Margit Plébánia plébánosává. Ugyancsak november 21-i hatállyal Bognár István plébános urat a soproni Szent Margit Plébániáról felmentve a Győr-Belvárosi Plébánia plébánosává neveztem ki.

Dr. Ács István (v) ügyvéd urat, megköszönve több esztendős szolgálatát, október 12-i hatállyal felmentettem a Győri Egyházmegye jogtanácsosi beosztása alól, és egyidejűleg Dr. Tóth Zsolt (v) ügyvéd urat kértem fel a Győri Egyházmegye jogtanácsosi szolgálatára.

Pihokker Gábor (v) úrnak, a Győri Egyházmegyei Építési Iroda irodavezető-helyettesének felmondását november 29-i hatállyal elfogadtam.

Dr. Veres András győri megyéspüspök